Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikativa workshop – tips på sätt att stötta chefer och ledare Karlstad 2013-08-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikativa workshop – tips på sätt att stötta chefer och ledare Karlstad 2013-08-29."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikativa workshop – tips på sätt att stötta chefer och ledare Karlstad 2013-08-29

2 Workshop kring kommunikation Ett verktyg för kommunikatörer •Utgår från metod i Chefens verktygslåda •Är gratis, tidsbesparande, effektiv och rolig •Förutsättning 1: att du gillar facilitera/leda möten •Förutsättning 2: ett väl genomfört förarbete:  Analysera väl  Ha ett första inledande samtal

3 Workshop kring kommunikation Är en metod för att: •Ha ordning och reda på er kommunikation •Skapa en struktur i ert sätt att kommunicera •Bli mer effektiv i användandet av era kanaler •Lättare nå fram med era budskap •Tydliggöra kommunikationsansvaret •Bygger på ett verktyg från Nordisk kommunikation.

4 Workshop kring kommunikation Sex steg för att utveckla ert kommunikationssystem

5 Workshop kring kommunikation Efter genomförd kartläggning … har man förhoppningsvis följande 1.Ett system som berörda aktörer förstår 2.Kanaler med tydliga syften 3.Ett system som motsvarar både kartläggarens och aktörernas behov av information och kommunikation 4.Systemet ska funka: •både i det dagliga, vid förändringar och i kris •i kommunikationen med valda grupper •i dialog med valda grupper •som återkoppling från grupperna

6 Workshop kring kommunikation Så jobbar vi Halvdag 1: Identifierar och prioriterar aktörer, beskriver kommunikationen med dessa (nuläge) Halvdag 2: Analyserar nuvarande kommunika- tionssystem, identifierar förbättringar (analys) Halvdag 3: Beskriver ett önskat kommunika- tionssystem och tar fram en handlingsplan (framtid)

7 Workshop kring kommunikation Inledning •Enskilt och i grupp – fundera över hur stor del av ert arbete går åt till att kommunicera med andra? (De flesta svarar minst 70 procent, många svarar 100) •Om ni kommunicerar så mycket – varför inte göra det på ett strukturerat sätt och bättre uppnå nå önskad effekt? (Brukar vara ett övertygande argument)

8 Workshop kring kommunikation Snabbkurs i kommunikation:

9 Workshop kring kommunikation Ingen information Dialog: vad, varför och hur Dialog: vad och varför Muntlig information och svar på frågor Muntlig information via möten, telefon… Tryckt info, intranätet, hemsidan, e-post Ingen effekt, rykten, spekulation Effekt: Kännedom, förståelse, kunskap Effekt: Engagemang, ägarskap. handling Mycket lätt Lätt SvårtMycket svårt

10 Workshop kring kommunikation Vi kommer ihåg 10 procent av det vi läser. 20 procent av det vi hör. 30 procent av det vi ser. 50 procent av det vi ser och hör. 70 procent av det vi diskuterar. 80 procent av det vi gör. 95 procent av det vi lär andra Nils Simonsson, kirurg och hjärnforskare

11 Workshop kring kommunikation Begrepp Kommunikation Information Aktör Målgrupp Budskap Kanal Kommunikationssystem

12 Workshop kring kommunikation Exempel kommunikationssystem Privata vårdcentraler Offentliga vårdcentraler Ägarna till privata resp. offentliga vårdcentraler Allmänheten/Patienter HSA HSU Andra avd. på RK Andra aktörer i VGR Andra landsting Press/media Intresseföreningar Politiker Kommuner HSK VEM VAD HUR Prata i telefon Svara på mejl Dialogmöten Informationsmöten Nyhetsbrev Webbplats Mejlutskick I-linjen Linjen Informella möten Inbjudna möten Operativa Sociala Strategiska Instruktioner Nya riktlinjer Återrapportering Peppning Nyhetsförmedling Krav på agerande Värderelaterade Polisroll (?) Förvissa sig om att information förståtts

13 Workshop kring kommunikation Kommunikation Vårdgivare Mail Radio TV Soc styrelse HSN Region- kansliet Riksdagen Lokalradio VGPV-kontoret Press Patienter Intresse- förening Fack Politiker HSK Nyhetsbrev Personal Webb Sociala medier

14 Workshop kring kommunikation Syftet med er kommunikation? Vilket är ert uppdrag? Vilket är ert uppdrag? Vad ska kommunikationen stötta? Är ni överens? Alla förbättringar som föreslås ska knyta an till ert uppdrag. Är till exempel ”alla medborgare” eller ”alla medarbetare” verkligen nödvändiga att kommunicera med för att utföra ert uppdrag?

15 Workshop kring kommunikation Ingen information Dialog: vad, varför och hur Dialog: vad och varför Muntlig information och svar på frågor Muntlig information via möten, telefon… Tryckt info, intranätet, hemsidan, e-post Ingen effekt, rykten, spekulation Effekt: Kännedom, förståelse, kunskap Effekt: Engagemang, ägarskap. handling Mycket lätt Lätt SvårtMycket svårt

16 Workshop kring kommunikation Workshopen genomförs •Nuläge: vilka aktörer har ni? Aktörerna prioriteras och betygssätts. 3-5 granskas noga: hur kommunicerar ni med dem och vad vill ni? •Analys: Varför kommunicerar ni på det sättet ni gör? Vad funkar och vad funkar inte? •Förslag till förbättring: Hur kan ni göra annorlunda? Vad kan ni förändra direkt och vad är mer komplicerat? Vem ansvarar för vad? •Hur ser ert önskade kommunikationssystem ut?

17 Workshop kring kommunikation Heureka •Kunskapen om vad medveten och effektivt använd kommunikation kan ge för effekter – bidrar till målen •Gott kommunikationsarbete utgår aldrig ifrån en kanal, utan från önskad effekt. •Den smärtsamma insikten att skickad information inte garanterar mottagen eller förstådd information •Kommunikationsansvaret ligger inte hos mottagaren, utan hos avsändaren •Bättre ett mejl i rättan tid, än tio vid fel tillfälle. •Man förändrar inte beteenden via kanalen mejl

18 Workshop kring kommunikation Kommunikatörseffekter •Synen på vad en kommunikatör kan bidra med förändras. •Genom att samla alla viktiga deltagare i ett rum snabbar man upp nödvändiga processer •Blir tydligt att det inte är kommunikatören som ansvarar för att saker kommuniceras •Nödvändiga med ibland obehagliga frågor kan diskuteras under den mer harmlösa kommunikationsrubriken

19 Workshop kring kommunikation Förändringskommunikationens fyra faser

20 Workshop kring kommunikation Vilka är vinnare, förlorare, skeptiker och ambassadörer?

21 Workshop kring kommunikation Förändringskurvan

22 Workshop kring kommunikation I fas?

23 Workshop kring kommunikation Lycka till! •Annika Mattsson •Lena Alexanderson •Jeanette Karlström •Regionkansliet, Västra Götalandsregionen


Ladda ner ppt "Kommunikativa workshop – tips på sätt att stötta chefer och ledare Karlstad 2013-08-29."

Liknande presentationer


Google-annonser