Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete - ett projekt Varför se examensarbetet som ett projekt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete - ett projekt Varför se examensarbetet som ett projekt?"— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete - ett projekt Varför se examensarbetet som ett projekt?

2 Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen Examensarbete – ett projekt VARFÖR? •Avsluta studier •Examen ger jobb •Hålla uppdragsgivaren vad du lovat •Längre arbetstid, dyrare arbete •Intresse! Den röda tråden tappas

3 Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen Examensarbete – ett projekt Varför så många examen- sarbeten inte blir klara i tid och inom budget? •Kravspecifikation, vad som krävs för examen •Otydlig problemdefinition, behov av förtydligande •Orealistiska tidsplaner, arbetet tar alltid längre tid än tänkt = DÅLIG PLANERING

4 Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen Examensarbete – ett projekt Med hjälp av en projektplan kan man bli klar med sitt examensarbete !

5 Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen Examensarbete – ett projekt SYFTE MED PROJEKTPLAN: •Skapa överblick över arbetet •Skapa överblick över vilka resurser som behövs •Skapa underlag för ev arbetsfördelning •Skapa förståelse för uppgiften •Skapa underlag för uppföljning

6 Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen Examensarbete – ett projekt UPPLÄGGET AV PROJEKTPLAN: •Definiera och målformulera arbetet •Kartlägg resurser (ansvar, material etc) •Kartlägg examensarbetets olika faser •Gör en tidsplan över de uppgifter, resurser som finns till förfogande •Var realistisk!

7 Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen Examensarbete – ett projekt MÅLFORMULERING •Varför göra ett examensarbete? •Vilket syfte har arbetet? •Vilket sätt uppnå ställda krav och mål? •Vad är de egna förväntningarna? Intressenternas förväntningar?

8 Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen Examensarbete – ett projekt FÖRDELAR MED EN BRA MÅLFORMULERING: •Minskad risk för konflikter (gemensamma målsättningar) •Ökad motivation •Vägledning att välja material, arbetsmetoder, kontakter etc •Prioritering av arbetets olika delar •Skriven formulering

9 Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen Examensarbete – ett projekt TIDSPLAN •Delar upp examensarbetet i fas (definition, konstruktion etc) •Bestäm datum för olika aktiviteter (delmål, redovisning, färdigställande etc) •Varje fas har ett mål som måste uppfyllas innan nästa fas kan påbörjas

10 Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen Examensarbete – ett projekt TÄNK ÄVEN: •Hur hantera förändringar och avvikelser (förändringsplan) •Vilka kostnader arbetet medför (kostnadsplan) •Hur framställa texten (dokumentplan) •Behövs nya kunskaper för att färdigställa arbetet (utbildningsplan) •Hur och när sker redovisningen/ rapporteringen av arbetet (rapport- och granskningsplan)

11 Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen Examensarbete – ett projekt RISKANALYS •Minskar negativ påverkan vid ”oväntade” händelser •Skapa en lista över tänkbara risker och deras påverkan och sannolikhet! •Gör en konkret handlingsplan för risker!

12 Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen Examensarbete – ett projekt METODER FÖR PROJEKTPLAN: •WBS – Work Breakdomn Structure •Uppgifts- och ansvarskontrakt •PERT-schema •Post-It metod •Tidsuppskattning •Kritiska vägen •Trepunktuppskattning •Ganntschema •Datorstöd! (Office 2003 projektplanering) •Ett exempel på projektplanEtt exempel på projektplan Dela arbetet i faser Detaljplanera arbetet Gör en arbetsfördelning

13 Högskolan på Åland, sjöfart / Sanna Könönen Examensarbete – ett projekt FÖRSENINGAR & ÖVERTID: •Man kan aldrig förutse allt som kommer att hända •Agera genast vid förändringar! •Stanna kvar i planeringen, ta hjälp av riskanalysen •Jobba ”över” för att komma i kapp med planeringen •Se över kravspecifikationen; kan något förenklas


Ladda ner ppt "Examensarbete - ett projekt Varför se examensarbetet som ett projekt?"

Liknande presentationer


Google-annonser