Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En av de främsta samhällsteoretikerna. StruktureringsteorinModerniteten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En av de främsta samhällsteoretikerna. StruktureringsteorinModerniteten."— Presentationens avskrift:

1 En av de främsta samhällsteoretikerna. StruktureringsteorinModerniteten

2 Struktureringsteorin Fokus: Människans förmåga att reflektera över och reglera sina handlingar. Ger människan stor makt – kan förändra sitt liv. Avsåg att studera hur människan agerar socialt. Struktur System Strukturens dualitet

3 Reflexiviteten ingår i människans medvetande. Centralt begrepp för Giddens. Måste ta hänsyn till dubbla hermeneutiken när man studerar människor – tolkning av redan tolkat material. Individer är reflexiva och likaså forskare. Reflexivitet OmedvetenDiskursivPraktiskt

4 ReflexivitetOmedvetenhet Känslomässiga minnen som är svåra att reflektera över. Diskursivt medvetande Aktiv reflektion och diskussion över handlingar. Praktiskt medvetande Minnen och kunskaper som utan reflektion används för att hantera det vardagliga livet (tyst kunskap).

5 Består av regler och resurser. Regler: Enligt Giddens icke-formella föreskrifter om hur man ska handla. Resurser: Makten att ha valmöjligheter för handlingsalternativ. Rutiner (praktiskt medvetande) och regler håller samman vardagslivet vilket ger en struktur (skapas genom handling). Struktur och tilltro på omgivningen krävs för att känna ontologisk trygghet. Fråntas man tryggheten uppstår en kritisk situation.

6 ReglerResurser Auktoritativa Kapacitet att styra och kontrollera människor Kapacitet att påverka materiell omgivning Allokativa Makt

7 Produceras ofta av oavsiktliga handlingar – t.ex svenska kösystemet. Uppstår genom strukturer. Strukturens dualitet Strukturer både begränsar och möjliggör sociala handlingar. HandlingarKonsekvenserSamhälle

8

9 • Moderniteten är något unikt jämfört med tidigare samhällsformer. • Social interaktion sker inte på samma sätt som tidigare. • Pengar har blivit abstrakta. Möjlighet till kredit sätter tiden ur spel. Förlitar oss på experter inom områden vi inte har någon kunskap om. • Identiteten är ett formbart projekt, inte förutbestämd – kan leda till ångest. • Moderniteten medför att vi måste ansvara för oss själva, exempelvis vår hälsa (folkhälsovetenskap).

10 Modernitet, identitet och ambivalens Människan ReligionKulturLivsstilGlobalisering

11

12 o Kritiken mot Giddens är hård. o Han samlar allt i en teori vilket begränsar. o Abstrakt. o Svåranvänd.

13


Ladda ner ppt "En av de främsta samhällsteoretikerna. StruktureringsteorinModerniteten."

Liknande presentationer


Google-annonser