Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nu har turen kommit till oss presentation av kommunikationsmaterial om Sammanhållen journalföring + Nationell Patientöversikt, NPÖ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nu har turen kommit till oss presentation av kommunikationsmaterial om Sammanhållen journalföring + Nationell Patientöversikt, NPÖ."— Presentationens avskrift:

1 Nu har turen kommit till oss presentation av kommunikationsmaterial om Sammanhållen journalföring + Nationell Patientöversikt, NPÖ

2 Innehållsförteckning: Vad är sammanhållen journalföring? Ett nationellt framtaget informationspaket Den kommunikativa idén Informationsmaterial om Sammanhållen Journalföring Informationsmaterial om Nationell Patientöversikt, NPÖ Målet med kommunikationen Trygghet i din kommunikation För mer information Vad är sammanhållen journalföring? Ett nationellt framtaget informationspaket Den kommunikativa idén Informationsmaterial om Sammanhållen Journalföring Informationsmaterial om Nationell Patientöversikt, NPÖ Målet med kommunikationen Trygghet i din kommunikation För mer information

3 1 juli 2008 fick Sverige en ny lag, Patientdatalagen, PDL [2008:355] som möjliggör Sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring är en möjlighet för oss vårdgivare att ta del av patientens journaluppgifter dokumenterad hos andra vårdgivare. Detta gäller oberoende av hos vilken vårdgivare patienten söker vård. Syftet är att vi ska kunna få en mer heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov. Vilket i sin tur gör att vi snabbare kan ge god och säker vård.

4 I slutet av 2012 kommer alla landsting, flertalet kommuner och privata vårdgivare i Sverige vara anslutna till den nationella patientöversikten, NPÖ som är en nationell tillämpning till stöd för sammanhållen journalföring. Nu är det vår tur. Informationspaketet är ett stöd till att kommunicera både internt inom vårdgivaren och till våra invånare/patienter om detta.

5 Center för eHälsa erbjuder ett nationellt framtaget informationspaket med möjlighet till lokala bilder och egna kontaktuppgifter samt avsändare med stöd av logotype. Informationen vänder sig till: - invånare/patient - vårdpersonal Materialet är förankrat och godkänt av förbundsjurist Anna Åberg, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 2011 -03-01

6 Målet med kommunikationen Invånare/patient ska få information om : - Vad sammanhållen journalföring innebär i praktiken - Att man kan spärra sina uppgifter i journalen - Vart man vänder sig för att spärra/häva uppgifter i journalen - Att registrering om vem som tagit del av journaluppgifter sker och därmed loggas - Att utdrag ur så kallad ”logg” är möjlig Hälso- och sjukvårdspersonal ska få information om: - Patientdatalagen, PDL [2008:355] från 1 juli 2008 som möjliggör sammanhållen journalföring - Vad sammanhållen journalföring innebär - Hur och vilken information vi ger våra patienter

7 Kommunikativ idé Kommunikationen ska: Utgå från mottagarperspektivet Ska beröra men innehålla fakta Behandla mottagaren med stor respekt Förenkla och skapa trygghet i patientmötet Innehålla ett bildmanér som tydliggör budskapet Innefatta en idé som är applicerbar i alla situationer och kanaler Tonläget ska vara: Enkelt - För att alla ska kunna ta informationen till sig Emotionellt - För att göra fakta intressant Ödmjukt - För att mottagaren ska känna sig inbjuden

8 Informationspaket 1 Sammanhållen journalföring INVÅNARE/PATIENT - Broschyr i A5-format innehållande 14 frågor och svar - Affischer 50x70 cm i väntrum VÅRDPERSONAL - Fickfolder i A6-format innehållande 14 frågor och svar - Affischer 50x70 cm till personalrum - 10 bilder att använda fritt - Kallelsetexter - InDesignfiler INFORMATION PÅ1177.se

9 Broschyr till invånare/patient

10 Fram- och baksida

11 Första uppslaget

12 Andra uppslaget

13 Sista uppslaget med ett utvik innehållande frågor och svar

14 Fickfolder vårdpersonal fram -och baksida

15 Fickfolder för vårdpersonal med plats för egna bilder och logotype

16 Affischer för väntrum

17 Affischer för personalrum

18 Affisch med plats för egen bild

19 Informationspaket 2 Nationell Patientöversikt, NPÖ INVÅNARE/PATIENT - Broschyr om NPÖ innehållande trygghetskort VÅRDPERSONAL - Fickfolder om NPÖ - ett stöd till sammanhållen journalföring även innehållande ordlista INFORMATION PÅ 1177.se REGIONALT/LOKALT

20 Broschyr tresidor fram- och baksida med trygghetskort till invånare/patient Alternativ framsida

21 Fickfolder fem sidor fram – och baksida med ordlista till vårdpersonal

22 Trygghet i din kommunikation Allt material är framtaget och juridiskt granskat så att du direkt och snabbt kan använda det i din kommunikation. Om du önskar göra ändringar så övergår det juridiska ansvaret till den lokala avsändaren.

23 För frågor kring informationspaketet: Lena Lindqvist, kommunikationsstrateg CeHis lena.lindqvist@cehis.se Marie Vestin, informatör CeHis marie.vestin@cehis.se Frågor av juridisk karaktär: Anna Åberg, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL anna.aberg@skl.se lena.lindqvist@cehis.se marie.vestin@cehis.se anna.aberg@skl.se


Ladda ner ppt "Nu har turen kommit till oss presentation av kommunikationsmaterial om Sammanhållen journalföring + Nationell Patientöversikt, NPÖ."

Liknande presentationer


Google-annonser