Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Serviceprogram 2014-2018 (RSP) Välkomna Jämtlands län - att längta till och växa i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Serviceprogram 2014-2018 (RSP) Välkomna Jämtlands län - att längta till och växa i."— Presentationens avskrift:

1 Serviceprogram 2014-2018 (RSP) Välkomna Jämtlands län - att längta till och växa i

2 Program den 25 februari: 09.30Samling och kaffe 10.00Inledning, läget i programutformningen, Hans Halvarsson 10.10Inkomna synpunkter – förslag till programutformning, Jan Molde 10.50Jämställdhetsintegrering i programmet – koppling till länets jämställdhetsstrategi, Lillemor Landsten 11.10Diskussion i plenum kring programutformning, Jan Molde 12.00Lunch 13.00Handlingsplan 2014 - utgångspunkter och underlag för gruppdiskussioner, Hans Halvarsson 13.10Redovisning av kommittédirektiv – Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden, Else-Marie Norin 13.15Diskussion i grupper – förslag till insatser 2014 Gruppledare 14.15Redovisning från grupperna, Hans Halvarsson 14.45Fortsatt arbete – tidplan, Hans Halvarsson 15.00Kaffe

3 Tillgång till Service – en förutsättning för att vistas, verka och växa i gles- och landsbygd

4 Läget i arbetet med RSP 2014-2018 Utkast till regionalt serviceprogram finns - Utarbetat utifrån en analys av behovet i länet -Partnerskapsmöte den 10 dec -Remissversion – utifrån riktlinjer -Synpunkter inarbetade -Dagens möte finslipar själva programmet

5 Utfomning 2014-2018

6 Program den 25 februari: 09.30Samling och kaffe 10.00Inledning, läget i programutformningen, Hans Halvarsson 10.10Inkomna synpunkter – förslag till programutformning, Jan Molde 10.50Jämställdhetsintegrering i programmet – koppling till länets jämställdhetsstrategi, Lillemor Landsten 11.10Diskussion i plenum kring programutformning, Jan Molde 12.00Lunch 13.00Handlingsplan 2014 - utgångspunkter och underlag för gruppdiskussioner, Hans Halvarsson 13.10Redovisning av kommittédirektiv – Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden, Else-Marie Norin 13.15Diskussion i grupper – förslag till åtgärder 2014 Gruppledare 14.15Redovisning från grupperna, Hans Halvarsson 14.45Fortsatt arbete – tidplan, Hans Halvarsson 15.00Kaffe

7 Handlingsplan med årsvisa insatser! –Beskrivning av konkreta insatser för det kommande året –Möjlighet till årligt inflytande på innehåll bedöms utgöra ett starkt incitament till engagemang samt skapa utrymme för kreativitet och nya idéer –Löpande uppdatering bedöms skapa utgångspunkt för en levande process –RSP blir därmed ett funktionellt verktyg i arbetet med servicefrågorna

8 Processen är viktig Därför behövs bred förankring i partnerskap och kommuner med koppling till regionala tillväxtprogram Kontinuerlig uppföljning och utvärdering ger underlag för planering av kommande insatser och bidrar därmed till att skapa en lärande process

9 Gruppdiskussioner - frågor A. Vilka insatser bör prioriteras inom ramen för det regionala serviceprogrammet för 2014? - Utgå från utkast till handlingsplan 2014. Gå igenom alla utvecklingsområdena. - Ge förslag till insatser, fyll i mallen där även mål, aktiviteter, aktörer och finansiering beskrivs. B. Vi prioriterar gemensamt utifrån de förslag grupperna tagit fram. C. Vilka bör ingå i ett partnerskap för det regionala serviceprogrammet?

10 Fortsättning - tidplan 14 mars - 14Slutgiltigt programförslag till regeringen 10 mars - 14Senaste tid för beslutsmöte lst. 28 febr - 14 Skrivargruppen klar med förslag Inkl handlingsplan 2014 25 febr - 14Partnerskapsmöte 21 febr - 14Utkast till program med justeringar/ändringar inlagda klart


Ladda ner ppt "Serviceprogram 2014-2018 (RSP) Välkomna Jämtlands län - att längta till och växa i."

Liknande presentationer


Google-annonser