Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsförteckningen. Vad är Läkemedelsförteckningen? Förteckning över patientens läkemedel som hämtats ut på apotek. Uppgifterna sparas i 15 månader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsförteckningen. Vad är Läkemedelsförteckningen? Förteckning över patientens läkemedel som hämtats ut på apotek. Uppgifterna sparas i 15 månader."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsförteckningen

2

3 Vad är Läkemedelsförteckningen? Förteckning över patientens läkemedel som hämtats ut på apotek. Uppgifterna sparas i 15 månader från uthämtningsdatum. Apotekens Service AB ansvarar för registrering och lagring av uppgifterna.

4 När använda Läkemedelsförteckningen? i dialogen kring läkemedel med patienten då patient inte minns t ex läkemedelsnamn eller styrka vid ny förskrivning vid läkemedelsavstämningar vid antibiotikaförskrivning för att undvika upprepade behandlingar upptäcka över- och dubbelförskrivning i akuta situationer Patienter berättar ofta inte om läkemedel som doseras i spray, inhalator och salva.

5 Lagen om läkemedelsförteckning (2005:258) Lagen trädde i kraft 1 juli 2005 Syfte: Åstadkomma en säker framtida förskrivning av läkemedel för patienten. Bättre överblick av patientens läkemedelsanvändning. Bättre underlag för information och rådgivning vid expedition av läkemedel på recept.

6 Regelverk - Samtycke eller Nödåtkomst Patienten måste lämna sitt uttryckliga samtycke till förskrivaren. Om patienten inte kan lämna samtycke kan förskrivare ta del av uppgifterna via nödåtkomst om det bedöms som nödvändigt för att patienten ska kunna få rätt vård eller behandling.

7 Vem kan se Läkemedelsförteckningen? I nuläget, förskrivare med personlig förskrivarkod Farmaceuter på apotek i samband med expedition Patienten själv Information över vilka som har tittat i LF loggas och finns åtkomlig för patienten.

8 Vad syns i Läkemedelsförteckningen? Patientens namn och personnummer Läkemedel förskrivna på recept –Läkemedelsnamn, styrka, mängd, dosering, inköpsdatum

9

10

11

12

13

14 Vanligt förekommande frågor Patientens samtycke är personligt och gäller tillsvidare. Nödåtkomst och orsak ska dokumenteras i journalen. Föräldrar lämnar samtycke för barn. Från 12 år bör barn själva lämna samtycke. Receptfria läkemedel ingår om de förskrivs på recept. Dosförpackade läkemedel ingår i LF. Uppgifterna sparas i 15 månader från uthämtningsdatum och uppdateras för närvarande varje natt. Alla sökningar i LF loggas och är åtkomlig för patienten.

15 För behörighet eller vid problem Känt problem – förskrivare som fått läkarlegitimation innan de fått ett svenskt personnummer. Support - Kontakta din lokala kontaktperson för journalsystemet. Driftstörningar – Titta på www.etjänsterläkemedel.se för mer information

16 Lycka till och hoppas du har stor nytta av Läkemedelsförteckningen.


Ladda ner ppt "Läkemedelsförteckningen. Vad är Läkemedelsförteckningen? Förteckning över patientens läkemedel som hämtats ut på apotek. Uppgifterna sparas i 15 månader."

Liknande presentationer


Google-annonser