Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationsplan Nulägesanalys/Bakgrund Beskrivning och analys av projektet processen, problemet, förändringen, aktiviteten etc som ska kommuniceras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationsplan Nulägesanalys/Bakgrund Beskrivning och analys av projektet processen, problemet, förändringen, aktiviteten etc som ska kommuniceras."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationsplan Nulägesanalys/Bakgrund Beskrivning och analys av projektet processen, problemet, förändringen, aktiviteten etc som ska kommuniceras. Övergripande mål och syfte Vad ska kommunikationen stödja? Vilka konkreta verksamhetsmål ska kommunikationen stödja? Kommunikativa mål Kvantitativa mål: Ex: Så här många ska känna till innehållet, så här många ska känna sig nöjda etc Kvalitativa mål: Ex: Detta vill vi att mottagarna ska veta, känna, göra efter det att de nåtts av budskapet Målgrupper/Användare/Aktörer Vilka grupper av människor ska vi kommunicera med? Vilka förkunskaper och attityder har de till ämnet/frågan och till Umeå kommun som avsändare Kommunikationsplanens delar

2 Kommunikationsplan Budskap Budskapet/Budskapen ska först och främst svara på frågan Varför? Men också på Var, Hur, När, Vem Budskapet ska svara emot mottagarnas behov. Vilket ska vara huvudbudskapet? Övriga budskap? Hur formuleras budskapet för olika målgrupper? Vad vill och behöver målgrupperna veta? Kanaler/Metoder/Åtgärder Vilken kanal eller kombination av kanaler är mest effektiv? Hur ska vi använda Umeå kommuns fasta informationskanaler? Interna kanaler – Medarbetarna är viktiga i rollen att vidarebefordra information Hur kan massmedia användas – Behövs en särskild mediaplanering? OBS: Grundregeln är att medarbetarna ska informeras före massmedia Mediaplanering Vad behöver media (bakgrundsinformation, bilder, tabeller, guidning för fotografering/filmning, telefonnummer etc.)? Vem uttalar sig? Kommunikationsplanens delar

3 Kommunikationsplan Framgångsfaktorer Vilka omständigheter kan påverka arbetets framgång? Vilka omständigheter i omvärlden, utanför vår direkta påverkan, kan påverka? Tidsplan I vilken ordning ska de kanalerna användas? Behöver budskap upprepas? Uppföljning Vad ska dokumenteras? Vad ska mätas? Ska en förmätning/nollmätning göras? Budget Kommunikationsplanens delar

4 Kommunikationsplan 1. Informera Skapa kunskap 2. Inspirera Skapa förståelse 3. Involvera Skapa engagemang 4. Aktivera Skapa händelser 5. Repetera Skapa metoder och rutiner Kommunikationstrappan Mottagarens villkor! Samtidig!

5 Kommunikationsplan Effektiv och framgångsrik kommunikation är Koncentrerad Konkret Koordinerad Kontinuerlig Konsekvent Kontaktskapande Korrekt Kontrastrik och kreativ

6 Kommunikationsplan Läs mer i Kommunikationshandboken umea.se/kommunikation


Ladda ner ppt "Kommunikationsplan Nulägesanalys/Bakgrund Beskrivning och analys av projektet processen, problemet, förändringen, aktiviteten etc som ska kommuniceras."

Liknande presentationer


Google-annonser