Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrastöd i Västra Götalands län En bit på väg… Lennart Rådenmark och Ulrika Ankargren Länssamordnare, Länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrastöd i Västra Götalands län En bit på väg… Lennart Rådenmark och Ulrika Ankargren Länssamordnare, Länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Föräldrastöd i Västra Götalands län En bit på väg… Lennart Rådenmark och Ulrika Ankargren Länssamordnare, Länsstyrelsen

2 Nuläge •Länsstyrelsen stöttat via utvecklingsmedel •Fortsatt stöd till evidensbaserade metoder •Hearings – underlag till Inger Davidssons utredning •Konferenser och seminarium

3 Hinder/svårigheter i arbetet •Förankring –Från projekt till ordinarie verksamhet –På alla nivåer; politisk, chefer, verksamhet •Vem äger frågan? –Ett tvärsektoriellt arbete •Val av metod –Generellt eller riktat stöd –Åldersgrupp •Resurser & tid

4 Behov •Fler utförare/gruppledare för olika metoder •Stort tryck på utbildare av ledare i olika program •Handledning •Metodstöd & utveckling

5 Ökad dos För att allt fler föräldrar ska kunna erbjudas och få stöd i sin föräldraroll -stöd inte utbildning -bekräftelse i föräldrarollen -möjlighet att pröva förändring -ta vara på en föräldragrupps samlade erfarenheter

6 Framtid •Engagemang och erfarenheter finns i länet •Samordnat föräldrastöd, inte bara i kommunen utan även i länet •Regionala stödfunktioner för föräldrastöds arbete •Viktigt att föräldrastöd knyts ihop med pågående folkhälso- och drogförebyggande arbete •Fördela utvecklingsmedel för föräldrastöd regionalt •Inga nya stuprör


Ladda ner ppt "Föräldrastöd i Västra Götalands län En bit på väg… Lennart Rådenmark och Ulrika Ankargren Länssamordnare, Länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser