Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRYGG LARMMOTTAGNING. Förslag till Arbetsrutiner inför ”Nulägeskartläggning” DTLS-UML 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRYGG LARMMOTTAGNING. Förslag till Arbetsrutiner inför ”Nulägeskartläggning” DTLS-UML 2014."— Presentationens avskrift:

1 TRYGG LARMMOTTAGNING

2 Förslag till Arbetsrutiner inför ”Nulägeskartläggning” DTLS-UML 2014

3 Inför arbetet, tips DTLS-UML 2014 • Bilda projektgrupp, utse huvudansvarig • Hitta ”eldsjälar” • Dokumentera • Sätt tydliga deadlines • Förankra i organisationen • BÖRJA NU!

4 DTLS-UML 2014 •Steg 1 Nulägeskartläggning Prioritering

5 Nulägeskartläggning DTLS-UML 2014 Varför:Kommunen behöver säkerställa en bild av ”dagens” nuläge för att hitta rätt fokus för kommande arbete. Hur:Varje kommun arbetar med sin analys utifrån ett antal viktiga punkter Risker:Fel nuläge kan framöver skapa onödiga kostnader och fördröjningar, tänk på att ta fram SWOT-analys, se över riskfaktorer för att hitta bästa möjligheter Effekter:Nulägeskartläggning påvisar statusen idag och tydliggör vägriktningen inför kommande arbete Fördelar:Säkerställande av Trygghetslarms-kedjan bidrar till kvalitetssäkring och kostnadseffektiviseringar och en tydligare framtidsprognos för helheten. Tips,Använd eldsjälar och de som besitter information/kunskaper. Samla ihop allt ni kan hitta och dokumentera!

6 DTLS-UML 2014 Tillvägagångssätt ”nuläge” 1.Antal larm, digitala? Analoga? Ålder? 2.Larmmottaning idag? Egen regi? Vilken leverantör/programvara? 3.Prisbild, vilka kostnader finns kring larmen idag? -tänk på ”kringkostnader” som larmhantering/programmering -utbildning -info till anhöriga/vårdtagare -utsättning/hemtagning av larm - leverantörskontakter -fel/åtgärdsrutiner -pris inköp/avtal/hyra 4.Inköpskanaler, vem köper in larm/tillbehör och kringutrustning idag? -Processkarta över hur larmkedjan idag, vem gör vad? Roller i organsationen. -Flödeschema över ansvarsområden, vad innebär ansvaret? 5. Leverantörer, vilka finns samarbete med idag? 6. Avtal, vilka finns idag? Avtalstider? Pågående upphandling? 7. Hur fungerar er larm-kedja idag från beställning till leverans? -utgå ifrån från behov, (biståndsbedömt eller ej?) -gör en karta över hela kedjan från beställning till leverans hos vårdtagare? 8. Status idag, vilka pågående projekt / arbeten pågår kring trygghetslarm/närliggande områden?

7 DTLS-UML 2014 Kommunen TelefoniRoamingStatistik Digitala Larm E-hälsa Larm- tillbehör Utbildning IT-Tekni k Avtal/ Upphan dling Exempel: Följande ”ärenden” pågår. Röda ”bollar” är prioriterade.

8 DTLS-UML 2014 Förmedla •Informera chefer/ansvariga •Belysa problemen för politikerna •Påvisa möjligheterna! Vilka fördelar finns för framtiden. Rutiner •Skapa tydliga rutiner, gör tydliga processkartor •Struktur och rätt införandekanaler Spridning •Fastställ att rätt info sprids •Samarbeta med andra kommuner/eldsjälar •Kommunikationskanaler Viktiga extra punkter att beakta! Dessa delar ingår i vårt tänkande under hela Projektarbetet.

9 DTLS-UML 2014 2020 2017 Idag Vart är vi på väg? Hur påverkar det vi gör idag och hur vill ha det framöver?

10 DTLS-UML 2014 Börja idag Se möjligheter i din kommun Dokumentera och dela med dig Slutord; Detta dokument är ett förslag till för att enkelt komma igång med arbetet kring Trygghetslarms kedjan. Det finns inga genvägar eller mallar färdiga att implementera varför det är oerhört viktigt att komma igång och starta arbeten med dokumentering där Trygghetslarmen och kringutrustning kommer i fokus. Dessa steg är vägledande och ger tydlig inriktning mot de mål vi har framöver.


Ladda ner ppt "TRYGG LARMMOTTAGNING. Förslag till Arbetsrutiner inför ”Nulägeskartläggning” DTLS-UML 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser