Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Särdrag i internationell politik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Särdrag i internationell politik"— Presentationens avskrift:

1 Särdrag i internationell politik
Vad är det för skillnader mellan den nationella och den internationella arenan?

2 Vad omfattar internationell politik?
Samspelet mellan olika aktörer om fördelningen av värden och resurser över nationsgränser Alla staters utrikespolitik Definition utrikespolitik Röra sig omfördelning av viktiga tillgångar mellan länder Regeringarna ska vara inblandade

3 Vad räknas med i ländernas politik?
Alla staters utrikespolitik Definition utrikespolitik Röra sig omfördelning av viktiga tillgångar mellan länder Regeringarna ska vara inblandade

4 Fyra särdrag Brist på erkänd överordnad beslutande myndighet
Brist på internationell kontroll av det lagliga våldet Brist på gemensam värdegrund Brist på klara beteenderegler – folkrätten

5 Anarkistiska drag i det internationella systemet
Vad får vi då? Anarkistiskt system

6 Brist på erkänd överordnad beslutande myndighet
Det finns i alla samhällen institutioner som kan fatta bindande beslut som gäller för alla innevånare, oavsett om man gillar besluten eller ej. Inom IP finns ingen överordnad organisation. (överstatlighet) Varje regering/aktör agerar utifrån sina egna intressen. Ingen vill underordna sig andra stater/aktörer Alla stater är suveräna (Suveränitet), ex passkontroll. ”Lägg dig inte i våra interna problem” Tillbaka

7 Brist på internationell kontroll av det lagliga våldet
Staten har monopol på användande av fysisk makt inom sina gränser (polis) Ingen världspolis Regionala försvarsallianser ex. NATO Tillbaka

8 Brist på gemensam värdegrund
Gemensamma grundvärderingar inom stater? Sverige: Yttrandefrihet, allmän rösträtt, ”svenska modellen, allemansrätten Internationellt gemensamma grundvärderingar? Folkrätten… Mänskliga rättigheter… Anti-krig… Tillbaka

9 Brist på klara beteenderegler - folkrätten
Reglerar de flesta förhållandena mellan stater Normer för gott beteende Moralisk vikt men ej bindande Traktat/konventioner/föredrag Skrivna internationella överenskommelser, bindande för ratificerande stater Sedvana Utvecklats genom praxis Tvetydiga regler – kombinerat med frånvaro av institutioner Diplomaters rättigheter

10 Folkrättens betydelse
Folkrätt kontra nationella intressen Svårt att hindra om någon stat vill bryta mot folkrätten, ex. krigsförbrytelser i ex-Jugoslavien. Folkrätten – skyddar stora som små stater Tillbaka

11 Institutioner Myndighetsorgan som tar offentliga beslut, ex. riksdag, kommunfullmäktige, statsförvaltning och domstolar Tillbaka

12 Suveränitet En stats rätt att kontrollera sitt landområde och styra över sina innevånare Tillbaka

13 Överstatlighet Olika stater har kommit överens om att överföra den egna beslutsrätten till ett gemensamt överstatligt organ, ex. EU. Detta gäller även om enskilda stater motsätter sig specifika beslut. Tillbaka


Ladda ner ppt "Särdrag i internationell politik"

Liknande presentationer


Google-annonser