Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning EnergirådgivningenKommunförbundet Stockholms län Kartläggning av energirådgivningen Stockholms län Kommunal integrering - en nödvändig effektivisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning EnergirådgivningenKommunförbundet Stockholms län Kartläggning av energirådgivningen Stockholms län Kommunal integrering - en nödvändig effektivisering."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning EnergirådgivningenKommunförbundet Stockholms län Kartläggning av energirådgivningen Stockholms län Kommunal integrering - en nödvändig effektivisering Mats Dryselius Energikontoret region Stockholm, KSL

2 Kartläggning EnergirådgivningenKommunförbundet Stockholms län Syfte & Mål Övergripande syfte –Visa hur energirådgivningen i Stockholmsregionen bidrar, och kan bidra till;  arbetet med mål, program och aktiviteter i varje kommun respektive i regionen  att lättare kunna lära av varandra och att ge underlag för förbättringar av fortsatt arbete  att nå synergieffekter Projektmål –Identifiera kommunala mål, planer och uppdrag som berör energirådgivningens verksamhet –Identifiera områden där energirådgivningen kan bidra mer eller där koppling till övriga verksamheter kan förbättras –Dokumentation och avrapportering skall vara klar 2006-10-27

3 Kartläggning EnergirådgivningenKommunförbundet Stockholms län Projektupplägg Delsteg III – Informations- insamling Slutresultat Rapport kartläggning av respektive kommun Rapport total kartläggning regionen Spridd kunskap Utgångspunkt för förbättringsåtgärder Delsteg I – Projektplan. modell Delsteg II – Pilot- kartläggning Identifiera intressentgrupper & nyckelpersoner Upprätta projektplan med övergripande projektupplägg Informationsinsamling Skapa enkät för utskick till intervjuobjekt Preliminär rapporteringsstruktur Intervju med 4 pilotkommuner Preliminär beskrivning Uppdatering av beskrivningsmodell & projektplan Inläsning av rapportmaterial Genomförande av intervjuer med kommunrepresentanter Avstämning - Projektplan - Enkät - Beskrivningsmodell Avstämning - Beskrivning - Enkät Delsteg IV – Analys och rapportering Avstämning - Informationsinsamling Analys av material Beskrivning av respektive kommuns arbete Sammanställd beskrivning av hela regionen Muntlig redovisning till styrgrupp Ev. muntlig redovisning för respektive kommun

4 Kartläggning EnergirådgivningenKommunförbundet Stockholms län Informationsinsamling Enkäter –En enkät som skickas till kommunrepresentant  (Omfattande enkät med genomgång av kopplingen till energirådgivning i kommunal planering, arbete och konkreta aktiviteter)  (Ses som en uppmaning till varje kommun att gå igenom dessa frågor) Intervjuer –Telefonintervjuer (1 timme)  (Ibland svårt att få hela bilden vilket gjorde att vi lämnade vissa luckor men det bör inte påverka helhetsbilden) Områden som analyseras –Alla aktiviteter som har energirådgivningens mål  (mer än telefon, webb och seminarier)

5 Kartläggning EnergirådgivningenKommunförbundet Stockholms län Analys & rapportering En sammanfattning per kommun –Mål och planering –Uppföljning –Internt arbete –Aktiviteter –Samarbete –Styrkor –Svagheter En huvudrapport med slutsatser och generella rekommendationer Kortfattade rekommendationer per kommun Workshop i slutet av oktober där resultatet diskuteras och preciseras för vidare arbete

6 Kartläggning EnergirådgivningenKommunförbundet Stockholms län Vad vill vi komma fram till Visa på bra exempel/argument –Hur energirådgivningen kan integreras i planering –Hur samarbete inom kommunen kan ge effektivare energirådgivning –På koppling mellan myndighetsutövning och energirådgivning –På effektiva aktiviteter för att nå medborgare och företag kommunal integrering - en nödvändig effektivisering

7 Kartläggning EnergirådgivningenKommunförbundet Stockholms län Mats Dryselius Energikontoret region Stockholm, KSL Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Kartläggning EnergirådgivningenKommunförbundet Stockholms län Kartläggning av energirådgivningen Stockholms län Kommunal integrering - en nödvändig effektivisering."

Liknande presentationer


Google-annonser