Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet."— Presentationens avskrift:

1 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet

2 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet Vad är Envi-Card? - Ett effektivt intranetverktyg som underlättar ditt företags arbete att införa ISO 14001 (yttre miljö), ISO 9001(kvalitet) och ett Systematiskt arbetsmiljöarbete.

3 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet Varför välja Envi-Card? Du halverar tiden för att införa ISO 14001, ISO 9001 och ett ledningssystem för arbetsmiljö. Hjälper dig att prioritera åtgärder även ur ett ekonomiskt perspektiv Förenklar ditt arbete med mål, handlingsplan samt uppföljning med nyckeltal Egen sökmotor som hjälper dig att hitta och sammanställa lagar och föreskrifter som berör företaget

4 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet för att inte nämna... Skapar ordning och reda genom systemet med hjälp av processkort Uppfyller standardens krav för dokumenthantering Användarvänligt utseende, lätt att komma igång

5 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet Hur ser programmet ut ? Lättanvänt gränssnitt i din webbläsare där du snabbt navigerar och administrerar... Processchema Processkort Lagstiftning Manual Dokument Personal

6 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet Processchema – alltid total översikt Med Envi-Card bygger du upp ett processflödesschema. Här kan du klicka dig längre ner under varje process vilket ger dig en bra översikt i hela företagets organisation. Processkorten länkas till de processteg där de hör hemma. Teko Textil AB Processkort: Upphandling av transporter. Processkort: Upphandling av transporter. EkonomiProduktionInköpFörsäljning Konstruktion

7 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet Processkort – ett unikt verktyg Bygger effektivt grunden för ditt ledningssystem. Underlättar din prioritering av vilka åtgärder som bör vidtagas för att förbättra miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Håller ihop all information som hör till respektive handlingsprogram; mål, tidplaner, budget, ansvariga personer mm. Hjälper dig att hantera och dokumentera avvikelser. Skapar automatiskt en grundstomme för dina manualer Utgör underlag för ledningens genomgång.

8 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet Processkort – så används de 1. Processkort skickas till handläggare som kompletterar och sållar. 2. Ledningens representant ger förslag till vilka processkort som skall prioriteras Ledningen prioriterar vilka processkort som skall åtgärdas, godkänner kostnader. utser ansvariga personer etc. genomförande uppföljning Ledningen övervakar att åtgärd fått avsedd effekt.

9 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet Manualen Sammanställer automatiskt all information från processkorten under de avsnitt där respektive moment hör hemma. Från manualen når man enkelt de processkort som hör till respektive avsnitt, t ex Reglera fläktar Källsortera elskrot Upphandla miljöklass I bilar Miljöaspekt Underlättar arbetet att färdigställa manualen så att den täcker alla skall-krav

10 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet Dokumenthantering I Envi-Card ingår en inbyggd dokumenthanteringsfunktion som uppdaterar automatiskt ett dokument när en ny version tas fram. Nytt dokument På remissBeslut med elektronisk underskrift Publicering och distribution Arkivering

11 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet

12 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet... personalen då ? Envicard hjälper dig att skapa och beskriva en organisation för att driva ledningssystemet. Här kan du lätt se vilka som ansvarar för olika processkort, vilka som har tillräcklig utbildning, kompetens etc. Andreas Verkstad Jim - AssistentJohn - Assistent Andreas Mattson Förman

13 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet Hur hänger allt ihop ? Uppdatering från vår Server Hämta Lagstiftning via Internet Ex från: SFS, KEMI, Naturvårdsverket Brandvägg Användare på Företagets intranet Din företagsserver Programmet sitter i Linuxserver Uppdatering

14 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet Vad behöver jag ? Klientserver (se bilden) Internet Explorer 5.01 Service pack 2 rekommenderas

15 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet Sammanfattning – varför Envi-card ? Kraven på företag att följa moderna ISO-standarderna blir allt vanligare. Anpassat för de flesta datamiljöerna, du behöver bara lokalt nätverk och en webbläsare. Envi-Card är unik på marknaden med funktionen ”processkort” - ett effektivt verktyg för att bygga och underhålla ett ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Envi-Card kan utvidgas till att omfatta andra standards, t ex etik. På sikt kommer systemet att byggas ut till ett ledningssystem för verksamhetsutveckling. Enkelt och lättanvänt gränssnitt som kräver lite datavana.

16 Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet


Ladda ner ppt "Morgondagens datorstöd för ledningssystem Arbetsmiljö. Yttre miljö. Kvalitet."

Liknande presentationer


Google-annonser