Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inköp och upphandling Johan Alexon, tf inköpschef Agneta Sjöfors, projektledare Bättre inköp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inköp och upphandling Johan Alexon, tf inköpschef Agneta Sjöfors, projektledare Bättre inköp."— Presentationens avskrift:

1 Inköp och upphandling Johan Alexon, tf inköpschef Agneta Sjöfors, projektledare Bättre inköp

2 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Hur göra inköp Nya regler Bättre inköp Nu kör vi! Innehåll

3 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Avropa eller upphandla? Kontakta Inköp och Upphandling Använd befintligt ramavtal Direktupphandling Finns ramavtal för efterfrågad produkt (vara/tjänst)? Ja Nej Beräknat kontraktsvärde? <287’ SEK >287’ SEK

4 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Lättare hitta avtal Bättre information om avtal: på god väg Avtalsmodul i Lupin: under uppbyggnad och test Integration Avtalsdatabasen – Lupin: våren 2011

5 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Nya regler i lagstiftningen Trädde i kraft 2010-07-15 Upphandlingsskadeavgift Ogiltigförklarande av avtal Vad är en otillåten direktupphandling?

6 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Otillåten direktupphandling Avtal som inte har föregåtts av något annonserat upphandlingsförfarande enligt LOU, trots att avtalet rätteligen skulle ha föregåtts av ett sådant förfarande. Exempel: Renodlat direktköp trots att det borde annonserats Uppdelning av inköp Förlängning, tilläggsleveranser etc utan option Felaktigt åberopande av undantag

7 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Inköpspolicy (beslutad av US 17/9 2010) Våra inköp ska vara affärsmässiga, effektiva och lagenliga. – Beakta behov och mål – Helhetssyn – Professionalitet – Samverkan på alla nivåer – Samordning

8 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Föreskrifter för inköp (beslutad av Rektor 30/9 2010) Informationskrav vid direktupphandling >100 tkr Upphandlingar (f n >287 tkr) ska handläggas av upphandlare Krav på godkännande av inköpschefen –Avsteg från gällande avtal –Undantag från LOU Kostnader p g a fel – princip: bäras av den som gjort fel Samverkan i taktiska och strategiska frågor Tydliga roller och ansvar:

9 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Tydliga roller och ansvar Prefekterna leder och fördelar inköpsarbetet och ser till att de som arbetar med inköp har nödvändig kompetens Ekonomisektionen ser till att det finns nödvändiga utbildningar och ett bra stöd Inköpssamordnarna utgör kontakt mellan nivåerna och sprider information Inköpschefen driver det inköpsstrategiska arbetet m fl Föreskrifter för inköp

10 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Projekt Bättre inköp Tydliga roller och ansvar en effektiv inköpsorganisation Stöd det ska vara lätt att göra rätt Samverkan samarbete ger bättre affärer Uppföljning belysa - skapa tryck – prioritera Syfte: Arbeta fram en organisation och verktyg och rutiner som möjliggör för universitetet att följa lagar och regler inom inköpsområdet på ett effektivt och värdeskapande sätt.

11 Tidplan Bättre inköp Ht 2009 2010 2011 2012 Analys: nuläge, behov, krav… Bestämma krav Förändringsarbete: organisation, metoder, samverkan Utbildning Förbättringar: avtalsinfo, system, rutiner, kommunikation, stöd, uppföljning Etablera börläge Här är vi nu

12 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Nu går vi vidare – gemensamt! Ungefärlig tidplan: dec 2010 Information till alla prefekter dec 2010-ca feb 2011 Alla institutioner gör en översyn av sin inköpsorganisation, utser inköpare etc dec 2010-mars 2011 Utbildningar och stödmaterial byggs april/maj 2011 Pilotutbildningar maj/sept 2011 -> Utbildningar ges kontinuerligt: Implementering av institutionernas inköpsplaner, diverse förbättringsåtgärder etc

13 Lunds universitet / Gemensamma förvaltningen / sektionen Ekonomi / projekt Bättre inköp Ökad lagenlighet grundar för bättre avtal, undvika böter… Bättre affärer mer för pengarna, bättre koll på leverantörerna… Ökad inre effektivitet hur vi jobbar, frigöra tid… Detta ska vi klara!


Ladda ner ppt "Inköp och upphandling Johan Alexon, tf inköpschef Agneta Sjöfors, projektledare Bättre inköp."

Liknande presentationer


Google-annonser