Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal EHL Jane Bjurman 070 765 84 33

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal EHL Jane Bjurman 070 765 84 33"— Presentationens avskrift:

1 EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal EHL Jane Bjurman 070 765 84 33 jane.ehl@swipnet.se

2 EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal GAF medarbetar-/ uppföljningssamtal bör genomföras: • Inför varje säsong • Mitt under säsongen • Efter varje säsong

3 EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal ÖVERGRIPANDE SYFTE • Genom kommunikation och dialog öka de enskilda medarbetarnas motivation och prestation i arbetet. Vilket bl a innebär att: • Klargöra och kommunicera mål. • Klargöra roller och ansvarsfördelning. • Ge och ta emot ömsesidig feedback.

4 EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal Ett medarbetarsamtal består av två delar: • Struktur, dvs ramen • Samtalsteknik, dvs kommunikationen

5 EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal FÖRBEREDELSER • Planera samtalet i god tid. • Boka tid med medarbetaren. • Be medarbetaren förbereda sig genom att tänka igenom hur hon/han ser på:

6 EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal Be medarbetaren förbereda sig genom att tänka igenom hur hon/han ser på: - Klubben/ arbetsplatsen - Sitt eget arbete, effektivitet, ansvar, befogenheter och sin egen arbetsinsats. - Arbetsfördelning, roller inom klubben. - Klimat, stämning, relationer (psykosocial arbetsmiljö). - Fysisk arbetsmiljö. - Ledarskapet - Service och kvalitet - Utveckling och utbildning.

7 EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal GENOMFÖRANDE • Tidsåtgång ca 2 timmar. • Genomför samtalet i en ostörd miljö. • Var rak och tydlig! • Lyssna aktivt, fånga upp signaler. • Sammanfatta samtalet. • Dokumentera tillsammans beslut om åtgärder, handlingsplaner om vad, vem, hur och när.

8 EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal UPPFÖLJNING Följ upp och håll dialogen levande!!!

9 EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal Fysiologiska behov Trygghetsbehov Samhörighetsbehov Erkänsla Självförverkligande Maslows behovstrappa

10 EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal FÖRSVARSMEKANISMER - Förnekande/undvikande – man vill inte se eller erkänna konflikten. - Överkompensation - svag blir stöddig. - Rationalisering – bortförklaring. - Projektion – man skyller på någon annan. - Förskjutning – man flyttar konflikten till något annat eller annan, där man känner sig starkare. - Regression – man beter sig barnsligt, tjurar, kräver medhåll, bråkar.

11 EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal SAMTALSTEKNIK ABC-METODEN Fas A – Man skapar aktiv kontakt, bryr sig om. Aktivt lyssnande. Konfrontation – 3-delade JAG-budskapet Fas B – Fokus på problemet. Fas C – Aktivering av personens egen problemlösande förmåga. ”Hur skulle du själv vilja ……”

12 EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal SAMTALSTEKNIK Konfrontation 3-delade JAG-budskap DEL 1 Beskriv beteendet eller situationen DEL 2 Tala om effekterna, följderna av del 1 DEL 3 Tala om hur du känner Besviken, irriterad, ledsen, arg….


Ladda ner ppt "EHL Jane Bjurman GAF Medarbetarsamtal EHL Jane Bjurman 070 765 84 33"

Liknande presentationer


Google-annonser