Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dispositif d’Evaluation des moyens et modes de Communication Internationale De l’Entreprise A Leonardo da Vinci project coordinated by the Chalon/Saône,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dispositif d’Evaluation des moyens et modes de Communication Internationale De l’Entreprise A Leonardo da Vinci project coordinated by the Chalon/Saône,"— Presentationens avskrift:

1 Dispositif d’Evaluation des moyens et modes de Communication Internationale De l’Entreprise A Leonardo da Vinci project coordinated by the Chalon/Saône, Autun, Louhans Chamber of Commerce & Industry (Média Pôle) D.E.C.I.D.E Audit-processen, steg för steg…

2 1. Möte auditor – företagets kontaktperson: genomgång av auditprocessen 2. Insamling av allmänna uppgifter om företaget och dess behov med tanke på marknader och internationella kontakter Före audit

3 Audit- processen, steg för steg… DECIDE Audit : Fas 1 Auditorn lägger upp företaget i det webbaserade auditverktyget och skickar ett mejl med inloggningsuppgifter till företagets kontaktperson samlar in relevant information om företaget (typ av företag, verksamhet, produkter, bransch, mm) och lägger in det i auditverktyget. Företagets kontakperson registrerar de anställda som ska ingå i auditen i verktyget, genererar ett automatiskt mejl med inloggningsuppgifter till dem och uppmanar dem att logga in på DECIDE-webbplatsen där de ska fylla i en enkät om sina arbetsuppgifter och arbetsrelaterade språkbehov göra en självbedömning av sina aktuella språkkunskaper, framtida språkbehov och sin tvärkulturella kompetens med tanke på arbetsuppgifterna göra en behovsanalys och ett nivåtestet

4 Audit- processen, steg för steg... DECIDE Audit : Fas 2 Auditorn 1.sammanställer och analyserar resultaten från de anställdas enkäter, självbedömningar och nivåtest. 2.förbereder frågor för att få kompletterande information från de anställda och företagets kontaktperson. 3.ger förslag på vilka anställda som ska testas muntligt och förbereder dessa test. De anställda 1.fyller i enkäten 2.gör självbedömningen och behovsanalysen 3.gör språktestet för att bekräfta nivån

5 Audit -processen, steg för steg… DECIDE Audit : Fas 3 Möte mellan auditorn och företagets kontaktperson för diskussion av resultaten från de anställdas enkäter, självbedömningar och test hur den internationella kommunikationen och arbetet avlöper (vem gör vad och hur?) samt speciella behov, prioriteringar, framtida projekt, etc. urvalet av anställda som ska testas muntligt Språkexperter Språkexperter genomför muntliga test med utvalda anställda Auditorn Auditorn genomför intervjuer med utvalda anställda för en detaljerad analys av deras internationella arbete och kommunikationen dito

6 Audit -processen, steg för steg… DECIDE Audit : Fas 4 Auditorn/språkexperter 1.Samlar in uppgifter om företagets internationella kommunikationsmedel 2.Observerar hur företagets anställda hanterar dessa på främmande språk Auditorn 1.Fyller i de muntliga resultaten i online-verktyget. 2.Sammanställer och analyserar de insamlade uppgifterna 3.Förbereder ett utkast till en auditrapport med rekommendationer för språkutbildning och åtgärder betr. kommmunikationsmedel 4.Inhämtar återkoppling från företagets kontaktperson, kompletterar.

7 Auditorn Utformar den slutliga versionen av auditrapporten som omfattar en övergripande analys/kartläggning av språkkunskaper och internationella kommunikationsmedel detaljerade rekommendationer betr. utbildning och kommunikationslösningar (hur? kostnader? tidsperspektiv) Audit -processen, steg för steg… DECIDE Audit : Fas 5 Möte mellan auditorn och företagets kontakperson Rapporten presenteras Ev. frågor betr. möjliga lösningar diskuteras

8 Dispositif d’Evaluation des moyens et modes de Communication Internationale De l’Entreprise D.E.C.I.D.E A Leonardo da Vinci project coordinated by the Chalon/Saône, Autun, Louhans Chamber of Commerce & Industry (Média Pôle)


Ladda ner ppt "Dispositif d’Evaluation des moyens et modes de Communication Internationale De l’Entreprise A Leonardo da Vinci project coordinated by the Chalon/Saône,"

Liknande presentationer


Google-annonser