Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av energirådgivningen Stockholms län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av energirådgivningen Stockholms län"— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av energirådgivningen Stockholms län
Kommunal integrering - en nödvändig effektivisering Kartläggning av energirådgivningen Stockholms län Mats Dryselius Energikontoret region Stockholm, KSL

2 Syfte & Mål Övergripande syfte Projektmål
Visa hur energirådgivningen i Stockholmsregionen bidrar, och kan bidra till; arbetet med mål, program och aktiviteter i varje kommun respektive i regionen att lättare kunna lära av varandra och att ge underlag för förbättringar av fortsatt arbete att nå synergieffekter Projektmål Identifiera kommunala mål, planer och uppdrag som berör energirådgivningens verksamhet Identifiera områden där energirådgivningen kan bidra mer eller där koppling till övriga verksamheter kan förbättras Dokumentation och avrapportering skall vara klar

3 Projektupplägg Delsteg I – Projektplan. modell
Avstämning Projektplan Enkät Beskrivningsmodell Slutresultat Rapport kartläggning av respektive kommun Rapport total kartläggning regionen Spridd kunskap Utgångspunkt för förbättringsåtgärder Delsteg II – Pilot-kartläggning Avstämning Beskrivning Enkät Identifiera intressentgrupper & nyckelpersoner Upprätta projektplan med övergripande projektupplägg Informationsinsamling Skapa enkät för utskick till intervjuobjekt Preliminär rapporteringsstruktur Delsteg III – Informations-insamling Intervju med 4 pilotkommuner Preliminär beskrivning Uppdatering av beskrivningsmodell & projektplan Avstämning - Informationsinsamling Delsteg IV – Analys och rapportering Inläsning av rapportmaterial Genomförande av intervjuer med kommunrepresentanter Analys av material Beskrivning av respektive kommuns arbete Sammanställd beskrivning av hela regionen Muntlig redovisning till styrgrupp Ev. muntlig redovisning för respektive kommun

4 Informationsinsamling
Enkäter En enkät som skickas till kommunrepresentant (Omfattande enkät med genomgång av kopplingen till energirådgivning i kommunal planering, arbete och konkreta aktiviteter) (Ses som en uppmaning till varje kommun att gå igenom dessa frågor) Intervjuer Telefonintervjuer (1 timme) (Ibland svårt att få hela bilden vilket gjorde att vi lämnade vissa luckor men det bör inte påverka helhetsbilden) Områden som analyseras Alla aktiviteter som har energirådgivningens mål (mer än telefon, webb och seminarier)

5 Analys & rapportering En sammanfattning per kommun
Mål och planering Uppföljning Internt arbete Aktiviteter Samarbete Styrkor Svagheter En huvudrapport med slutsatser och generella rekommendationer Kortfattade rekommendationer per kommun Workshop i slutet av oktober där resultatet diskuteras och preciseras för vidare arbete

6 Vad vill vi komma fram till
Visa på bra exempel/argument Hur energirådgivningen kan integreras i planering Hur samarbete inom kommunen kan ge effektivare energirådgivning På koppling mellan myndighetsutövning och energirådgivning På effektiva aktiviteter för att nå medborgare och företag kommunal integrering - en nödvändig effektivisering

7 Tack för uppmärksamheten! Energikontoret region Stockholm, KSL
Mats Dryselius Energikontoret region Stockholm, KSL


Ladda ner ppt "Kartläggning av energirådgivningen Stockholms län"

Liknande presentationer


Google-annonser