Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Drogsituationen i Sverige • Konsumtionsutvecklingen • Skadeutvecklingen • Organisation • Finansiering • Större aktiviteter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Drogsituationen i Sverige • Konsumtionsutvecklingen • Skadeutvecklingen • Organisation • Finansiering • Större aktiviteter."— Presentationens avskrift:

1 Drogsituationen i Sverige • Konsumtionsutvecklingen • Skadeutvecklingen • Organisation • Finansiering • Större aktiviteter

2 Konsumtionsutvecklingen: alkohol

3 Konsumtions- utvecklingen: narkotika (ESPAD 07)

4 Konsumtionsutvecklingen: tobak Dagligrökare Dagligsnusare

5 Skadeutvecklingen: alkohol

6 Skadeutvecklingen: narkotika

7 4 stages of the smoking epidemic Skadeutvecklingen: tobak

8 Organisation Nationell nivå SAMANT – ANDT-sekretariatet – ANDT-rådet Regional nivå Landstingen: Hälso- och sjukvård Polismyndigheterna Länsstyrelserna Lokal nivå Socialtjänstens insatser för vård och behandling; kommunernas förebyggande insatser inom ANDT-området Ansvariga myndigheter Folkhälsoinstitutet Socialstyrelsen Länsstyrelserna.

9 Finansiering Nationellt 260 miljoner kronor om året i statsbudgeten för ANDT-förebyggande insatser. Därtill har 69 miljoner kronor avsatts för tobaksförebyggande insatser 15 miljoner kronor per år avsätts för forskning om ANT Regionalt Landstingen (Länsstyrelserna) Lokalt Kommunerna Hälftenfinansiering för att få statsbidrag

10 Frivilligorganisationer Betonas i alla styrdokument •15 miljoner kronor om året fördelas av socialstyrelsen till ANDT-förebyggande projekt inom frivilligorganisationer. • Därutöver fördelar socialstyrelsen ca 40 miljoner kronor om året som verksamhetsstöd till frivilligorganisationer inom missbruksområdet. •Frivilligorganisationer har också möjlighet att söka projektmedel från Folkhälsoinstitutet, som fördelar 30 miljoner kronor om året för förebyggande insatser. •Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN) är en paraplyorganisation för olika nykterhetsorganisationer och andra rörelser som vill verka för för ett narkotikafritt samhälle

11 Exempel på större aktiviteter  Riskbruksprojektet  Ansvarsfull alkoholservering  Nationell tobaksstrategi 2008-10. Tre områden: förstärkt tillsyn, debutförebyggande insatser; tobaksavvänjning. Medel till 22 samverkansprojekt: kommuner, landsting, frivilligorganisationer  Nationell satsning på föräldrastöd. En generell preventionssatsning för att förebygga psykisk ohälsa och alkohol/drogbruk hos unga. Lokala frivilliga utbildningar riktade mot föräldrar till barn 3-18 år. Regeringen har anslagit 70 miljoner kronor som kommunerna ska kunna söka. Folkhälsoinstitut får flera uppdrag på området.

12 Sammanfattning • Konsumtionsutvecklingen stabil • Möjligen trendbrott för ungdomar • Skadorna ökar • Opinionen mer restriktiv på alkoholområdet; - fortsatt restriktiv på tobaks- och narkotikaområdet • Fortsatt hög ambitionsnivå inom ANTD-området


Ladda ner ppt "Drogsituationen i Sverige • Konsumtionsutvecklingen • Skadeutvecklingen • Organisation • Finansiering • Större aktiviteter."

Liknande presentationer


Google-annonser