Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Välkommen! Dialogseminarium – Grundläggande eHälsa Utvecklingsledare:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Välkommen! Dialogseminarium – Grundläggande eHälsa Utvecklingsledare:"— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Välkommen! Dialogseminarium – Grundläggande eHälsa Utvecklingsledare:

3 3 Grundläggande eHälsa eHälsa – vad är det egentligen? Insidan - Uppbyggnad - SLSOs ledningssystem - Avvikelsehantering (Händelsevis) Fika Att arbeta i en sammanhållen journal - Patientdatalagen (PDL) - SALA - Spärrad journalinformation - Aktiva val Vårddokumentation och uppföljning eHälsa i framtiden? Sammanfattning och reflektion

4 4 eHälsa – vad är det egentligen?  Vad betyder eHälsa för dig?  Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter?  Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig?

5 5 Slutlig budget 2012 och planering 2013 – 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN, SLL eHälsa är den struktur som håller samman patientens vårdprocesser i en hälso- och sjukvård som erbjuds av en mängd olika aktörer. eHälsa definieras som de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen och stärker patientens ställning i vården genom ökade möjligheter till delaktighet i vårdprocessen.

6 6 Kompetenslyftet eHälsa Kompetens att använda elektronisk information och kommunikation inom vården. T.ex. TakeCare, statistik- & uppföljningsprogram, Mina vårdkontakter och webbportaler med information riktad till vårdgivare och patient.

7 7 Inloggning med e-tjänstekort! Några eHälso-tjänster idag… Förnya recept Webbtidbok Hälsotester Frågetjänster Vårdguiden i mobilen Klamydiatest

8 8 Nya förhållanden & behov  krav från patienter och politiker  nya eHälso-tjänster webb-tidbokning, sms-påminnelse (följa sin remiss kommer snart)  arbeta i sammanhållen journal  standardiserad terminologi  nationella kvalitetsregister (ndr, riks-svikt, stroke, luftvägs)

9 9 ”e-användandet” i Sverige  9 av 10 hushåll har Internetuppkoppling i hemmet  5 av 10 barn mellan 9 - 12 år har en egen profil på något socialt nätverk (t ex Facebook, Twitter, blogg m fl) = våra framtida vårdtagare/ medarbetare  6 - 7 av 10 personer mellan 65 - 74 år använder Internet dagligen  3 av 10 personer 75 år och äldre använder Internet dagligen  7 av 10 kvinnliga internetanvändare söker efter hälsoinformation på nätet jämfört med 5 – 6 av 10 av männen  Mina vårdkontakter har ca 260 000 användar- konton och ca 11 000 ärenden/månad i Stockholms län (sept 2011) Källa: Internetstatistik.se + Mina vårdkontakter

10 10 eHälsa - tillgängligt för alla?

11 11 Kompetensgap?

12 12

13 13 Fika

14 14 Att arbeta i en sammanhållen journal

15 15 Att arbeta i en sammanhållen journal Patientdatalagen Sök info om patientdatalagen på insidan Sök info om patientdatalagen på insidan Info-kampanj ”sammanhållen journal” länk Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring

16 16 Att arbeta i en sammanhållen journal Vad är SALA? Info om Sala på insidan Handbok för SALA

17 17 Att arbeta i en sammanhållen journal Spärrad journalinformation Info om spärrad journalinformation på insidan

18 18 Att arbeta i en sammanhållen journal Aktiva val Vårdenhet Vårdgivare Alla (samtycke krävs)

19 19 Pausgympa Pausövningar

20 20 Journaldokumentation varför? för vem? var i journalen? Journalföring - riktlinjer för SLSO

21 21 Varför ska vi ha strukturerad vårddokumentation?  stöd för rätt vårdprocess, checklista  enkel inmatning  lätt att hitta, filtrerar fram, viktiga uppgifter  verksamhetsutveckling  kvalitetsuppföljning  forskning

22 22 Informationens väg från TC till rapportverktyg Intelligence Karolinska Intelligence SLSO vyn SLSO hämtar data mellan 02.00-06.00 1 ggr / dygn Intelligence Cortex Rapport server Rave III Intelligence Data från TC skrivs in i K Intelligence tid: 20.00-02.00 1 ggr / dygn Data laddas var 3:e dag till resp. enhets Rave db

23 23 Rapportverktyg – Rave3

24 24 Rapportverktyg – QlikView

25 25 eHälsa i framtiden?

26 26 Vad har vi gått igenom idag?  eHälsa – vad är det egentligen?  Insidan - Uppbyggnad - SLSOs ledningssystem - Avvikelsehantering (Händelsevis)  Att arbeta i en sammanhållen journal - Patientdatalagen (PDL) - SALA - Spärrad journalinformation - Aktiva val  Vårddokumentation och uppföljning  eHälsa i framtiden?

27 27 Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya / reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

28 28 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "1. 2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Välkommen! Dialogseminarium – Grundläggande eHälsa Utvecklingsledare:"

Liknande presentationer


Google-annonser