Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Building Bridges and Breaking Bonds

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Building Bridges and Breaking Bonds"— Presentationens avskrift:

1 Building Bridges and Breaking Bonds
Jens Eklinder Frick Högskolan i Gävle Mälardalens Högskola

2 Studerat nätverk 15 företag i Söderhamn kallat Firsam (Företag i regional samverkan) Elektronikföretag kopplade till Eriksson och verkstadsföretag Skapa innovationer och ta större gemensamma beställningar från externa kunder

3 Metod Intervjuer med alla företagsledarna som deltog i nätverket. Först 2004 då nätverket skapades sedan igen 2010 då projektet avslutats Intervjuer med projektledarna för Firsam

4 Teoretiska perspektiv
Nätverksperspektiv – skapade regionala nätverk för att åstadkomma regional tillväxt Socialt kapital – det värde som skapas genom sociala relationer

5 Bindande socialt kapital
Bindande socialt kapital skapar starka band inom homogena grupper vilket ofta exkluderar interaktion utanför denna grupp

6 Överbryggande socialt kapital
Överbryggande socialt kapital innebär interaktion mellan olika sociala subgrupper och lösare band mellan aktörer

7 Bindande Socialt Kapital
Designed cooperation Gruppmedlemmar inbäddas i sin sociala interaktion och likatänkande skapas Organisationer stänger ny information ute Resurser kontrolleras av gemensamma normer inte ekonomisk rationalitet Informationsförmedlare möjliggör entreprenörskap och innovation Informationsförmedlare förmedlar relevant information mellan subgrupper Skapar nytänkande och integration av marginaliserade grupper Urvattnar maktstrukturer vilket gör det svårt att kontrollera nätverk strategiskt Skapar subgrupper av missnöjda aktörer vilket kan upplösa existerande organisationsstrukturer Låg relevans av den delade informationen för samtliga aktörer i nätverket Möjliggör gemensamma mål Möjliggör gemensamma normer Möjliggör informations spridning inom gruppen Värdet av informationen som sprids är högt för flertalet företag inom gruppen Överbryggande Socialt Kapital Positiva Effekter Negativa

8 Bruksandan Bruksandan definieras av få och starka kontakter, både internt i det lokala samhället och externt i form av kontakter med kunder

9 Bindande Socialt Kapital
Designed cooperation De två grupperna blev inte integrerade Den minsta gruppen kände sig uteslutna Svårt att skapa gemensamma tekniska utgångspunkter vilket ledde till dåligt informationsflöde Inget förtroende skapades Svårt för medlemmarna att se värdet i att marknadsföra sig genom nätverkande Ett internt produktfokus skapades inte ett externt marknadsfokus Skapade en förståelse för vertikal samverkan Skapade en öppnare attityd till samverkan I produktion Skapade ett informationsflöde mellan olika sociala grupper Motverkade bruksandan och skapade ett mer öppet klimat Skapade förvirring då ingen ville verka som informationsförmedlare inom nätverket, vilket ledde till bristande ledarskap Skapade en bristande relevans av den delade informationen för samtliga I nätverket Skapade gemensamma mål eftersom orten behövde ekonomisk tillväxt Överbryggande Socialt Kapital Positiva Effekter Negativa

10 Synliggör en paradox Skall man stödja existerande sociala kontakter i externt finansierade nätverksbyggen, eller bör man skapa möten mellan aktörer som inte tidigare har samarbetat? Finns såklart fördelar och nackdelar med båda tillvägagångssätten, projektledare bör medvetet göra strategiska val…


Ladda ner ppt "Building Bridges and Breaking Bonds"

Liknande presentationer


Google-annonser