Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett projekt inom Lean Automation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett projekt inom Lean Automation"— Presentationens avskrift:

1 Ett projekt inom Lean Automation
Sjukhuslogistik Ett projekt inom Lean Automation Patrick Phua & Daniel Gåsvaer

2 Vilka är vi? Patrick Phua Daniel Gåsvaer
Projektledare – Mälardalens högskola Konsult – Verksamhetsutveckling, VEGA Civilingenjör, Produktion och Logistik, MDH Graduate Certificate of Business in Supply Chain Management, Swinburne University of Technology, Melbourne Daniel Gåsvaer Industridoktorand inom produktionsutveckling – Swerea IVF/Mdh Civilingenjör, Produktion och Logistik, MDH Graduate Certificate of Business in Supply Chain Management, Swinburne University of Technology, Melbourne

3 Lean Automation

4 Bakgrund till sjukhuslogistik
En utredning som gjorts av det brittiska finansdepartementet förutspår att hälso- och sjukvårdens BNP kommer att stiga från 7,7 % idag till 12 % inom de kommande 20 åren… …vilket i svenska förhållanden skulle innebära att de reala sjukvårdskostnaderna kommer att öka med 60 %. Med hänsyn till detta skulle sjukvårdsskatten behöva höjas med omkring 30 %, något som skulle vara omöjligt utan att samhällsekonomin skulle ta skada (Sveriges läkarförbund, 2004).

5 Två genomförda studier inom sjukhuslogistik
En studie för att undersöka behovet av automatisering inom sjukhuslogistiken Level of Automation 2010 En studie för att undersöka hur man väljer rätt nivå av automation inom läkemedelsprocessen

6 Centrala frågeställningar
1. Finns det något behov av automation inom sjukhuslogistik? 2. Finns det några tillgängliga tekniker? 3. Hur kan man arbeta med olika automationsnivåer?

7 Sjukhuslogistik Logistik i vården Industrin som förebild

8 Automation Användningsområden & motiv till automation inom vården
Automationsstrategi Automationsnivå

9 Insyn i svenska sjukhus
Ansats Arbetsuppgifter Förbättringspotential

10 Automationsnivåer Sjukhus med varierande automationsnivå
Fördelar med automation inom läkemedelsprocessen Förutsättningar för framgångsrik automation

11 Våra reflektioner - tankar och idéer
Behovet av automation Tillgänglig teknik Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg..

12 Våra reflektioner - tankar och idéer
Behovet av automation Stort behov av att skapa effektivare processer generellt, där automation kan vara ett verktyg. Måste jobba smartare för att kunna erbjuda bra vård till den åldrande befolkningen. ”Öga-mot-öga kontakt” med personalen är viktigast för patienterna. Tillgänglig teknik Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg..

13 Våra reflektioner - tankar och idéer
Behovet av automation Automated Guided Vehicle (AGV) Rörpost Endosproduktion Röststyrda patientjournaler RFID (Radio Frequency Identification) Tillgänglig teknik Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg..

14 Våra reflektioner - tankar och idéer
Behovet av automation Beslut angående automation är ofta av ”fall-till-fall” karaktär och sällan baserat på fakta, organisationens långsiktiga mål och mottagarkompetens. Det behöver inte vara ”allt eller inget”, det viktiga är att välja ”rätt” automationsgrad. Det finns inte mycket stöd för hur man tar rätt beslut kring dessa frågor idag. Tillgänglig teknik Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg..

15 Våra reflektioner - tankar och idéer
Behovet av automation Infrastruktur – Finns förutsättningar för automationslösningar i sin nuvarande byggnad? Säkerhet – Är lösningen tillräckligt säker och tillförlitlig, uppnås önskad leveranssäkerhet? Vilka potentiella konsekvenser/effekter finns? Ekonomi – Hur ser ”Payoff”-kalkylerna ut för potentiella investeringar? Är investeringar förankrade hos ledning? Teknik – Har olika alternativ utvärderats? Hur påvisat framgångsrik är tekniken i fråga? Styrning, kompetens & ansvar - Hur ser den strategiska styrningen ut? Vem har kompetens och ansvarar för automationslösningarna? Tillgänglig teknik Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg..

16 Våra reflektioner - tankar och idéer
Behovet av automation En bransch som halkat efter Strategisk styrning inom industrin Arbeta fram en tydlig verksamhetsstrategi Tillgänglig teknik Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg..

17 Våra reflektioner - tankar och idéer
Behovet av automation Det finns lite skrivet om sjukhuslogistik. Utvecklingspotentialen är enorm – förutsätter resurser Det finns två intressanta spår: (1) Nybyggnation av sjukhus, samt (2) Effektivisering av processer på redan befintliga sjukhus. 1 av 4 prioriterade områden hos VINNOVA – Framtidens Hälsa- och Sjukvård Tillgänglig teknik Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg..

18 Våra reflektioner - tankar och idéer
Behovet av automation Sjukhus och universitet/högskolor har alla möjligheter att intensivt börja samarbeta, finns mycket logistikkompetens inom akademin som sjukhus bör dra nytta av, Benchmarking mot de bästa! Vilka är framgångsfaktorerna inom andra branscher? Strategisk styrning, säkra rätt kompetenser och bygg/organisera för framtiden En guide för framgångsrik verksamhetsutveckling, samt effektiva och genomtänkta beslutsunderlag som stöd för automation LEAN Healthcare på väg att etableras, vad är nästa steg? Tillgänglig teknik Automationsnivåer Viktiga aspekter vid automatisering Strategisk styrning Avsaknad på information och forskning på området Nästa steg..

19 Frågor? Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter: Patrick Phua
Daniel Gåsvaer Tel: Kontaktuppgifter: Patrick Phua Tel:


Ladda ner ppt "Ett projekt inom Lean Automation"

Liknande presentationer


Google-annonser