Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2012-12-20. 2 2012-12-20 Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2012-12-20. 2 2012-12-20 Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 1 2012-12-20

2 2 2012-12-20 Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!

3 3 2012-12-20 Dagens agenda  eHälsa – vad är det egentligen?  insidan  Sammanhållen journalföring - Patientdatalagen - SALA - Spärrad journalinformation - Aktiva val - NPÖ  Dokumentation & uppföljning  eHälsa i framtiden?

4 4 2012-12-20 eHälsa – vad är det egentligen?  Vad betyder eHälsa för dig?  Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter?  Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig?

5 5 2012-12-20 Kompetenslyftet eHälsa Kompetens att använda elektronisk information och kommunikation inom vården. T.ex. TakeCare, statistik- & uppföljningsprogram, Mina vårdkontakter och webbportaler med information riktad till vårdpersonal och patient.

6 6 2012-12-20 Nya tider…..  Önskemål från patienter & närstående  eHälso-tjänster för ökad delaktighet  Sammanhållen journalföring  Strukturerad vårddokumentation  Uppföljning av resultat stimulerar utveckling av vården

7 7 2012-12-20 ”e-användandet” i Sverige  9 av 10 hushåll har Internetuppkoppling i hemmet  5 av 10 barn mellan 9 - 12 år har en egen profil på något socialt nätverk (t ex Facebook, Twitter, blogg m fl) = våra framtida vårdtagare/ medarbetare  6 - 7 av 10 personer mellan 65 - 74 år använder Internet dagligen  3 av 10 personer 75 år och äldre använder Internet dagligen  7 av 10 kvinnliga internetanvändare söker efter hälsoinformation på nätet jämfört med 5 – 6 av 10 av männen  Mina vårdkontakter i Stockholms län: 339 107 användarkonton (okt 2012) snitt 13 132 ärenden/månad, 2012 Källa: Internetstatistik.se + Mina vårdkontakter

8 8 2012-12-20 eHälsa - tillgängligt för alla?

9 9 2012-12-20 Kompetensgap

10 10 2012-12-20 Några eHälso-tjänster…  Mina vårdkontakter  Skattningswebben

11 11 2012-12-20 Några webbportaler…  Vårdguiden  Psykiatristöd  Viss

12 12 2012-12-20

13 13 2012-12-20 Fika

14 14 2012-12-20 Att arbeta med sammanhållen journalföring

15 15 2012-12-20 Patientdatalagen Sök info om patientdatalagen på insidan Sök info om patientdatalagen på insidan Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring Att arbeta med sammanhållen journalföring

16 16 2012-12-20 Vad är SALA? Info om SALA på insidan Handbok för SALA Att arbeta med sammanhållen journalföring

17 17 2012-12-20 Spärrad journalinformation Info om spärrad journalinformation på insidan Överskrida journalspärr? Att arbeta med sammanhållen journalföring

18 18 2012-12-20 Aktiva val i TakeCare

19 19 2012-12-20 Nationell patientöversikt (NPÖ)  Info till vårdverksamheten om NPÖ  Info till patienter om sammanhållen journalföring

20 20 2012-12-20 Pausgymnastik Paus- gymnastik!

21 21 2012-12-20 Varför strukturerad vårddokumentation?  stöd för rätt vårdprocess, checklista  enkel inmatning  lätt att hitta viktiga uppgifter  verksamhetsutveckling  kvalitetsuppföljning  forskning

22 22 2012-12-20

23 23 2012-12-20

24 24 2012-12-20 eHälsa i framtiden?

25 25 2012-12-20 Vad har vi gått igenom idag? eHälsa – vad är det egentligen? Att arbeta med sammanhållen journalföring - Patientdatalagen (PDL) - SALA - Spärrad journalinformation - Aktiva val - NPÖ Dokumentation & uppföljning eHälsa i framtiden

26 26 2012-12-20 Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya / reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

27 27 2012-12-20 Reflektion efter seminariet…

28 28 2012-12-20 E-post

29 29 2012-12-20 Bensträckare Bensträckare

30 30 2012-12-20 Paus

31 31 2012-12-20 Bensträckare Pausövningar


Ladda ner ppt "1 2012-12-20. 2 2012-12-20 Dialogseminarium - grundläggande eHälsa Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser