Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi för biologisk mångfald

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi för biologisk mångfald"— Presentationens avskrift:

1 Strategi för biologisk mångfald
Johan Niss, Länsstyrelsen i Skåne

2 Strategi för biologisk mångfald
Bakgrund Länet mycket artrikt Många hotade arter Miljömålen Nationellt och internationellt ansvar Begränsade resurser och många aktörer

3 Strategi för biologisk mångfald – syfte och mål
Att på kort och lång sikt få en samlad bild av vilka arbetssätt som behöver användas för att nå miljömålen om biologisk mångfald, samt att få de aktörer som berörs att arbeta åt samma håll utifrån en landskapsekologisk helhetssyn. Mål med insatsen • Kunskap - artpools/värdetraktsanalyser • Utförande - regionalt landskapsstrategiarbete • Information/Kommunikation - lättillgängligt och aktuellt planerings- och kunskapsunderlag Strategidokument

4 Strategi för biologisk mångfald – vision 2013
Vision huvudpunkter Samordnat och förankrat Resurser används tvärsektoriellt, effektivt och prioriterat Behoven tydliggjorda och ansvarsfördelning klar Skåne län ledande och under ständig förbättring Tidig hänsyn i planeringsarbetet lokalt och regionalt Påbörjat arbetet med Naturvårdsstrategi (kulturmiljö och friluftsliv med)

5 Strategi för biologisk mångfald – fortsatt arbete
Enkät – klart juni Värdetraktsanalys - maj/juni Strategiutkast - juni Regionala landskapsstrategier – börja oktober Viktig del av miljömålsarbetet (remiss mars-maj) Utveckla naturvårdsstrategi (inkludera kulturmiljö och friluftsliv), 2013 – (14?)


Ladda ner ppt "Strategi för biologisk mångfald"

Liknande presentationer


Google-annonser