Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Utveckling av familjecentraler i ett nationellt perspektiv Nätverk Närvård Söderhamn 22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Utveckling av familjecentraler i ett nationellt perspektiv Nätverk Närvård Söderhamn 22."— Presentationens avskrift:

1 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Utveckling av familjecentraler i ett nationellt perspektiv Nätverk Närvård Söderhamn 22 februari 2013

2 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Definition av familjecentral En familjecentral bör minst innehålla: • Mödrahälsovård • Barnhälsovård • Öppen förskola • Socialtjänst Från föreningens hemsida www.familjecentraler.sewww.familjecentraler.se

3 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Definition av familjecentral En familjecentral bedriver en verksamhet som är: • hälsofrämjande, • generell, • tidigt förebyggande, • stödjande • riktar sig till barn och föräldrar. Från föreningens hemsida www.familjecentraler.sewww.familjecentraler.se

4 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Bakgrund och framväxt Två föregångare till dagens familjecentraler; • Göteborgsmodellen – en förändrad barnhälsovård • Stockholmsmodellen – en förändrad socialtjänst Folkhälsoinstitutet • En hälsofrämjande arena

5 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Bakgrund och framväxt • Nationellt nätverk bildas mellan 14 kommuner 1995. • Föreningen För Familjecentralers Främjande bildas 2000. • Nordiskt samarbete. • Årliga konferenser sedan 1995. • Idag finns ca 250 familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter i Sverige.

6 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Familjecentraler i Gävleborg Gästrikland • Andersberg i Gävle • Ockelbo • Björksätra-Vallhov i Sandviken • Storvik Hälsingland • Bollnäs • Iggesund • Ljusdal • Söderhamn

7 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Nationell satsning på föräldrastöd • Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd, En vinst för alla, 2008 • Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011, Statens folkhälsoinstitut, 2012

8 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Sammanfattning • Projekttid 2010-2011. • Tio kommuner fick projektmedel från FHI, däribland Ovanåker. • Samarbete med forskningslärosäten. • Projekten har främst bidragit med kunskaper kring att utveckla former för samverkan kring föräldrastöd och att utveckla arenor och mötesplatser.

9 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Framgångsfaktorer • Satsa på kartläggning och marknadsföring! • Satsa på mångfald, variation och tillgänglighet! • Avsätt resurser för föräldrastöd! • Ekonomiska incitament! • Samverkan för föräldrastöd! • Behov av uppföljning och utvärdering!

10 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Socialtjänstens roll på FC • Vem skall annars göra det som vi gör? - en studie om socionomernas arbete på Jönköpings familjecentraler, Vibeke Bing i samarbete med Regionförbundet Jönköpings län Kommunal utveckling, sept 2011

11 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Socialtjänstens roll på FC • En bärande tanke när den nya Socialtjänst- lagen skrevs var att socialtjänsten skulle göra sig tillgänglig för medborgarna. • På familjecentralen ansluter sig socialtjänsten till ett folkhälsoarbete vilket kännetecknas av att vara befolkningsinriktat, förebyggande och hälsofrämjande.

12 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Socialtjänstens roll på FC • Socialtjänstlagens verksamhetsnivåer är strukturellt, allmäninriktat och individinriktat arbete. Anpassat till familjecentralerna blir de en del av en politik, som syftar till långtgående förbättringar för barn och samhälle.

13 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Socialtjänstens roll på FC • På familjecentralerna ser det ut som om socialtjänsten lyckats komma in på rätt plats, vid rätt tid med service och insatser, som motsvarar behoven hos målgruppen.

14 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Påståenden att reflektera över • Genom att erbjuda blivande föräldrar och barn i förskoleåldern och deras föräldrar en mötesplats skapas förutsättningar för kontakt och stöd mellan föräldrar, möjlighet till initiativ och aktiviteter i föräldragruppen, eget ansvarstagande och ökad trygghet i föräldrarollen. • Genom att samla verksamheter, under samma tak, som har det gemensamma uppdraget att på olika sätt ge stöd i det blivande och nyblivna föräldraskapet skapar vi en verksamhet som ger kvalitets-, tids- och ekonomiska vinster.

15 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling LEDSTJÄRNA ”På familjecentralen ska alla mötas av en välkomnande atmosfär och miljö, där bred kompetens i samverkan ger möjlighet till en positiv utveckling för blivande föräldrar, barn och föräldrar”. Gemensamt framtagen av projektgrupperna i Projekt Familjecentraler Västra Gästrikland 2003-2005

16 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Familjecentralens själ ”En gemensam - hos både föräldrar och personal - upplevelse av tillit, trygghet och att allas resurser tas tillvara. Atmosfären är välkomnande och tillåtande – med möjlighet att bara vara.” Resultat av grupparbete under Familjecentralskonferensen 2003 i Sandviken

17 Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Kontaktuppgifter Tinna Cars-Björling • Ordförande i Föreningen För Familjecentralers Främjande, e-post tinna.cars-bjorling@telia.comtinna.cars-bjorling@telia.com • Närvårdsstrateg, Landstingets ledningskontor i Uppsala, e-post tinna.cars.bjorling@lul.setinna.cars.bjorling@lul.se Föreningens hemsida www.familjecentraler.se


Ladda ner ppt "Föreningen för familjecentralers främjande Tinna Cars-Björling Utveckling av familjecentraler i ett nationellt perspektiv Nätverk Närvård Söderhamn 22."

Liknande presentationer


Google-annonser