Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundtankar dokumenthantering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundtankar dokumenthantering"— Presentationens avskrift:

1 Grundtankar dokumenthantering
Alla dokument ska hanteras, inte bara dokument som hör till nämndsprocessen d v s även t e x: Minnesanteckningar från enhetsträff Anteckningar från lönesamtal Ritningar i Autocad Kartor i Mapinfo Arbetsmaterial i form av en statistisk bearbetning Integrerade dokument från verksamhetssystem, t ex betyg från Procapita eller en utbildningslista från Core

2 Integration med verksamhetssystem
De dokument som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart att integrera ska integreras med dokumenthanteringssystemet kan vara t ex: Betyg Ritningar Kartor Rapporter Statistik Journaler

3 Förstudie ska göras En förstudie ska göras med några huvudsyften
Vilka administrativa genomgångar behöver göras innan införandet Vilka system har metadata som kan kopplas mot dokumenthanteringssystemet Vilka problem tycker man sig ha med dagens hantering

4 Processgenomgång ska göras
En total processgenomgång behövs för att: ta fram ett underlag som gör det möjligt att bedöma vilket metadata som ska användas i kommande dokumenthanteringssystem både på förvaltningsnivå och på kommunnivå. bidra med underlag för att bedöma vilka kommungemensamma processer som finns för att bedöma vilka processer som behöver styras upp genom arbetsflöden i ett kommande dokumenthanteringssystem

5 Nytttovärdering bör göras
Med oberoende deltagare Med kompetent ledning För att identifiera nytta och kostnader För att legitimera projektet För att kunna göra uppföljning av projektet

6 Integration av metadata
Metadata ska om möjligt integreras på dokumentkortet

7 Ett metadata ska styra ett annat
Om t ex dokumenttypen rehabiliteringsutredning väljs ska andra metadata automatiskt sättas. T ex Sekretessregler Arkiveringsregler Gallringsregler Behörighetsregler

8 Den kommunala villkorslagen
Inget dokument ska få skapas innan ägaren visat att dokumenten omhändertas på ett säkert sätt. (Fritt från regeringen Fälldins villkorslag) Det innebär att det finns en koppling mellan dokumenttyp och reglerna för gallring och arkivering Dessa regler styrs i sin tur av respektive nämnds dokumenthanteringsplan och innebär att de dokumenttyper som finns som metadata i dokumenthanteringssystemet också ska återfinnas i nämndernas dokumenthanteringsplaner

9 Geografisk koppling ska finnas
Geografisk koppling ska vara ett metadata som är oberoende av den egna organisationens geografisk indelning Det innebär att kommunen måste hitta en generell områdesindelning och via nyckelkodssystemet mappa dessa mot varandra

10 Dokument- hanteringssystem
Logisk funktionsmodell för dokumenthantering Sökmotor Publicering intranät och kommunens hemsida Interna dokument E-post Dokument från verksamhetssystem Övr elektroniska dokument Kan t e x vara: Office Ritningar Kartor Ljudinspelningar Bilder m m Överföring till andra myndigheter Dokument- hanteringssystem Externa dokument Inskannad post Ärendehanteringsystem E-post Beslut/skrivelser e t c till berörda Elektroniska ansökn, SHS Övr elektroniska dokument Arkivering/lagring Elektroniskt arkiv

11 Exempel på hur dokument kan sparas/återsöks


Ladda ner ppt "Grundtankar dokumenthantering"

Liknande presentationer


Google-annonser