Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informella drag Organisationskultur, makt och konflikt Organisationskultur – Makt - Konflikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informella drag Organisationskultur, makt och konflikt Organisationskultur – Makt - Konflikt."— Presentationens avskrift:

1 Informella drag Organisationskultur, makt och konflikt Organisationskultur – Makt - Konflikt

2 Organisationskultur ”Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning och intern integration – som lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna om dessa problem.” (Schein 1985, s.9) Organisationskultur – Makt - Konflikt

3 Vad organisationskultur består av Organisationskultur – Makt - Konflikt

4 Artefakters tre huvudgrupper 1, Kan vara det som människor säger 2, Kan också vara vad människor säger 3, Kan vara fysiska föremål Organisationskultur – Makt - Konflikt

5 Fördelar och nackdelar med en stark organisationskultur Gemenskap och samhörighet Förtroende Effektivare Öka motivation Ej förändra kulturen Grupptänkande – Överskatta makt och moral – Trångsynthet – Enhetligt tänkande Skjuter ifrån all kritik Organisationskultur – Makt - Konflikt

6 Hur organisationskulturen utvecklas Nationell kultur Marknaden Ledaren Organisationskultur – Makt - Konflikt

7 Nationell kultur Maktavstånd Individualism – Kollektivism Maskulinitet – Femininitet Osäkerhetskänsla Tidsorientering Organisationskultur – Makt - Konflikt

8 Marknaden Organisationskultur – Makt - Konflikt Långsam responsSnabb respons Låg risk Hög risk

9 Ledaren Socialisering Historieberättande Ritualer och cermonier Organisationskultur – Makt - Konflikt

10 Subkulturer Företaget Profissionskulturer Genrationer Organistions- struktur Genus Organisationskultur – Makt - Konflikt

11 OBS! Det behöver inte bli konflikter! OBS! Men risken finns... Organisationskultur – Makt - Konflikt

12 Vad skapar kulturell mångfald och subkulturer? Organisationsstruktur Rekrytering Utbildning Genus Genrationer Organisationskultur – Makt - Konflikt

13 Etik Representera företaget Rätt / Fel Bra / Dåligt Organisationskultur – Makt - Konflikt

14 Vad sker när företagets etik skiljer sig från samhället i övrigt? Organisationskultur – Makt - Konflikt

15 Tigandekultur Håller varandra bakom ryggen Organisationskultur – Makt - Konflikt

16 Tigandekultur Organisationskultur – Makt - Konflikt

17 Vad är makt? Möjligheten att efter egen vilja fatta beslut som verkställs Makt är ett relativt begrepp, som förutsätter minst två parter: en part A som begär något, och en annan part B som uppfyller denna begäran Att säga att en person eller grupp har makt är med andra ord samma sak som att säga att personen eller gruppen är i stånd att påverka en situation eller få något att hända som har betydelse för personens eller gruppens intresse. Organisationskultur – Makt - Konflikt

18 Varför ska vi studera makt? Den formella strukturen och det faktiska beteendet överstämmer inte alltid  Varför? Lättare att förstå konflikter  Folk är oense inom organisationen hur saker och ting ska vara. Alla vill få sin röst hörd. ”Bakom varje konflikt ligger maktfördelning.” (eventuell diskussionsfråga) Organisationskultur – Makt - Konflikt

19 Typer av makt Makt Öppen maktanvändning Dold maktanvändning Tvångsmakt Bytesmakt Övertalning Manipulering Strukturmakt Normativ Makt Åsiktsmakt Organisationskultur – Makt - Konflikt

20 Vilken typ av makt används vid fackförhandlingar? Organisationskultur – Makt - Konflikt

21 Individ Hierarkisk position Kontroll över dagordningen Kontroll över information Kontroll över arbetsuppgifter Kontroll över socialisationsprocesser Personliga resurser Allianser och nätverk Hur makt visar sig Organisationskultur – Makt - Konflikt

22 Varför tillåter vi individer att styra oss? Individ Maktbruk (Stabil Auktoritet) Legal Auktoritet Traditionell Auktoritet Kariskmatisk Auktoritet Organisationskultur – Makt - Konflikt

23 Intressent modellen Företag Anställda Ledning Ägare FackföreningarOffentlig myndighet Intressegrupper Samarbetspartners Aktörer inom företaget Aktörer utanför företaget Organisationskultur – Makt - Konflikt Konsumenter Långivare

24 Vem styr egentligen en organisation? Organisationskultur – Makt - Konflikt

25 Vad är en konflikt? Svårt att förena parter En av parterna agerar på ett visst sätt att det stoppar part två att nå sitt mål Organisationskultur – Makt - Konflikt

26 Oenighet Beroende Känslor Maktbalans Resursknapphet Konflikt Hur/när uppkommer konflikter? Organisationskultur – Makt - Konflikt

27 Latent konflikt Oenighet Känslomässig Manifesterad Olika typer av konfliktstadier Fas 1Fas 2Fas 3Fas 4 Organisationskultur – Makt - Konflikt

28 Olika sidor av en konflikt Positiva sidor – funkionell konflikt Ger upphov till innovation Människan utvecklas Skapar starka band mellan de som är på samma sida Skapar medvetenhet om sin egen organisation Negativa sidor – Dysfunktionell konflikt Skapar stress Dåligt samvete Utbrändhet Missnöje Organisationskultur – Makt - Konflikt


Ladda ner ppt "Informella drag Organisationskultur, makt och konflikt Organisationskultur – Makt - Konflikt."

Liknande presentationer


Google-annonser