Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Problembaserat inlärande eller Problembaserat lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Problembaserat inlärande eller Problembaserat lärande"— Presentationens avskrift:

1 Problembaserat inlärande eller Problembaserat lärande
PBI, PBL Problembaserat inlärande eller Problembaserat lärande

2 Varför PBI? Arbetsmetod för problemlösning Projektgrupp - samarbete

3 Varför PBI? För att man lär sig en arbetsmetod som kan ge så mycket mer än bara en lösning just nu. Man lär sig att strukturera upp problem. Övar sig på att se vad ”vi” kan och vad ”vi” behöver lära oss. Får en övning i att ta in kunskap på egen hand.

4 Varför PBI? Övning på att se likheter och olikheter jämfört med tidigare problem man stött på. Övning i att utvärdera sig själv, sitt arbete, gruppens arbete och den lösning man kommit fram till. Man får lov att samarbeta, vilket är mycket viktigt att kunna om man ska jobba i en projektgrupp

5 Scenario Beskrivning av en situation som innehåller ett problem som behöver lösas.

6 ”Vanligt grupparbete”
Problem lösningsförslag uppdelning av arbetet mellan personer redovisning (som förhoppningsvis hänger ihop)

7 PBI Scenario med ett problem Vad handlar problemet om? Vad kan vi?
Vad behöver vi lära oss? Hur kan vi lära oss det? Jobba och lära sig Möjlig lösning Test och utvärdering av lösningen Förfining av lösningen Redovisning

8 PBI I en kurs ska fokus ligga på att alla ska lära sig så mycket som möjligt, så bra som möjligt. Om ni får ett problem att lösa så ska fokus ligga på vad ni behöver lära er, hur ni ska lära er och att alla verkligen är sig. Fokus ska INTE ligga på lösningen av problemet.

9 PBI Prototyp som ger korrekta mätvärden men det bara är en i gruppen som lärt sig något = FIASKO Koppling som bara fungerar delvis som det var tänkt men där alla lärt sig det som var målsättningen = SUCCE

10 Jobba som musketörer! EN FÖR ALLA ALLA FÖR EN

11 Jobba som musketörer! En för alla:
Om en person i gruppen kommer på något, lär sig något, mäter något mm så har den personen ett ansvar för att alla i gruppen får del av det. Om en person är frånvarande så har han/hon ett ansvar för att att ta reda på vad gruppen gjort.

12 Jobba som musketörer! Alla för en:
Om gruppen bestämmer något, kommer fram till något, mäter något och någon i gruppen inte är närvarande (sjukdom tex) så har gruppen ett ansvar för att den personen får del av det man gjort. Gruppen har ansvar för att alla lär sig allt. (I princip skulle det kunna innebära att vi underkänner hela gruppen om en person inte kan sin sak)

13 Gruppmötesordning Arbetet sedan förra gången redovisas
Problemsituationen/uppgiften läses igenom. Mindre oklarheter reds ut. ”Brainstorming”. Ideer till problem och lösningar framkastas och skrivs ner. Ingen kritik eller diskussion. Ideerna sovras och struktureras, irrelevanta saker sorteras bort. Problem och inlärningsmål till nästa möte definieras. Mötet utvärderas.

14 Kvarting och Resursmöte
Avtala tid med er handledare. Kom med konkreta frågor så att vi tillsammans blir effektiva.

15 Problemlösningsmetoden SOLVE (enligt Nalle Puh)
Särskilj problemet eller situationen Observera, organisera och definiera problemet eller situationen Lär genom att ifrågasätta alla delar av problemet Visualisera tänkbara lösningar, välj en och förfina den Effektuera lösningen och övervaka resultatet.


Ladda ner ppt "Problembaserat inlärande eller Problembaserat lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser