Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Magnus Henrekson Mikael Stenkula

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Magnus Henrekson Mikael Stenkula"— Presentationens avskrift:

1 Magnus Henrekson Mikael Stenkula
Entreprenörskap Magnus Henrekson Mikael Stenkula

2 Upplägg: Vad är entreprenörskap och hur kan det mätas?
Varför är entreprenörskap viktigt? Vad påverkar entreprenörskapsaktiviteten i ekonomin?

3 Vad är entreprenörskap?
Fyra funktioner: Innovatör – Schumpeter Arbitragör (jämviktsskapare) – Kirzner Osäkerhetsbärare – Knight Koordinator – Say

4 Vad är entreprenörskap?
Olika former av entreprenörskap: Upptäckande – skapande Jämvikt – icke-jämvikt Nödvändighets- resp möjlighetsentreprenörskap Produktivt – improduktivt – destruktivt

5 Vad är entreprenörskap?
Egenföretagare och entreprenörskap Egenföretagare entreprenörskap Icke-entreprenöriell egenföretagare: t.ex. levebrödsföretagande Entreprenöriell anställd: Intraprenör Entreprenöriell egenföretagare

6 Vad är entreprenörskap?
En rimlig eklektisk definition Förmågan och villigheten hos individer, både på egen hand och inom organisationer, att: Varsebli och skapa nya ekonomiska möjligheter Introducera sina idéer på marknaden under osäkerhet genom att ta på sig beslut om lokalisering, produktionsutformning, resursanvändning, institutioner och belöningssystem.

7 Vad är entreprenörskap?
Kompetenta kunder Framtagande av kommersialiserbar idé Kommersialisering Företagsbyggande och industrialisering Uppfinnare Entreprenörer Entreprenörer Industrialister Entreprenörer Venturekapitalister (affärsänglar och fonder) Yrkeskunnig arbetskraft

8 Hur kan entreprenörskap mätas?
Entreprenörskap är ett komplext och flerdimensionellt begrepp som inte låter sig mätas på något enkelt och entydigt sätt. Ofta används ny- eller egenföretagande som en approximation på entreprenörsaktiviteten i en ekonomi.

9 Hur kan entreprenörskap mätas?
Andel egenföretagare enligt OECD

10 Hur kan entreprenörskap mätas?
Nyföretagare enligt GEM

11 Hur kan entreprenörskap mätas?
Egenföretagarande länsvis enligt AKU

12 Hur kan entreprenörskap mätas?
Storföretag och startår, Axelsson (2006).

13 Varför är entreprenörskap viktigt? Ekonomisk utveckling
All utveckling är experimentell! En framgångsrik ekonomi bärs upp av: Identifierings- (eller genererings-) process Kommersialiseringsprocess Selektionsprocess ”Kreativ förstörelse”

14 Varför är entreprenörskap viktigt? Sysselsättning.
Kommersialiseringsfas: ny kapacitet Långsiktig effekt: stärkt konkurrenskraft tid Selektionsfas: utslagning av kapacitet Notera: Tidsfördröjning innan full effekt nås!

15 Varför är entreprenörskap viktigt? Empiri
Inte lätt att belägga entreprenörens betydelse med vedertagna empiriska och ekonometriska metoder. Entreprenörsaktivitet låter sig svårligen mätas på något enkelt och entydigt sätt. Flertalet studier, i synnerhet på senare tid, ger stöd för entreprenörskapets centrala betydelse.

16 Vad påverkar entreprenörskapsaktiviteten i ekonomin?
Entreprenörskapets bestämningsfaktorer Ekonomisk politik

17 Entreprenörsräntan Den ”överavkastning” som en entreprenör kan generera genom att aktivt skapa eller generera nya möjligheter. Uppstår när en entreprenör framgångsrikt kombinerar resurser på nya sätt.

18 Entreprenörsräntan forts.
Är entreprenörsräntan onödig, oförtjänt och orättvis? Den kan ses som en ersättning för den unika icke-replikerbara kompetens som entreprenörer bidrar med. Det kan vara den enskilde entreprenörens jakt efter entreprenörsränta som gör att denne överhuvudtaget tar sig an entreprenöriella projekt.

19 Entreprenörsränta Sammanfattning: Entreprenören krävs för ekonomisk utveckling och... .... entreprenörsräntor är en förutsättning för att entreprenörskap ska uppstå och utövas.

20 Ekonomisk politik Direkta insatser:
Subventioner, företagsstöd, finansiellt kapital m m Institutionella förutsättningar: Grundläggande fri- och rättigheter och skydd för den privata äganderätten Sparande och kapitalbildning (institutionalisering) Skatter och skattestruktur (nästa bild) Regleringen av produkt- och faktormarknader (t ex arbetsmarknaden, välfärdstjänster) Attityder och kulturella föreställningar

21 Ekonomisk politik Skatter
Positiv effekt Lättare undvika skatt som entreprenör Om inkomst från entreprenörskap beskattas lägre Skatt kan fungera som en försäkring Ingen effekt Om entreprenörsräntor är tur, ”windfall gain” eller om varseblivning är en kostnadsfri process. Negativ effekt Entreprenörsräntan efter skatt lägre Mindre resurser att expandera verksamhet


Ladda ner ppt "Magnus Henrekson Mikael Stenkula"

Liknande presentationer


Google-annonser