Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting IT-baserad kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting IT-baserad kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting IT-baserad kommunikation över myndighetsgränser (kommun – landsting) ÖREBRO LÄNS LANDSTING

2 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Två projekt från Örebro län Över länsgränsen (Örebro – Värmland) Inom länsgränsen (Landsting – Kommun) Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting ÖREBRO LÄNS LANDSTING

3 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Samordnad vårdplanering över länsgränsen mellan Örebro län och Värmland Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting ÖREBRO LÄNS LANDSTING

4 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Meddelande från kommun Inskrivnings- meddelande Kvittering Kallelse till vårdplanering Kvittering Utskrivnings- meddelande Samordnad vårdplanering Kommuner och vårdcentraler Slutenvård KvitteringSvar KvitteringJustering Kvittering Justering Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting ÖREBRO LÄNS LANDSTING

5 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Införde Meddix oktober 2005 Införde Meddix januari 2006 Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting ÖREBRO LÄNS LANDSTING

6 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Behörighets- och användarkontroll Värmland Carema Närvård AB Storfors kommun Landstinget i Värmland Kristinehamns kommun Filipstads kommun Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting ÖREBRO LÄNS LANDSTING

7 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting ÖREBRO LÄNS LANDSTING ActiveDirectory Infomedix Klinisk portal Aktiv patient följer med Behörighetskontroll Diver Örebro läns landsting

8 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting ÖREBRO LÄNS LANDSTING Att ta hänsyn till: Länsgränsen Rutiner Teknik/Säkerhet Inte för krångligt i vardagen Ingen ökad kostnad Positiva krafter: Användarnas behov och viljan Önskan om förbättring av arbetssätt Sedan tidigare en tradition av samverkan kring patienter mellan ÖLL och Värmland

9 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad var målet ? En lösning för säker informationsöverföring över länsgränsen för att öka patientsäkerheten. En rutin för kommunikation mellan kommun och landsting oberoende av var patienten bor eller vårdas.

10 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad blev resultatet? Vi har sedan 4 juni 2007 samma rutin för samordnad vårdplanering inom och över länsgränsen.

11 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samarbetspartners

12 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 www.npö.nu

13 torsdag den 11 september 2014 Bakgrund och syfte Projektet startade 2004 Ökad patientsäkerhet Banbrytare för gemensamma lösningar Pilot genomförd i fyra landsting 2005-2006 Upphandling av Nationell Patientöversikt är genomförd

14 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Status Etableringen av lösning pågår för fullt användargränssnitt RIV-specifikationer gränssnittsspecifikationer tillämpningsanvisning test av funktion och innehåll Beställaren ansvarar för anslutning av Apotekets läkemedelsförteckning samordning och säkerställande av integration mot BIF-tjänster ta fram checklista för arbetet med anslutning ta fram en utrullningsplan ta fram avtal överlämning till förvaltning

15 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Patientrelation Samtycke Information om ospärrad/spärrad patientinformation Aktivt val

16 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014

17 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014

18 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Vårdgivarens åtagande Anpassad informatik informationsmängder mappade mot standard Regelverk för åtkomst till patientinformation Införande i verksamheten utbildning, stöd, förändringsarbete, kommunikation och information Samverkansavtal med andra vårdgivare (huvudmän) Anslutning av vårdsystem egen leverantör eller leverantören av Patientöversikten Utvecklings- och testarbete Uppföljning /utvärdering nyttovärdering, erfarenhetsåterföring Förvaltning första linjens support

19 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Bakgrund Örebro I Örebro län finns samarbetsavtal (mellan kommuner och landstinget) sedan 1999. Utifrån avtalets intentioner har samverkans- organ bildats på politisk och tjänstemannanivå. Det finns samverkansgrupper för: Politiker Ledande tjänstemän Representanter från kommuner och landsting Lokala samverkansgrupper (länsdelar)

20 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Bakgrund Örebro Örebro har sedan 2005 visat intresse för NPÖ-lösningen, med fokus på att dela vårdinformation mellan landsting och kommun Örebro kommun och Örebro läns landsting blir nu först i landet med en anslutning till Nationell Patientöversikt

21 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Samverkan Örebro kommun och landsting Gemensamt projekt Gemensam HSA katalog Samarbete runt SITHS (2 parallella projekt) Gemensam support Gemensam utvärdering Plats för bild

22 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Örebroperspektivet – vad vill vi uppnå? Öka patientsäkerheten genom att underlätta kommunikationen mellan huvudmännen Tillgängliggöra information på ett säkert sätt Förkorta ledtider genom direktåtkomst Möjliggöra säkrare bedömningar Förhindra ”onödiga” transporter av patient/brukare mellan vårdgivarna

23 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Huvudsyftet är att förbereda och säkerställa ÖLL:s och Örebro kommuns anslutning till nationell patientöversikt samt att genomföra en provdrift tillsammans med huvudprojektet för nationell patientöversikt I projektet ingår även två vårdboenden som drivs av en privat vårdgivare (Attendo Care) Inom detta projekt är tidplanen prioriterad som styrande, detta avgör omfattningen d v s hur många informationskällor som kan anslutas Projektmål Örebro

24 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Används av hälso- och sjukvårdspersonal inom Örebro kommun, två privata vårdboenden och 11 läkare från landstinget för att läsa information från landstinget som ett eget fönster Totalt 500 användare Fem anslutningar till NPÖ skall testas Leverans till det nationella projektet 5/6 gällande provdriften Fortsatt test för värdering av nytta och uppföljning av förslag till fortsatta steg med leverans 4/9 Omfattning av testen NPÖ i Örebro

25 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Hösten 2008 - fokus infrastruktur, analys och planering Delprojektet HSA, klart för leverans 23/10 Organisation och avtal för delprojektet e-tjänstelegitimation, klart Analys av källsystem, klart Offertförfrågningar, klart Tillämpning av Patientdatalagen, pågår Tillämpning BIF, pågår Framtagande av utvärderingsmaterial, pågår Tidplan / aktiviteter

26 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Tidplan / aktiviteter Våren 2009 - fokus delprojekt anslutning Etablera anslutningstjänsterna Driftmiljöer Planering fortsatta steg närmast efter provdriften Tester innan provdrift Införande / utbildning Etablering av första linjen support Provdrift 6/4 – 4/9 2009

27 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Samtliga anställda i Örebro läns landsting Sjuksköterskor och arbetsterapeuter Anställda av Örebro kommun och Attendo care HSA-katalog i Örebro län

28 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Projektorganisation Avtal med Sjukvårdsrådgivningen Avtal med Telia Avtal med Sjunet HSA katalog Förutsättningar SITHS kort

29 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Företagskort - framsida

30 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Företagskort - baksida

31 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Ansluta omsorgssystemet inom kommunen till NPÖ så att behörig personal inom landstinget på motsvarande sätt kan nå information från omsorgssystemet Att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonalen så att NPÖ kan öppnas från befintliga systemstöd d v s omsorgssystem och portal lösningar Uppföljning av utvärderingsresultatet Fortsatta steg NPÖ i Örebro

32 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Utvärdering NPÖ i Örebro Hösten 2009 utvärdering provdriften - Enkät samt intervjuer med användare av NPÖ (arbetsterapeuter, läkare och sjuksköterskor) - Utvärderingsmaterialet tas fram i samarbete med Örebro universitet Därefter återkommande uppföljning med utvärderingar i samarbete med forskarskolan inom Universitetet Plats för bild

33 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Nationella projektets webbplats www.npö.nu –Möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev Öppna informationstillfällen när testen är klar – vi återkommer med inbjudan! Hur kan ni följa arbetet med Nationell Patientöversikt?

34 www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 www.npö.nu


Ladda ner ppt "Www.npö.nutorsdag den 11 september 2014 Karin RydbergBritt Marie Horttana Karlskoga lasarettLandstings ITÖrebro läns landsting IT-baserad kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser