Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetskulturenkät Mars 2014. Vad är säkerhetskultur? Chefer och medarbetares förhållningssätt och attityder till patientsäkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetskulturenkät Mars 2014. Vad är säkerhetskultur? Chefer och medarbetares förhållningssätt och attityder till patientsäkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetskulturenkät Mars 2014

2 Vad är säkerhetskultur? Chefer och medarbetares förhållningssätt och attityder till patientsäkerhet

3 Bakgrund Enkäten är ursprungligen internationell men har översatts till svenska. 2009 var Landstinget Kronoberg en av de första i Sverige att genomföra enkäten. 2013 hade alla landsting genomfört en eller två enkäter och 2014 genomför vi vår tredje enkät. Det gör det möjligt att jämföra resultatet både nationellt och internationellt.

4 Varför en enkät? Få en bild av patientsäkerhetskulturen i Landstinget Kronoberg Kartlägga styrkor och svagheter och se vilka förbättringsområden som finns Öka kunskapen om förutsättningar för god patientsäkerhet - både hos medarbetare och chefer Få ett underlag att arbeta vidare från

5 Målgrupp All hälso- och sjukvårdspersonal i Landstinget Kronoberg och de privata vårdcentralerna.

6 Enkäten Handlar bland annat om: Benägenhet att rapportera händelser Självskattad patientsäkerhetsnivå Närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet Återföring och kommunikation kring avvikelser Rådande kultur vid negativa händelser Arbetsbelastning och personaltäthet Samarbete och informationsöverföring mellan enheter

7 Enkäten Genomförs i mars, v 11-13 Är webbaserad – skickas via e-post Besvaras enskilt och anonymt Tar ungefär 20 minuter att svara på Svarsfrekvens kommer att publiceras på webben Resultatet presenteras i mitten av april

8 Frågor? Kontakta: Person Persson, patientsäkerhetsnätverket med ansvar för X-centrum, tfn XXXX-XX XX XX eller: Inger Henningsson, process, metod och patientsäkerhet, tel 0470-58 60 84


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetskulturenkät Mars 2014. Vad är säkerhetskultur? Chefer och medarbetares förhållningssätt och attityder till patientsäkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser