Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukhuslogistik Ett projekt inom Lean Automation Patrick Phua & Daniel Gåsvaer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukhuslogistik Ett projekt inom Lean Automation Patrick Phua & Daniel Gåsvaer."— Presentationens avskrift:

1 Sjukhuslogistik Ett projekt inom Lean Automation Patrick Phua & Daniel Gåsvaer

2 Vilka är vi? Patrick Phua Projektledare – Mälardalens högskola Konsult – Verksamhetsutveckling, VEGA - Civilingenjör, Produktion och Logistik, MDH - Graduate Certificate of Business in Supply Chain Management, Swinburne University of Technology, Melbourne Daniel Gåsvaer Industridoktorand inom produktionsutveckling – Swerea IVF/Mdh - Civilingenjör, Produktion och Logistik, MDH - Graduate Certificate of Business in Supply Chain Management, Swinburne University of Technology, Melbourne

3 Lean Automation

4 Bakgrund till sjukhuslogistik  En utredning som gjorts av det brittiska finansdepartementet förutspår att hälso- och sjukvårdens BNP kommer att stiga från 7,7 % idag till 12 % inom de kommande 20 åren… …vilket i svenska förhållanden skulle innebära att de reala sjukvårdskostnaderna kommer att öka med 60 %. Med hänsyn till detta skulle sjukvårdsskatten behöva höjas med omkring 30 %, något som skulle vara omöjligt utan att samhällsekonomin skulle ta skada (Sveriges läkarförbund, 2004).

5 Två genomförda studier inom sjukhuslogistik Sjukhuslogistik 2009 En studie för att undersöka behovet av automatisering inom sjukhuslogistiken Level of Automation 2010 En studie för att undersöka hur man väljer rätt nivå av automation inom läkemedelsprocessen

6 Centrala frågeställningar 1. Finns det något behov av automation inom sjukhuslogistik? 2. Finns det några tillgängliga tekniker? 3. Hur kan man arbeta med olika automationsnivåer?

7 Sjukhuslogistik Logistik i vården Industrin som förebild

8 Automation Användningsområden & motiv till automation inom vården Automationsstrategi Automationsnivå

9 Insyn i svenska sjukhus Ansats Arbetsuppgifter Förbättringspotential

10 Automationsnivåer Sjukhus med varierande automationsnivå Fördelar med automation inom läkemedelsprocessen Förutsättningar för framgångsrik automation

11 Våra reflektioner - tankar och idéer Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg.. Tillgänglig teknik Behovet av automation

12 Våra reflektioner - tankar och idéer Stort behov av att skapa effektivare processer generellt, där automation kan vara ett verktyg. Måste jobba smartare för att kunna erbjuda bra vård till den åldrande befolkningen. ”Öga-mot-öga kontakt” med personalen är viktigast för patienterna. Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg.. Tillgänglig teknik

13 Behovet av automation Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg.. Automated Guided Vehicle (AGV) Rörpost Endosproduktion Röststyrda patientjournaler RFID (Radio Frequency Identification) Våra reflektioner - tankar och idéer

14 Behovet av automation Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg.. Beslut angående automation är ofta av ”fall-till-fall” karaktär och sällan baserat på fakta, organisationens långsiktiga mål och mottagarkompetens. Det behöver inte vara ”allt eller inget”, det viktiga är att välja ”rätt” automationsgrad. Det finns inte mycket stöd för hur man tar rätt beslut kring dessa frågor idag. Tillgänglig teknik Våra reflektioner - tankar och idéer

15 Behovet av automation Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg.. Tillgänglig teknik Våra reflektioner - tankar och idéer Infrastruktur – Finns förutsättningar för automationslösningar i sin nuvarande byggnad? Säkerhet – Är lösningen tillräckligt säker och tillförlitlig, uppnås önskad leveranssäkerhet? Vilka potentiella konsekvenser/effekter finns? Ekonomi – Hur ser ”Payoff”-kalkylerna ut för potentiella investeringar? Är investeringar förankrade hos ledning? Teknik – Har olika alternativ utvärderats? Hur påvisat framgångsrik är tekniken i fråga? Styrning, kompetens & ansvar - Hur ser den strategiska styrningen ut? - Vem har kompetens och ansvarar för automationslösningarna?

16 Behovet av automation Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg.. Tillgänglig teknik Våra reflektioner - tankar och idéer En bransch som halkat efter Strategisk styrning inom industrin Arbeta fram en tydlig verksamhetsstrategi

17 Behovet av automation Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg.. Tillgänglig teknik Våra reflektioner - tankar och idéer Det finns lite skrivet om sjukhuslogistik. Utvecklingspotentialen är enorm – förutsätter resurser Det finns två intressanta spår: (1) Nybyggnation av sjukhus, samt (2) Effektivisering av processer på redan befintliga sjukhus. 1 av 4 prioriterade områden hos VINNOVA – Framtidens Hälsa- och Sjukvård

18 Behovet av automation Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg.. Tillgänglig teknik Våra reflektioner - tankar och idéer Sjukhus och universitet/högskolor har alla möjligheter att intensivt börja samarbeta, finns mycket logistikkompetens inom akademin som sjukhus bör dra nytta av, Benchmarking mot de bästa! Vilka är framgångsfaktorerna inom andra branscher? Strategisk styrning, säkra rätt kompetenser och bygg/organisera för framtiden En guide för framgångsrik verksamhetsutveckling, samt effektiva och genomtänkta beslutsunderlag som stöd för automation LEAN Healthcare på väg att etableras, vad är nästa steg?

19 Frågor? Kontaktuppgifter: Daniel Gåsvaer daniel.gasvaer@mdh.se Tel: 0761-841666 Kontaktuppgifter: Patrick Phua patrick.phua@mdh.se Tel: 0735-454431


Ladda ner ppt "Sjukhuslogistik Ett projekt inom Lean Automation Patrick Phua & Daniel Gåsvaer."

Liknande presentationer


Google-annonser