Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella relationer - ett spel med många olika spelare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella relationer - ett spel med många olika spelare."— Presentationens avskrift:

1 Internationella relationer - ett spel med många olika spelare

2 Definition  Samspelet mellan olika typer av aktörer om fördelningen av värden och bördor över nationsgränserna.

3 Vad skiljer i det internationella systemet från det nationella?  Ingen överordnad beslutande myndighet  Ingen aktör har våldsmonopol  Få eller inga gemensamma värderingar  Osäkra regler och normer för hur aktörer ska uppträda mot varandra

4 Fyra aspekter av spelet  Regler Regler  Deltagare/Aktörer Deltagare/Aktörer  Mål Mål  Medel/Verktyg för att uppnå sina mål Medel/Verktyg för att uppnå sina mål

5 Regler  Folkrätt  Sedvanerätt  ”Djungelns lag”  Anarkistiska drag

6 Aktörer 1. Stater Stater 2. Nationer/etniska grupper Nationer/etniska grupper 3. FN FN 4. EU EU 5. Multinationella företag Multinationella företag 6. Frivilligorganisationer Frivilligorganisationer 7. Terrorgrupper Terrorgrupper 8. Massmedier Massmedier

7 Stater  Historiskt de viktigaste aktörerna  Definition  En maktorganisation  som har kontroll över en befolkning  inom ett visst territorium. Dessutom  erkänd som stat av andra stater  Formellt jämlika men …  Suveränitet  Ett lands rätt att kontrollera sitt område och styra över sina invånare

8 Stater - mål  Säkra sin överlevnad (gäller alla aktörer)  Skydda gränser mot angrepp (territoriell integritet)  Bevara egna myndigheters självständighet  Tillvarata invånarnas ekonomiska intressen gentemot omvärlden  Skydda sina naturresurser  Sprida ideal (demokrati, ideologi mm)

9 Stater – resurser och medel  Politisk makt: Politisk makt  Militär makt  Historiskt viktig  Dyr (ekonomiskt och mänskligt)  Försvars- och säkerhetspolitik  Ekonomisk makt  Neka tillträde till marknader  Belöna med ekonomiskt bistånd  Hålla inne med leveranser av råvaror (bojkotter)  Ideologisk makt  Sovet – USA (kalla kriget)  Länder/ledare med auktoriet

10 Nationer/etniska grupper  Nation/Etnisk grupp – grupp med upplevd samhörighet och gemensam identitet.  Ideologisk makt – som påtryckare genom att skapa sympati.  Nationalstater – statsbildning som bygger på en nation.  Stater med flera etniska grupper = problem?

11 FN  Mål  Att verka för fred  Att verka mot fattigdom  Att verka för de mänskliga rättigheterna  Medel  Skapades för att upprätthålla fred och säkerhet.  Noninventionsprincip - ingen rätt att ingripa i staters inre angelägenheter. Säkerhetsrådet kan dock ge tillstånd.  Medling vid tvister, beslut om sanktioner och militära tvångsåtgärder.  Organisation  Generalförsamlingen  Säkerhetsrådet  Generalsekreterare  WHO, UNICEF, UNHCR mflr.

12 EU  Tas upp senare…

13 Multinationella företag (Företag med huvudkontor i ett land och verksamhet i flera andra.)  Har alltid funnits företag som agerar över gränser  Central plats i världsekonomin  Många anställda i många länder  Kända varumärken  Kontroll över produktionskedjan  Hierarkiskt uppbyggda  Huvudkontor i västvärlden  Stor del av världshandeln (kontroll över råvaror och kapital)  Ledande i forskningen

14 Frivilligorganisationer  Fackföreningar  Miljöorganisationer  Greenpeace  Ideologiska organisationer  Röda korset, Caritas, Röda Halvmånen  Rädda barnen  Amnesty  Religiösa organisationer

15 Terrorgrupper  Använder våld som medel för att uppnå politiska mål.  Skrämma motståndarna  Slår ofta mot symbolvärden

16 Massmedier  Nyckelgrupp för att ex. frivilligorganisationer ska få ut sitt budskap.  ”Styr” verklighetsbilden.

17 AktörerSyfte/MålResurser/MedelVerktyg Stater  Territoriell integritet  Välstånd  Ideal  Försvar, militär makt  Marknader, ekonomisk tyngd  Hot  Tillträde till marknader, bojkott, ekonomiska sanktioner FN  Kollektiv säkerhet, fred  Miljö och utveckling  Bara vad staterna ställer till förfogande  Ideologisk makt  Fredsbevarande operationer, medling, övertalning  Fastställa dagordningen, bistånd EU  Starkare sammanslutning mellan staterna Välstånd  Begränsad lagstiftande makt  Ekonomisk tyngd, politisk samordning  Inre marknad, samarbete om utrikespolitik, kultur, utbildning, forskning mm Multinationella företag  Lönsamhet  Kapital, teknologi, organisation, varumärke, ekonomisk makt  Investeringar, marknadsföring, forskning och utveckling Frivillig- organisationer  Idéer, frågor  Idéer med dragningskraft, organisation, kunskap, uppbackning av opinionen  Direkta aktioner, medier, politisk påverkan Religiöst/ideol ogiskt formade grupper  (Extrema) politiska, religiösa idéer  Hemlig organisation, hängivna medlemmar, kunskap och resurser för våld  Hot om våld, utpressning och terrordåd Massmedier  Marknadsposition  Global organisation, teknologi  Reportage, dokumentärer

18 Definition ”Politisk makt” ”Förmåga att få andra att göra något som de annars inte skulle har gjort. Det förutsätter att maktutövaren antingen kan straffa genom att hålla inne en fördel eller belöna genom att ge en fördel till den andra parten.” (Int. rel. sid 31)


Ladda ner ppt "Internationella relationer - ett spel med många olika spelare."

Liknande presentationer


Google-annonser