Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategiskt kommunikationsstöd till chefer och verksamheter – så gör vi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategiskt kommunikationsstöd till chefer och verksamheter – så gör vi."— Presentationens avskrift:

1 Strategiskt kommunikationsstöd till chefer och verksamheter – så gör vi

2 Strategiskt kommunikationsstöd Västra Götalandsregionen äger och driver… …sjukhus, vårdcentraler, folktandvårdskliniker, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Västtrafik, Västsvenska Turistrådet, Göteborgs botaniska trädgård, museer, teatrar, folkhögskolor, naturbruksgymnasier…

3 Strategiskt kommunikationsstöd Vi hade ett problem…

4 Strategiskt kommunikationsstöd Något måste göras…

5 Strategiskt kommunikationsstöd Kommunikationsverktyg •”Verktygslåda för chefer” från Nordisk kommunikation -Självinstruerande metoder med mallar, avsedda för chefer -Verktyg för kommunikationsutmaning -Kommunikationssystem, budskap, förändringskommunikation, planering, nyhetsbrev, osv •Vi har -Utbildat -Hänvisat -Coachat •Kommunikationsbehov för grupper, projekt, individer •Avskalat och skräddarsytt med mallar från verktygen

6 Strategiskt kommunikationsstöd Så här gjorde vi…

7 Strategiskt kommunikationsstöd Workshopmodellen

8 Strategiskt kommunikationsstöd Så jobbar vi Innan •Ett förtroendefullt samtal •Är det ett kommunikationsproblem? •Om ja: vi föreslår vi en lösning som kan vara workshop •Om nej: kunna säga nej och motivera •Presentera och förankra ett upplägg – workshop eller annat Under •Nuläge •Analys •Framtid Efter •Handfasta rekommendationer – vår analys

9 Strategiskt kommunikationsstöd Vad gör vi på workshopen? •Gruppens syfte •Kommunikationskunskap •Kartläggning och prioritering av aktörer och kanaler •Analys •Förbättringsförslag

10 Strategiskt kommunikationsstöd Skräddarsytt Möte utan workshop: Med stöd av mallarna ha ett enkelt men strukturerat samtal. Workshop, en halvdag: Man träffar en grupp då de redan har inbokat möte, t ex APT eller styrgrupp. Workshop, en heldag: Gruppen avsätter särskild tid för att prata kommunikation. Workshop, tre halvdagar: Tidskrävande men givande. Avsett för grupp där kommunikationen är avgörande för att kunna utföra sitt arbete.

11 Strategiskt kommunikationsstöd Exempel Vårdvalskontoret Så här arbetade vi med Vårdvalskontoret •Problemet: ”Ingen hittar på webbplatsen” En undersökning visade att det inte var så, problemet var annat. •Steg 1 Samtal med enhetschef om kommunikationen •Steg 2 Workshop i tre steg med hela enheten •Steg 3 Återkoppling, analys och en handlingsplan för fortsatt kommunikation

12 Strategiskt kommunikationsstöd ”Det är väldigt värdefullt att få en guidning i hur man ska tänka och på vilket sätt som är det bästa för alla berörda aktörer att få informationen på.” ”En workshop där man ges tid att koncentrerat tänka på uppgiften tillsammans med andra ger långt mycket mer än att sitta för sig själv och fundera”

13 Strategiskt kommunikationsstöd ”Det blev väldigt tydligt vilka vi är till för” ”Efter hand insåg vi att vi använde oss av för många olika kanaler.” ”Våra målgruppers kommunikationsbehov blev efter hand väldigt synliga” ”Genomtänkt material och bra stöd och support från handledarna.”

14 Strategiskt kommunikationsstöd ”Vi tog oss på kort tid systematiskt från osäkerhet till ett tydligt formulerat "vad vill vi" med vår årsredovisning” ”En entusiastiskt genomförd workshop som tydligt skiljer sig mot andra workshops jag medverkat i, "one of the best".”

15 Strategiskt kommunikationsstöd

16 Bra för organisationen Västra Götalandsregionen •Kompetenshöjning •Rätt insats ger rätt effekt Enhet, projekt, ledningsgrupp •Nödvändiga samtal •Gemensamma lösningar •Effektivare kommunikation Chef, ledare •Samsyn i gruppen •Struktur på kommunikationsarbetet

17 Strategiskt kommunikationsstöd Bra för oss kommunikatörer •Synen på vad en kommunikatör kan bidra med förändras •Vi är med från början och formulerar problemet •Stärker yrkesroll och självförtroende •Blir tydligt att det är fler än kommunikatören som ansvarar för att saker kommuniceras •Nödvändiga men ibland obehagliga frågor kan diskuteras under den mer harmlösa kommunikationsrubriken

18 Strategiskt kommunikationsstöd Hur gör ni? •Så här gjorde vi. Hur gör ni? -Finns det andra sätt? •Gruppvis diskussion runt borden •Gemensam diskussion i hela gruppen

19 Strategiskt kommunikationsstöd Tack för oss! •Hör gärna av er •jeanette.karlström@vgregion.sejeanette.karlström@vgregion.se •annika.h.mattsson@vgregion.seannika.h.mattsson@vgregion.se •lena.alexanderson@vgregion.selena.alexanderson@vgregion.se


Ladda ner ppt "Strategiskt kommunikationsstöd till chefer och verksamheter – så gör vi."

Liknande presentationer


Google-annonser