Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-12-01 Nationell Patientöversikt NPÖ i Sörmland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-12-01 Nationell Patientöversikt NPÖ i Sörmland."— Presentationens avskrift:

1 2010-12-01 Nationell Patientöversikt NPÖ i Sörmland

2 2010-12-01 Nationell PatientÖversikt - NPÖ En enkel form för Sammanhållen Journalföring och Direktåtkomst eller ”Nationell Patientöversikt är ett bidrag till visionen om rätt information på rätt plats, i rätt tid och till rätt användare, oberoende av organisationstillhörighet.” En viktigt del i förverkligandet av Nationell IT-strategi för vård och omsorg (2006) Nationell eHälsa (2010)

3 2010-12-01 Rubrik www.ehis.se

4 2010-12-01 Mål för NPÖ NPÖ skapar patient- och verksamhetsnytta – Men också en ”snöplog” för eHälsa En ”hitta och titta-lösning” – ingen uppdatering – Informationen kommer från vårdgivarnas lokala system – Eget Webbaserat användargränssnitt – Men NPÖ kan också anropas från ett vårdsystem Version 1 lanserades 2009 – Örebro landsting och Örebro kommun först ut – Vidareutveckling kommer i fortsatt förvaltning

5 2010-12-01 NPÖ och lagen Nya Patientdatalagen 1/7 2008 – En avgörande förutsättning för elektroniskt informationsutbyte över vårdgivargränser Datainspektionens tillsyn av NPÖ hösten 2009

6 2010-12-01 Informationsinnehållet Infomängd (infotyp)Kommentar Vård- och omsorgstagarePersonuppgifter, närstående, tolkbehov, osv UppmärksamhetssignalNy svensk standardsymbol Diagnos Vård- och omsorgstjänstHemtjänst, hemsjukvård, primärvårdslistning Läkemedel2 st, Apoteken och förskrivarna Vård- och omsorgskontaktBåde historik och planer framåt Vård- och omsorgsdokument Många olika typer Funktionstillstånd Vård- och omsorgsplan Undersökningsresultat5 st, klinisk kemi, mikrobiologi, EKG, bilddiagnostik, konsultation En nationellt överenskommen detaljerad definition (136 sidor)

7 2010-12-01 NPÖ användningsområden Kommunerna - landstinget Landsting – landsting för – Gränsboende, fritt vårdval, högspec-avtal samt nationellt Landstinget och privata vårdgivare – LOU eller LOV Inom ett landsting / region med olika vårdsystem

8 2010-12-01 Användarkategorier Personal som deltar i patientens vård och omsorg – Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m fl – ”Våra patienter” Tillgången på information styrs av behovet – Läkemedel bara för legitimerad personal med förskrivningsrätt Varje verksamhetschef ska pröva sin personals behov av information i NPÖ – och följa upp hur tillgången används (loggarna)

9 2010-12-01 Hög säkerhet i NPÖ


Ladda ner ppt "2010-12-01 Nationell Patientöversikt NPÖ i Sörmland."

Liknande presentationer


Google-annonser