Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrastöd i Västra Götalands län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrastöd i Västra Götalands län"— Presentationens avskrift:

1 Föräldrastöd i Västra Götalands län
En bit på väg… Lennart Rådenmark och Ulrika Ankargren Länssamordnare, Länsstyrelsen Länsstyrelsen Västra Götalands län

2 Nuläge Länsstyrelsen stöttat via utvecklingsmedel
Fortsatt stöd till evidensbaserade metoder Hearings – underlag till Inger Davidssons utredning Konferenser och seminarium

3 Hinder/svårigheter i arbetet
Förankring Från projekt till ordinarie verksamhet På alla nivåer; politisk, chefer, verksamhet Vem äger frågan? Ett tvärsektoriellt arbete Val av metod Generellt eller riktat stöd Åldersgrupp Resurser & tid

4 Behov Fler utförare/gruppledare för olika metoder
Stort tryck på utbildare av ledare i olika program Handledning Metodstöd & utveckling

5 Ökad dos För att allt fler föräldrar ska kunna erbjudas och få stöd i sin föräldraroll stöd inte utbildning bekräftelse i föräldrarollen möjlighet att pröva förändring ta vara på en föräldragrupps samlade erfarenheter

6 Framtid Engagemang och erfarenheter finns i länet
Samordnat föräldrastöd, inte bara i kommunen utan även i länet Regionala stödfunktioner för föräldrastöds arbete Viktigt att föräldrastöd knyts ihop med pågående folkhälso- och drogförebyggande arbete Fördela utvecklingsmedel för föräldrastöd regionalt Inga nya stuprör


Ladda ner ppt "Föräldrastöd i Västra Götalands län"

Liknande presentationer


Google-annonser