Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!
2

3 Dagens agenda eHälsa – vad är det egentligen? insidan
Sammanhållen journalföring - Patientdatalagen - SALA - Spärrad journalinformation - Aktiva val - NPÖ Dokumentation & uppföljning eHälsa i framtiden?

4 eHälsa – vad är det egentligen?
Vad betyder eHälsa för dig? Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter? Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig? Dialog, t.ex. bikupor, 2-3 minuter Vad betyder eHälsa för dig? Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter? Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig?

5 Kompetenslyftet eHälsa
Kompetens att använda elektronisk information och kommunikation inom vården. T.ex. TakeCare, statistik- & uppföljningsprogram, Mina vårdkontakter och webbportaler med information riktad till vårdpersonal och patient. 5

6 Nya tider….. Önskemål från patienter & närstående
eHälso-tjänster för ökad delaktighet Sammanhållen journalföring Strukturerad vårddokumentation Uppföljning av resultat stimulerar utveckling av vården

7 ”e-användandet” i Sverige
9 av 10 hushåll har Internetuppkoppling i hemmet 5 av 10 barn mellan år har en egen profil på något socialt nätverk (t ex Facebook, Twitter, blogg m fl) = våra framtida vårdtagare/ medarbetare 6 - 7 av 10 personer mellan år använder Internet dagligen 3 av 10 personer 75 år och äldre använder Internet dagligen 7 av 10 kvinnliga internetanvändare söker efter hälsoinformation på nätet jämfört med 5 – 6 av 10 av männen Mina vårdkontakter i Stockholms län: användarkonton (okt 2012) snitt ärenden/månad, 2012 Källa: Internetstatistik.se + Mina vårdkontakter

8 eHälsa - tillgängligt för alla?

9 Kompetensgap

10 Några eHälso-tjänster…
Mina vårdkontakter Skattningswebben

11 Några webbportaler… Vårdguiden Psykiatristöd Viss

12

13 Fika

14 Att arbeta med sammanhållen journalföring

15 Patientdatalagen Sök info om patientdatalagen på insidan
Att arbeta med sammanhållen journalföring Patientdatalagen Sök info om patientdatalagen på insidan Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring

16 Vad är SALA? Info om SALA på insidan Handbok för SALA
Att arbeta med sammanhållen journalföring Vad är SALA? Info om SALA på insidan Handbok för SALA

17 Spärrad journalinformation
Att arbeta med sammanhållen journalföring Spärrad journalinformation Info om spärrad journalinformation på insidan Överskrida journalspärr?

18 Aktiva val i TakeCare

19 Nationell patientöversikt (NPÖ)
Info till vårdverksamheten om NPÖ Info till patienter om sammanhållen journalföring

20 Paus- gymnastik! Pausgymnastik

21 Varför strukturerad vårddokumentation?
stöd för rätt vårdprocess, checklista enkel inmatning lätt att hitta viktiga uppgifter verksamhetsutveckling kvalitetsuppföljning forskning

22

23

24 eHälsa i framtiden? Dialog: Vad använder vi hos oss idag?

25 Vad har vi gått igenom idag?
eHälsa – vad är det egentligen? Att arbeta med sammanhållen journalföring - Patientdatalagen (PDL) - SALA - Spärrad journalinformation - Aktiva val NPÖ Dokumentation & uppföljning eHälsa i framtiden

26 Sammanfattning Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema? Behov av nya / reviderade lokala rutiner? Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

27 Reflektion efter seminariet…

28 E-post

29 Bensträckare

30 Paus

31 Bensträckare Pausövningar


Ladda ner ppt "1."

Liknande presentationer


Google-annonser