Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Birgitta Andersson 2012-10.11 Verktyg för ökad patientsäkerhet Situation Bakgrund Aktuellt Rekommendation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Birgitta Andersson 2012-10.11 Verktyg för ökad patientsäkerhet Situation Bakgrund Aktuellt Rekommendation."— Presentationens avskrift:

1 Birgitta Andersson 2012-10.11 Verktyg för ökad patientsäkerhet Situation Bakgrund Aktuellt Rekommendation

2 Birgitta Andersson 2012-10.11 Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet, där en stor mängd kritisk information om enskilda patienter överförs mellan många olika individer, yrkeskategorier och verksamheter. Otydlig kommunikation och informationsöverföring kan leda till att patientsäkerheten hotas. Det gäller även i dialogen mellan personal, patienter och deras närstående.

3 Birgitta Andersson 2012-10.11 Kommunikationsprocessen SändareMottagare Budskap kanal Respons Feed back

4 Birgitta Andersson 2012-10.11

5 Riskområde Kommunikation och informationsöverföring är ett riskområde i vården. Det kan både handla om brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient, och bristande informationsöverföring mellan olika aktörer i vårdprocessen kring en patient. Internationella studier kan ge oss en uppfattning om problemets storlek. Enligt ett kvalitetsinstitut för hälso- och sjukvård i USA (Joint Commission) var missar i kommunikationen den vanligaste enskilda orsaken till vårdskador, under åren 1995 till 2006. I en studie i Australien granskades 30 000 vårdskador, och det visade sig att 11 procent hade orsakats av kommunikationsproblem (källa: WHO).

6 Birgitta Andersson 2012-10.11 God och säker vård God och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation och att informationen överförs korrekt i alla led och vid alla tillfällen. Speciellt viktigt är detta vid akuta situationer och när kommunikationen sker under tidspress. För att både avsändare och mottagare ska kunna skapa en gemensam förståelse av situationen ska kommunikationen: vara fullständig vara korrekt vara avgränsad komma i rätt tid MÅL Gemensam förståelse av situationen

7 Birgitta Andersson 2012-10.11 Brister i kommunikationen kan till exempel bestå i att: syftet med kontakten inte framgår informationen innehåller faktafel eller missuppfattas informationen är ofullständig speciella problem eller angelägenhetsgraden i situationen inte framhålls eller uppmärksammas rekommendation om åtgärd saknas eller är oprecis eventuella oklarheter inte klaras ut mellan sändare och mottagare innan kommunikationen avslutas en tydlig överenskommelse inte träffas om vad, vem och när.

8 Birgitta Andersson 2012-10.11 SBAR verktygets utveckling SBAR har utvecklats av amerikanska marinen, där arbetet med kritiska moment ofta sker under tidspress. SBAR används numera även inom hälso- och sjukvården för att strukturera informationen och för att presentera viktiga fakta på ett snabbt och effektivt sätt.

9 Birgitta Andersson 2012-10.11 SBAR bidrar till struktur Med SBAR skapas en gemensam kommunikationsstruktur för alla som ska kommunicera med varandra. Strukturen skapar förutsättningar för att fokusera på det viktigaste i budskapet och för att ovidkommande information undviks. All hälso- och sjukvårdspersonal och alla verksamheter kan använda SBAR. Strukturen ger möjlighet att utan omskrivningar kommunicera tydliga rekommendationer. SBAR kan öka patientsäkerheten genom att hela personalens kompetens tas tillvara.

10 Birgitta Andersson 2012-10.11 SBAR ett verktyg för strukturerad kommunikation och informationsöverföring

11 Birgitta Andersson 2012-10.11 SBAR ett sätt att strukturera budskapet

12 Birgitta Andersson 2012-10.11 Kommunikationsprocessen SändareMottagare Budskap kanal Respons Feed back

13 Birgitta Andersson 2012-10.11 Länk


Ladda ner ppt "Birgitta Andersson 2012-10.11 Verktyg för ökad patientsäkerhet Situation Bakgrund Aktuellt Rekommendation."

Liknande presentationer


Google-annonser