Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell Enkel anvisning för planering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell Enkel anvisning för planering."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell Enkel anvisning för planering av projekt Detta exempel visar principen för hur man går från ”Övergripande Produktmål” till ”Preciserade Produktmål” till ”Krav” och slutligen till ”Aktiviteter”. Därefter visas hur man via ett nätdiagram identifierar milstolpar för att slutligen beskriva aktiviteterna i ett GANTT – schema.

2 Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell Anvisning för Tid- och resursplanering 1.Gör en WBS-struktur (Work Breakdown Structure) (Bryt ned produkten (projektets leverans) så långt ned att aktiviteter kan identifieras dvs gå från Övergripande produktmål till Preciserade Produktmål till Krav och slutligen till Aktiviteter) 2.Rita ett nätdiagram (PERT) inklusive milstolpar. (Nätdiagrammet visar det logiska beroendet mellan aktiviteterna, men utan tidsaxel. Milstolpar innebär en synbar händelse i projektet. T ex att en kravspecifikation finns framtagen och är godkänd). 3.Skapa ett GANTT - schema med milstolparna a)Beskrivning av aktiviteterna (Samtliga aktiviteter inom ett projektsteg listas och beskrivs. Aktiviteter inom den närmaste tiden (6-10 veckor) bryts ned så att de blir uppföljningsbara). b)Förteckning av projektmedlemmarna (Görs i en tabell där medverkan i nettotid plus semestrar etc beskrivs) c)En Projektkalender. (Görs i en tabell som visar ansvarig och deltagare per aktivitet. Tidsuppskatta aktiviteterna.) d)Beräkning av start och färdigtidpunkt per aktivitet (För varje aktivitet kontrolleras beroendet, därefter kan start och färdigtidpunkt beräknas. När aktiviteten läggs ut i projektkalendern får aktiviteten start och färdigtidpunkt.) Obs innan ett GANTT – schema tas fram ska följande punkter även genomföras

3 Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell Nya rutiner för kundkontakter Översyn av Kundservicepro cessen Anpassad och förbättrad säljmanual IT - stöd för statushantering IT - stöd för ärendehantering Administrativt stöd för kundkontakt Framtagna och införda nya rutiner för kundkontakter inklusive en förbättrad säljmanual Framtagen och införd ny/anpassad organisation för kundkontakt Framtaget och infört IT - stöd för kundkontakt Utbildad kundkontaktpersonal WBS (Work Breakdown Structure) Specificera krav på ny rutin Bygg ny ärenderutin Ta fram testfall Testa ärenderutinen Ärende- registrering Status/prio- hantering Uppföljning/ rapportering Revidera befintlig rutin Lägg in alla befintliga kunder (Övergripande produktmål) (Preciserade produktmål) (Krav) (Aktiviteter)

4 Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell Specificera krav på ny rutin Inventera behov av SW Ta fram upphandlings underlag Ta in offerter Upphandla ny DB Konfigurera DB Revidera befintlig rutin Upphandla/ uppgradera SW Bygg ny ärenderutin 2 1 3 2 1 3 Lägg in alla befintliga kunder Ta fram testfall Utveckla Status/prio- rutinen Ta fram utbildnings- plan Gör prestanda- prover Testa Status/prio- rutinen Tillsätt förvaltnings- organisation Specificera förvaltnings- organisation Testa ärende- rutinen Produktions- sättning Lämna över till förvaltning Nätdiagram med milstolpar (MS) MS 1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS1 Klart för upphandling Upphandling är klar Alla tester är klara Ärenderutin är färdigbyggd Klart för användning MS 2 MS 3 MS 4 MS 5 MS 3 MS 4 MS 1 MS 2 MS 5

5 Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell GANTT-schema inkluderat milstolpar


Ladda ner ppt "Gemensam versionen mix008.pptx Ver 8.1– Pejl® Projektstyrningsmodell. © Copyright Pejl® AB 1999-2013 Pejl® Projektstyrningsmodell Enkel anvisning för planering."

Liknande presentationer


Google-annonser