Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens inkubatorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens inkubatorer"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens inkubatorer
Daniel Hjorth, Fil.Dr., Prof. Institutionen för Ledarskap, Politik och Filosofi, CBS (Copenhagen Business School) Daniel Hjorth, CBS

2 Bakgrund 2 långsiktiga forskningsprojekt om inkubatorer:
Ett jämförande i Sverige En intensivstudie i Köpenhamn 1 fältstudie i Lund, fokus på pilotprojekt att etablera en inkubator med fokus på kreativa näringar Daniel Hjorth, CBS

3 1942 första student- inkubatorn i New York. 1959 första privata vinst-
drivna inku- batorn, New York Daniel Hjorth, CBS

4 ? Daniel Hjorth, CBS

5 Forskningen idag Varför stödjer vi etableringen av företag?
Nya och växande företag skapar en större andel av nya jobb än resterande företag (60%+) Hälften av alla nystarter överlever inte 5 år; 70% överlever inte 10 år Finns en positiv relation mellan ‘sponsring’ av nystarter och deras överlevnad? Det är oklart! Daniel Hjorth, CBS

6 Sponsring? Att medla relationen mellan den nya organisationen och dess omgivning i syfte att etablera en resursmässigt mer frikostig kontext som i sin tur ökar överlevnadsgraden hos de nystartade organisationerna 2 typer: a) skydda nya organisationer och mildra deras beroende av den externa miljön för resursförsörjningen; b) länka till relationsspecifika kontakter och dess resurser (främst legitimitet och socialt kapital) Daniel Hjorth, CBS

7 Paradox Är inte omöjligheten kreativitetens nödvändiga förutsättning? Är inte bristen uppfinningarnas moder? Daniel Hjorth, CBS

8 JO! Daniel Hjorth, CBS

9 Om du vill bli… Kreativ… …måla in dig i ett hörn! Daniel Hjorth, CBS

10 Vad är då poängen med inkubation?
Inkubationen fungerar i den utsträckning som inkubatorn har en tydlig roll som ’institutionell entreprenör’ Förmedlar/stödjer utvecklingen av specifika nätverk och specifik expertis Det ökar den sponsrade organisationens makt och legitimitet i förhållande till den externa omgivningen Om uppstarts-tätheten är låg inom det område som den uppstartande organisationen verkar, har den sponsrande organisationens inverkan på överlevnaden effekt (man kompenserar alltså bristen på uppstarts-täthet) genom att öka legitimiteten hos alla inom det fält inom vilken den uppstartande organisationen verkar) Om uppstartstätheten är hög har den sponsrande organisationen störst effekt genom att koppla uppstartande företag med resurser och etablerade organisationer (då det skyddar mot konkurrens och ökar precision i sökande efter matchning) Att hjälpa till att bygga och legitimera ett ’arbetsfält’ har således stor effekt då densiteten av uppstartande företag inom detta arbetsfält är låg Daniel Hjorth, CBS

11 Amerikanska resultat:
Medlemskap i NBIA hade negativ effekt Arbetsfält-skapande: positiv effekt då etableringsdensiteten är lägre Precision i nätverkande och direkt stöd har positiv effekt när etableringsdensiteten är högre Daniel Hjorth, CBS

12 Skandinaviska resultat
Generellt sett: Risken är att kontrollen tar över eftersom systemet som sådant behöver den Fungerar bäst när det är flexibelt och anpassar prorollen till individuella processers behov Invention x Entreprenörskap = Innovation Entreprenörskap = organisationsskapande Daniel Hjorth, CBS

13 Mot en ny inkubator För mycket management och för lite entreprenörskap
För mycket standardisering och för lite flexibilitet och nätverks- och legitimitetsskapande För mycket kontroll (contra + rotulus) och för lite proroll (pro + rotulus) Bekräftande/förstärkande insatser effektivare än korrigerande Daniel Hjorth, CBS

14 Vänd mer på steken Penicillin eller inte? Penicillin kommer att hjälpa dig att läka snabbare, men förmodligen göra dig mindre motståndskraftig mot kommande prövningar. Så, vilket väljer du? Penicillin för snabbare resultat och kortsiktigt måluppfyllelse, eller utan penicillin för långsiktigt mer motståndskraftig, dvs långsiktig måluppfyllelse? Frestande att som inkubator management gå efter kortsiktighet Krävande att ta reda på i vilka specifika fall som penicillin är en bättre metod Förändra miljön – stäng inte in kroppen Det kräver institutionellt entreprenörskap: organisationsskapande Daniel Hjorth, CBS

15 Daniel Hjorth, CBS Fjärde generation Festarrangör och
precisions-dating Möjlighet att få göra bättre misstag oftare i kontexter där någon kan visa vad jag skall lära mig av misstagen Kontextuell anpassning av stöd. Fokus på affärsmodells-innova- tion Daniel Hjorth, CBS


Ladda ner ppt "Framtidens inkubatorer"

Liknande presentationer


Google-annonser