Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenörskap Magnus Henrekson Mikael Stenkula.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenörskap Magnus Henrekson Mikael Stenkula."— Presentationens avskrift:

1 Entreprenörskap Magnus Henrekson Mikael Stenkula

2 2 Upplägg: •Vad är entreprenörskap och hur kan det mätas? •Varför är entreprenörskap viktigt? •Vad påverkar entreprenörskapsaktiviteten i ekonomin?

3 3 Vad är entreprenörskap? Fyra funktioner: •Innovatör – Schumpeter •Arbitragör (jämviktsskapare) – Kirzner •Osäkerhetsbärare – Knight •Koordinator – Say

4 4 Vad är entreprenörskap? Olika former av entreprenörskap: •Upptäckande – skapande •Jämvikt – icke-jämvikt •Nödvändighets- resp möjlighetsentreprenörskap •Produktivt – improduktivt – destruktivt

5 5 Vad är entreprenörskap? Egenföretagare och entreprenörskap Egenföretagare entreprenörskap Icke-entreprenöriell egenföretagare: t.ex. levebrödsföretagande Entreprenöriell egenföretagare Entreprenöriell anställd: Intraprenör

6 6 Vad är entreprenörskap? En rimlig eklektisk definition Förmågan och villigheten hos individer, både på egen hand och inom organisationer, att: •Varsebli och skapa nya ekonomiska möjligheter •Introducera sina idéer på marknaden under osäkerhet genom att ta på sig beslut om lokalisering, produktionsutformning, resursanvändning, institutioner och belöningssystem.

7 7 Vad är entreprenörskap? Företagsbyggande och industrialisering Venturekapitalister (affärsänglar och fonder) Yrkeskunnig arbetskraft Framtagande av kommersialiserbar idé Kommersialisering Kompetenta kunder Industrialister Entreprenörer Uppfinnare Entreprenörer

8 8 Hur kan entreprenörskap mätas? •Entreprenörskap är ett komplext och flerdimensionellt begrepp som inte låter sig mätas på något enkelt och entydigt sätt. •Ofta används ny- eller egenföretagande som en approximation på entreprenörsaktiviteten i en ekonomi.

9 9 Hur kan entreprenörskap mätas? Andel egenföretagare enligt OECD

10 10 Hur kan entreprenörskap mätas? Nyföretagare enligt GEM

11 11 Hur kan entreprenörskap mätas? Egenföretagarande länsvis enligt AKU

12 12 Hur kan entreprenörskap mätas? Storföretag och startår, Axelsson (2006).

13 13 Varför är entreprenörskap viktigt? Ekonomisk utveckling All utveckling är experimentell! En framgångsrik ekonomi bärs upp av: •Identifierings- (eller genererings-) process •Kommersialiseringsprocess •Selektionsprocess ”Kreativ förstörelse”

14 14 Varför är entreprenörskap viktigt? Sysselsättning. ∆ sysselsättning Långsiktig effekt: stärkt konkurrenskraft tid Kommersialiseringsfas: ny kapacitet Selektionsfas: utslagning av kapacitet Notera: Tidsfördröjning innan full effekt nås!

15 15 Varför är entreprenörskap viktigt? Empiri Inte lätt att belägga entreprenörens betydelse med vedertagna empiriska och ekonometriska metoder. Entreprenörsaktivitet låter sig svårligen mätas på något enkelt och entydigt sätt. Flertalet studier, i synnerhet på senare tid, ger stöd för entreprenörskapets centrala betydelse.

16 16 Vad påverkar entreprenörskapsaktiviteten i ekonomin? •Entreprenörskapets bestämningsfaktorer •Ekonomisk politik

17 17 Entreprenörsräntan Den ”överavkastning” som en entreprenör kan generera genom att aktivt skapa eller generera nya möjligheter. Uppstår när en entreprenör framgångsrikt kombinerar resurser på nya sätt.

18 18 Entreprenörsräntan forts. Är entreprenörsräntan onödig, oförtjänt och orättvis? •Den kan ses som en ersättning för den unika icke-replikerbara kompetens som entreprenörer bidrar med. •Det kan vara den enskilde entreprenörens jakt efter entreprenörsränta som gör att denne överhuvudtaget tar sig an entreprenöriella projekt.

19 19 Entreprenörsränta Sammanfattning: Entreprenören krävs för ekonomisk utveckling och....... entreprenörsräntor är en förutsättning för att entreprenörskap ska uppstå och utövas.

20 20 Ekonomisk politik Direkta insatser: Subventioner, företagsstöd, finansiellt kapital m m Institutionella förutsättningar: •Grundläggande fri- och rättigheter och skydd för den privata äganderätten •Sparande och kapitalbildning (institutionalisering) •Skatter och skattestruktur (nästa bild) •Regleringen av produkt- och faktormarknader (t ex arbetsmarknaden, välfärdstjänster) •Attityder och kulturella föreställningar

21 21 Ekonomisk politik Skatter Positiv effekt •Lättare undvika skatt som entreprenör •Om inkomst från entreprenörskap beskattas lägre •Skatt kan fungera som en försäkring Ingen effekt •Om entreprenörsräntor är tur, ”windfall gain” eller om varseblivning är en kostnadsfri process. Negativ effekt •Entreprenörsräntan efter skatt lägre •Mindre resurser att expandera verksamhet


Ladda ner ppt "Entreprenörskap Magnus Henrekson Mikael Stenkula."

Liknande presentationer


Google-annonser