Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av familjecentraler i ett nationellt perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av familjecentraler i ett nationellt perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av familjecentraler i ett nationellt perspektiv
Nätverk Närvård Söderhamn 22 februari 2013 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

2 Definition av familjecentral
En familjecentral bör minst innehålla: Mödrahälsovård Barnhälsovård Öppen förskola Socialtjänst Från föreningens hemsida Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

3 Definition av familjecentral
En familjecentral bedriver en verksamhet som är: hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande, stödjande riktar sig till barn och föräldrar. Från föreningens hemsida Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

4 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling
Bakgrund och framväxt Två föregångare till dagens familjecentraler; Göteborgsmodellen – en förändrad barnhälsovård Stockholmsmodellen – en förändrad socialtjänst Folkhälsoinstitutet En hälsofrämjande arena Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

5 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling
Bakgrund och framväxt Nationellt nätverk bildas mellan 14 kommuner 1995. Föreningen För Familjecentralers Främjande bildas 2000. Nordiskt samarbete. Årliga konferenser sedan 1995. Idag finns ca 250 familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter i Sverige. Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

6 Familjecentraler i Gävleborg
Gästrikland Andersberg i Gävle Ockelbo Björksätra-Vallhov i Sandviken Storvik Hälsingland Bollnäs Iggesund Ljusdal Söderhamn Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

7 Nationell satsning på föräldrastöd
Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd, En vinst för alla, 2008 Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren , Statens folkhälsoinstitut, 2012 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

8 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling
Sammanfattning Projekttid Tio kommuner fick projektmedel från FHI, däribland Ovanåker. Samarbete med forskningslärosäten. Projekten har främst bidragit med kunskaper kring att utveckla former för samverkan kring föräldrastöd och att utveckla arenor och mötesplatser. Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

9 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling
Framgångsfaktorer Satsa på kartläggning och marknadsföring! Satsa på mångfald, variation och tillgänglighet! Avsätt resurser för föräldrastöd! Ekonomiska incitament! Samverkan för föräldrastöd! Behov av uppföljning och utvärdering! Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

10 Socialtjänstens roll på FC
Vem skall annars göra det som vi gör? - en studie om socionomernas arbete på Jönköpings familjecentraler, Vibeke Bing i samarbete med Regionförbundet Jönköpings län Kommunal utveckling, sept 2011 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

11 Socialtjänstens roll på FC
En bärande tanke när den nya Socialtjänst-lagen skrevs var att socialtjänsten skulle göra sig tillgänglig för medborgarna. På familjecentralen ansluter sig socialtjänsten till ett folkhälsoarbete vilket kännetecknas av att vara befolkningsinriktat, förebyggande och hälsofrämjande. Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

12 Socialtjänstens roll på FC
Socialtjänstlagens verksamhetsnivåer är strukturellt, allmäninriktat och individinriktat arbete. Anpassat till familjecentralerna blir de en del av en politik, som syftar till långtgående förbättringar för barn och samhälle. Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

13 Socialtjänstens roll på FC
På familjecentralerna ser det ut som om socialtjänsten lyckats komma in på rätt plats, vid rätt tid med service och insatser, som motsvarar behoven hos målgruppen. Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

14 Påståenden att reflektera över
Genom att erbjuda blivande föräldrar och barn i förskoleåldern och deras föräldrar en mötesplats skapas förutsättningar för kontakt och stöd mellan föräldrar, möjlighet till initiativ och aktiviteter i föräldragruppen, eget ansvarstagande och ökad trygghet i föräldrarollen. Genom att samla verksamheter, under samma tak, som har det gemensamma uppdraget att på olika sätt ge stöd i det blivande och nyblivna föräldraskapet skapar vi en verksamhet som ger kvalitets-, tids- och ekonomiska vinster. Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

15 LEDSTJÄRNA ”På familjecentralen ska alla mötas av en välkomnande atmosfär och miljö, där bred kompetens i samverkan ger möjlighet till en positiv utveckling för blivande föräldrar, barn och föräldrar”. Gemensamt framtagen av projektgrupperna i Projekt Familjecentraler Västra Gästrikland Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

16 Familjecentralens själ
”En gemensam - hos både föräldrar och personal - upplevelse av tillit, trygghet och att allas resurser tas tillvara. Atmosfären är välkomnande och tillåtande – med möjlighet att bara vara.” Resultat av grupparbete under Familjecentralskonferensen 2003 i Sandviken Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling

17 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling
Kontaktuppgifter Tinna Cars-Björling Ordförande i Föreningen För Familjecentralers Främjande, e-post Närvårdsstrateg, Landstingets ledningskontor i Uppsala, e-post Föreningens hemsida Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling


Ladda ner ppt "Utveckling av familjecentraler i ett nationellt perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser