Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjehem  Samarbejde mellem plejefamilier og kommune Middelfart 2010 Ewa Näslund 0046 70 49 45 754

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjehem  Samarbejde mellem plejefamilier og kommune Middelfart 2010 Ewa Näslund 0046 70 49 45 754"— Presentationens avskrift:

1 Familjehem  www.naslund.org Samarbejde mellem plejefamilier og kommune Middelfart 2010 Ewa Näslund 0046 70 49 45 754 ewa@naslund.org

2 Familjehem  www.naslund.org Den genomsnittlige svenska organisationen har en grumlig människosyn. Den är fortfarande starkt präglad av en industriell och mekanistisk människosyn. För få kommer till sin fulla rätt i sitt arbete. Det behövs innovationer i våra managementprinciper. Jan de Man Lapidoth

3 Familjehem  www.naslund.org Miljötyper •Kundernas behov är väl kända •Fokus är resursförbrukning och effektivitet •Ex. McDonalds, banker, byggföretag •Kunderna har olika och svårtolkade behov •Fokus är marknadsorientering, kunden i centrum •Ex. tjänsteföretag, kunskapsföretag Homogen Heterogen

4 Familjehem  www.naslund.org Miljötyper •Företaget kan se in i framtiden •Planering fungerar •Ordning och reda ger framgång •Ex. museer, skogsindustri •Ständig förändring •Förändringar styrs i mångt av händelser i omvärlden •Ex. modebranschen, reklambranschen Stabil Instabil

5 Familjehem  www.naslund.org Var befinner sig socialtjänsten? Decentraliserad byråkratisk Matris- organisation Decentraliserad organisk Centraliserad byråkratisk Stabil Instabil Heterogen Homogen

6 Familjehem  www.naslund.org Ytterligheter organisationsstilar styrning formalisering arbetsdelning beslut kontroll kommunikation Order Hög Strikt Centralt Uppifrån Råd Låg Varierad Decentralt Egen Åt alla håll

7 Familjehem  www.naslund.org Den humanistiska människosynen ser människan som ett subjekt – ett äkta jag med ett eget medvetande. Hon får utrymme att hitta olika handlingsalternativ men också skyldighet att ta ansvar. Ledaren frågar vem medarbetaren är och hur hon kan bidra till att lösa de utmaningar som organisationen står mitt i.

8 Familjehem  www.naslund.org alla människor har ett lika värde kan välja att styra sitt liv själv eller att låta andra styra förmåga att skapa och forma sitt liv förmåga att reflektera och ta ansvar för sina handlingar ett aktivt och handlande subjekt HUMANISM

9 Familjehem  www.naslund.org Klienten • behöver tas omhand • är ett passivt objekt • ses enbart som individ Endast en rätt lösning Experten • beslutar vad, hur och när • tar hand om • handlägger ett ärende

10 Familjehem  www.naslund.org Klienten är • aktiv • ett subjekt • del av en helhet Flera möjliga lösningar Experten • bistår med generell kunskap • samarbetar med klient och privat nätverk

11 Familjehem  www.naslund.org Ytterligheter - socialtjänstens möte med medborgaren styrning formalisering arbetsdelning beslut kontroll kommunikation ”rätt” lösning Hög Strikt Experten Uppifrån Kunskap och ev. gränser Låg Varierad Medborgaren Egen Åt alla håll

12 Familjehem  www.naslund.org Vilken kunskap och erfarenhet krävs för att planera för Pers framtid? •Privat? •Professionell?

13 Familjehem  www.naslund.org Vilket stöd krävs för att genomföra planeringen? •Privat? •Professionell?

14 Familjehem  www.naslund.org professionella system expertkunskap privata system privat kunskap Handlingsplan resurser från båda systemen

15 Familjehem  www.naslund.org Familjehemsplacering •Akut situation – beslut på kort sikt •Stöd till akut lösning / utredning av barnet •Familjerådslag •Utredning av föreslaget familjehem •Stöd till barn, familjehem, föräldrar och släkt •Uppföljning tillsammans med nätverket

16 Familjehem  www.naslund.org Familjerådslag steg – för - steg Det privata nätverket, samordnare och informatörer samlas Nätverkets enskilda överläggning •Handlingsplan Samordnare och informatörer kallas in •Planen presenteras

17 Familjehem  www.naslund.org Familjerådslag vid placering Informatörer •Bedömning av barnets behov och resurser •Information om lagstiftning, organisation och utredningsförfarande •Generell kunskap om placeringar hos släktingar respektive i främmande familjehem Det privata nätverket •Specifik kunskap om barnet, familjen och släkten •Ett engagemang för just detta barn •Bestående relationer till barnet

18 Familjehem  www.naslund.org Handlingsplan vid familjerådslag •Var ska barnet bo ? •Vad krävs för att barnet ska kunna flytta hem till föräldrarna igen ? •Hur ska kontakten med föräldrar och övrig släkt se ut ? Vem ansvarar? När? Hur? •Skola/dagis och fritidsaktiviteter ? Vem ansvarar? När? Hur? •Hur ska placeringen följas upp ? •Vad händer om planen inte fungerar ?

19 Familjehem  www.naslund.org Socialarbetarens roll När barnet är placerat i ett främmande familjehem Socialarbetare Föräldrar barn familjehem

20 Familjehem  www.naslund.org Socialarbetarens roll när barnet är familjehemsplacerat i släkten Familjehem Barn föräldrar Socialarbetare

21 Familjehem  www.naslund.org Socialarbetarens roll Familjehem Barn Föräldrar Socialtjänst

22 Familjehem  www.naslund.org Vad minskar risken för sammanbrott ? •Att familjehemmet är släkt med barnet •Att socialtjänsten ger stöd till barn och familjehem under placeringstiden •Att så få socialarbetare och myndigheter som möjligt är inblandade i uppföljningen •Att fosterföräldrarna ges utbildning Hur utredningen görs har mindre betydelse


Ladda ner ppt "Familjehem  Samarbejde mellem plejefamilier og kommune Middelfart 2010 Ewa Näslund 0046 70 49 45 754"

Liknande presentationer


Google-annonser