Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kort om att arbeta i projekt Ingår i studieperioden Datasystem och systemarbete 2 sv Lärare: Kenneth Norrgård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kort om att arbeta i projekt Ingår i studieperioden Datasystem och systemarbete 2 sv Lärare: Kenneth Norrgård."— Presentationens avskrift:

1 Kort om att arbeta i projekt Ingår i studieperioden Datasystem och systemarbete 2 sv Lärare: Kenneth Norrgård

2 T-KNO / Slide 2 Projekt  Engångsuppgift ”ett projekt är ett uppdrag, som skall utföras på en given tid med givna resurser och resultatet skall uppfylla de krav som ställts av uppdragsgivaren”  Resurser Pengar, tid, arbetskraft, utrustning/lokaliteter/hjälpmedel  Målformuleringen viktig  mätbara mål  Projektledning är att behärska sina ”3P” P engar, P ersonal, P roblem

3 T-KNO / Slide 3 Projekt?  Projektledaren borde fungera som: Psykolog – företagsledare – ekonom – marknadsförare – diplomat…  Projektet är en unik process som inte kommer att upprepas – dock kan det ha funnits/finnas liknande projekt  Viktigt att projektet dokumenteras  Exempel på projekt?

4 T-KNO / Slide 4 Projektmål – faktorer som inverkar Tid Kostnad Kvalitet

5 T-KNO / Slide 5 Olika faser i projektet Kravspecifikation Planering Förverkligande Avslutning Drift och underhåll

6 T-KNO / Slide 6 Projektplanering  Work Breakdown Structure, WBS  Ganttschema  Nätverksplanering, PERT, CPM  Milstolpeplan

7 T-KNO / Slide 7 Planering av projekt  Fasindelning = Vilka huvudfaser finns? (tumregel: max 10 st faser i ett projekt)  Milstolpeplanering = Vilka viktiga beslutspunkter?  Aktivitetsplanering = Projektet bryts ner i hanterbara helheter (tumregel: en aktivitet max 1 vecka)  Ansvarsfördelning = Vem gör vad? När är det klart?  Uppföljning = Har aktiviteten blivit gjord? Har tidsplanen hållit? Är resultatet OK?

8 T-KNO / Slide 8 Milstolpeplanering  Kontrollerbart mål i projektet är uppnått  Viktig beslutspunkt = milstolpe T.ex. Projektrapporten klar och har godkänd av ledningsgruppen T.ex. Förstudien är klar

9 T-KNO / Slide 9 Aktivitetsplanering  Faserna bryts ner i aktiviteter och delaktiviteter  Identifiera aktiviteter, personer, arbetsåtgång.  Placera in aktiviteten i relation till andra och i tiden.

10 T-KNO / Slide 10 Uppföljning  Underlag för åtgärdsbehov  Kärnan i projektstyrningen  Underlag för utveckling

11 T-KNO / Slide 11 Varför planering?  Gemensam utgångspunkt/plattform  Få alla parter engagerade och motiverade  Möjliggör uppföljning  Förankring i projektet och i organisationen

12 T-KNO / Slide 12 Orsaker till problem i projekt?  Teknik……………………………………………..4%  Planering/uppföljning……………………………15%  Mål…………………………………………………20%  Resurser…………………………………………..10%  Organisation/Ledning…………………………….38% Selin 1996

13 T-KNO / Slide 13 Viktigt att förstå sin uppgift… Förberedelse, förståelse Arbetstid  Japan  USA Wenell, 1999

14 T-KNO / Slide 14 Tidsplan Aktiviteter Tid Tidsåtgång för aktivitet

15 T-KNO / Slide 15 Om tidsplan inte håller…Vad göra?  Ändra tidsplan…  Sänka ambitionsnivån…  Tillföra resurser…  Omfördela arbetet…

16 T-KNO / Slide 16 Projektmål – Ambition - Krav Tid ? Kostnad? Kvalitet? Viktigt att ha prioritering av dessa faktorer på det klara?

17 T-KNO / Slide 17 Projektorganisation LG PL PM PS Ledningsgrupp Projektledare Projekt- sekreterare Projekt- medlem

18 T-KNO / Slide 18 Ledningsgruppen  Roll Beslutsfattande Representerar uppdragsgivaren i linje- organisationen  Uppgifter Tillsätter PL; fungerar som PL:s ”bollplank” Godkänner projektplanen och större ändringar som inverkar på projektets tilldelade resurser Ansvarar för att tilldelade resurser verkligen står till projektets förfogande LG PL PM PS

19 T-KNO / Slide 19 Projektledaren  Roll Ledning och uppföljning av projektet Tillsätts av LG  Uppgifter Gör projektplan och projektrapporter och rapporterar till LG Styrning och uppföljning av aktiviteter Budgetuppföljning Lösa problem Säkra att resurser finns LG PL PM PS ”Behärska sina 3P”

20 T-KNO / Slide 20 Projektsekreterare  Roll Ansvara för dokumentationen av projektet Tillsätts av PL  Uppgifter Möteskallelser och protokoll; checklistor Ofta PL:s ”högra hand” Tids- och kostnadsuppföljning Projektdokumentation LG PL PM PS

21 T-KNO / Slide 21 Projektmedlem  Roll Verkställande PM ”handplockas” av PL Representerar ett viss kompetensområde  Uppgifter Deltar/utför givna aktiviteter med givna resurser Deltar i projektmöten Representerar den djupa sakkunskapen inom sitt eget område Samarbeta med PL:n och övriga PM:ar LG PL PM PS

22 T-KNO / Slide 22 Linje  Projekt LG PL PM PS VD PLEkPrPeMa Xx Resurskonflikter? Vem är min chef?

23 T-KNO / Slide 23 Projektplanen  Exempel på innehåll 1. Bakgrund 2. Projektbeskrivning 3. Mål för projektet 4. Avgränsning 5. Faser – Milstolpar – Aktiviteter 6. Tidsplan – tidsåtgång och ansvariga 7. Projektorganisation – Resursplanering 8. Budget – kostnadskalkyler 9. Dokumentationsplan

24 T-KNO / Slide 24 Projektmapp 1.Allmänt 1.1 Målsättning 2.Avtal 2.1 Avtal med kunden (kopia) 2.2 Avtal med underleverantörer (kopia) 3.Projektplan 3.1 Förstudie 3.2 Projektplan 4.Mötesprotokollm rapporter 4.1 Styrgrupp 4.2 Ledningsgrupp 4.3 Projektgrupp 4.4 Installationsprotokoll 5.Memon, korrespondens 5.1 Korrespondens (brev, email…) 5.2 Meddelanden, information 5.3 Memon 6.Övrig dokumentation 6.1 Hänvisningar till tekniska dokument, definitioner, handböcker, manualer m.m. 6.2 Ekonomiska rapporter, fakturakopior, reklamationer m.m. 1.Allmänt 1.1 Målsättning 2.Avtal 2.1 Avtal med kunden (kopia) 2.2 Avtal med underleverantörer (kopia) 3.Projektplan 3.1 Förstudie 3.2 Projektplan 4.Mötesprotokollm rapporter 4.1 Styrgrupp 4.2 Ledningsgrupp 4.3 Projektgrupp 4.4 Installationsprotokoll 5.Memon, korrespondens 5.1 Korrespondens (brev, email…) 5.2 Meddelanden, information 5.3 Memon 6.Övrig dokumentation 6.1 Hänvisningar till tekniska dokument, definitioner, handböcker, manualer m.m. 6.2 Ekonomiska rapporter, fakturakopior, reklamationer m.m. Exempel på innehåll i projektmapp

25 T-KNO / Slide 25 Projektets ”kretslopp” Behov Verksamhetens behov = Projektets krav Insamling av data Fastställande av utvecklingskrav Projekt tillsätts Förstudie görs vid behov Beslut Projektplan Detaljerade planer Projektstyrning Justering av plan Fas1Fas 2Fas 3 Resultat Måluppfyllelse


Ladda ner ppt "Kort om att arbeta i projekt Ingår i studieperioden Datasystem och systemarbete 2 sv Lärare: Kenneth Norrgård."

Liknande presentationer


Google-annonser