Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konstruktivism Aktörers identiteter och intressen kan inte tas för givet. Kan vara olika vid olika tillfällen. Immateriella fenomen, te x identitet, språk,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konstruktivism Aktörers identiteter och intressen kan inte tas för givet. Kan vara olika vid olika tillfällen. Immateriella fenomen, te x identitet, språk,"— Presentationens avskrift:

1 Konstruktivism Aktörers identiteter och intressen kan inte tas för givet. Kan vara olika vid olika tillfällen. Immateriella fenomen, te x identitet, språk, kultur, intressen, idéer formas och ges innehåll av människornas samspel. De är sociala konstruktioner. Hur förhåller sig aktörerna till den omgivande sociala strukturen?

2 Världen Både materiella och sociala verkligheter.
Materiella: T ex Berg, datorer, bakterier. Sociala: kultur, identitet, normer, språk, institutioner. Växer fram och ges mening av människor i samspel. Människors föreställningar om materiella verkligheter är sociala konstruktioner.

3 Sociala verkligheter Är sociala konstruktioner, och därför föränderliga. Språk, kultur, identitet, intressen förändras beroende på situationen. Har stor (avgörande?) betydelse för hur stater och samhällen fungerar. T ex är språket både kommunikation och maktmedel ( t ex. retorikens betydelse).

4 Hur formas identiteter och intressen?
Nationell identitet? Skapas av t ex politisk ideologi, befolkningens språk och kulturella(er), historiska händelser, ledarnas handlande osv. Sociala normer får människor att agera på liknande sätt oavsett om de vill det eller inte (Giddens)

5 Normer, regler och principer
Norm (moralisk uppfattning om rätt och fel). Regler och principer (praktisk tillämpning av normer, ofta med bestraffningar). Regulativa regler syftar till att skapa ett visst betéende, t ex trafikregler. Konstituerande regler definierar medvetet organiserade sociala aktiviteter, t ex hur man spelar schack. För att förstå internationell politik måste man studera både de regulativa och de konstituerande reglerna.

6 Varför genomdrivs normer så olika i olika länder?
Trots att det kan finnas starka internationella regimer (överenskommelser) blir det olika i olika länder. Varför? Avgörande är om normerna socialiseras in. Uppfylls normen av fri vilja, eller mot? Makten över tanken är den starkaste makten.

7 Identitet En social konstruktion. ”Vi” och ”Dom”.
Jugoslav, serb, kroat osv? Ryssland, det andra för oss? Finns det en EU-identitet? Vad är en svensk? Ett gemensamt språk, religion, historisk mytologi, ”söndagskultur” osv. kan befästa identiteten, men den förändras ändå.

8 Kritik Ett mischmasch av idéer. Förklarar, men förbättrar inget.


Ladda ner ppt "Konstruktivism Aktörers identiteter och intressen kan inte tas för givet. Kan vara olika vid olika tillfällen. Immateriella fenomen, te x identitet, språk,"

Liknande presentationer


Google-annonser