Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

16 maj 2010 Bergslagsgårdar Stiftelsen. Stiftelsen Bergslagsgårdar arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och driver ett behandlingshem för ungdomar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "16 maj 2010 Bergslagsgårdar Stiftelsen. Stiftelsen Bergslagsgårdar arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och driver ett behandlingshem för ungdomar."— Presentationens avskrift:

1 16 maj 2010 Bergslagsgårdar Stiftelsen

2 Stiftelsen Bergslagsgårdar arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och driver ett behandlingshem för ungdomar. Stiftelsens Bergslagsgårdar är allmännyttig, politiskt och religöst obunden och ej vinstdrivande. Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986

3 I styrelsen sitter representanter från • Kommuner i Örebro län • Landstinget i Örebro län • Företagarna (Länsförsäkringar) • Verdandi • Hela Människan Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986

4 Verksamhetsidé • Våra klienter och kunder ska möta en professionell organisation vars arbete bygger på ständig kunskapsutveckling, teoretiska utgångspunkter och beprövad färdighet (evidensbaserat förhållningssätt). • Vi ska vara lyhörda och flexibla för våra kunders önskemål, ge ett gott bemötande och ha hög tillgänglighet. Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986

5 Övergripande mål • Utveckling av vår kärnverksamhet • Nöjda kunder Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986

6 Stiftelsen Bergslagsgårdar ska kännetecknas av: • Snabb och korrekt service med ett gott bemötande • Kunnig och kompetent personal • Flexibilitet efter kundens behov Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986

7 OQ measures • Ett samarbetsprojekt med handledning och fortlöpande forskningsstöd från Örebro universitet • Evidensbaserat förhållningssätt • Mäter den placerades funktionsförmåga Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986

8 Personalens kompetens • Samtliga familjevårdskonsulenter och behandlingspersonal har adekvat högskoleutbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling • Flertalet har också mycket lång erfarenhet inom socialt arbete • Personalen har tillgång till kontinuerlig handledning Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986

9 Våra familjehem finns 10 – 15 mil från Våra familjehem finns 10 – 15 mil frånÖrebroKarlstadVästerås Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986

10 Familjehemsvård med konsulentstöd Familjer som efter ett godkännande öppnar sina egna hem och tar emot barn, ungdomar eller vuxna för en placering. Familjehemmen får handledning minst varannan vecka av en erfaren familjevårds- konsulent samt fortlöpande utbildning. Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986

11 Stödet till våra familjehem • Regelbunden handledning av familje- vårdskonsulent minst varannan vecka. • Utbildningar och möten med andra familjehem minst fyra gånger per år • Beredskap dygnet runt • Vid kontakter med myndigheter och andra organisationer (koordinator) Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986

12 Målgrupp • Kvinnor och män • Föräldrar med barn • Par • Jourplaceringar • Kontaktspersonsuppdrag • Ensamkommande barn • Individer och familjer med skyddsbehov Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986

13 Problematik • Sociala- psykiska problem • Neuropsykiatrisk problematik • Missbruksproblematik • Kriminalitet • Funktionshinder • Omsorgsbehov • Skyddsbehov Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986

14 Våra familjehem • Har ett intresse och engagemang att ta emot barn, ungdom eller vuxna, i sitt hem • Har stabila förhållanden • Har erfarenhet och ett djupt intresse av att arbeta med människor • Har möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid Konsulentstödd Familjehemsvård Konsulentstödd Familjehemsvård sedan 1986


Ladda ner ppt "16 maj 2010 Bergslagsgårdar Stiftelsen. Stiftelsen Bergslagsgårdar arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och driver ett behandlingshem för ungdomar."

Liknande presentationer


Google-annonser