Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rökfria skolgårdar - när når vi dit?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rökfria skolgårdar - när når vi dit?"— Presentationens avskrift:

1 Rökfria skolgårdar - när når vi dit?
Konferensen Förebygg.nu Göteborg den 16 november 2011

2 Risker med rökning Varannan rökare dör i förtid
Rökare förkortar livet med 10 år Rökning skapar fattigdom och ökad ojämlik i hälsa En cigarett innehåller ca olika ämnen Rökning ger upp till 20 ggr högre risk för ett 40-tal sjukdomar Varje dag börjar ca 50 barn att röka

3 Vad vill vi motivera ungdomar till …
Inte röka Inte snusa Inte dricka alkohol Inte ta droger Inte spela om pengar Inte skolka Inte äta ”skräpmat” Träna/fysisk aktivitet Gå upp i vikt/ner i vikt Läsa läxor Använda kondom Klara sig själv Delta i aktiviteter

4 Ungdomars rök- och snusvanor år 2009
Årskurs 9 Röker: 30% flickor, 23% pojkar Snusar: 4% flickor, 15% pojkar Gymnasiet årskurs 2 Röker: 42% flickor, 33% pojkar Snusar: 7% flickor, 23% pojkar

5 Ungdomar och tobak Ungdomar som röker dricker mer alkohol, blir lättare beroende, har lättare att få ångest, och depression Tobak är den första drog ungdomar kommer i kontakt med Ungdomar som röker – visar fler riskbeteende (skolk, utagerande, alkohol, sexuellt riskbeteende) Många vill och har försökt sluta Leder ofta till livslångt nikotinberoende

6 Förekommer rökning inom skolans område?
Högstadieskolor: Hälften av skolsköterskorna svarade att det röktes på deras skolgård Gymnasieskolor: 95 % av skolsköterskorna svarade att det röktes på deras skolgård Fem skolor hade rökruta

7 Styrdokument Tobakslagen (1993:581) ANDT - Strategi 2011-2015
Långsiktigt mål 3 Lokala handlingsplaner, policy, läroplaner och övriga styrsystem

8 ANDT-strategi 2011-2015 Långsiktigt mål 3
Antalet barn och unga som börjar använda tobak, narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska Prioriterat mål – utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobak Under 2011 ska efterlevnaden och tillsyn av tobakslagens bestämmelser angående rökfria miljöer ges prioritet t ex skolgårdar

9 Nationell strategi för rökfria skolgårdar
Målet är en rökfri skolgård för elever, personal och besökare – tobaksfri skoltid Grundskola och gymnasieskola Skapa och ge förutsättningar för att ta fram med en policy Samverkan med skolpersonal, elever, föräldrar, elevhälsan, tandvård, kommun Tobaksavvänjning Information – kommunikation Närvarande vuxna

10 Hur når vi framgång? Arbeta långsiktigt, kontinuerligt och på olika nivåer - samverka Bedrivas av många aktörer Stärka tillsynen Gemensam policy för skola och fritid Arbeta med vuxnas förhållningssätt Arbeta med evidensbaserade metoder

11 Sammanfattning Policy – delaktighet / eget ansvar
Informationsinsatser - kunskap / utbildning Samverkan – föräldrar / samhället Miljö – tillgänglighet / skola Tobaksavvänjning - elevhälsan

12 Rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid för skolans elever, personal och besökare

13 Tack för mig! Agneta Alderstig Samordnare för tobaksförebyggande
arbete i Göteborgs Stad Tfn: E-post:

14 Förebyggande arbete Gemensam policy för alla skolor och fritidsgårdar i kommunen Samverkan mellan skolpersonal, föräldrar, elever, elevhälsan, tandvård, kommun Tobaksavvänjning Utbilda i förebyggande arbete/metoder Information / kommunikation Närvarande vuxna


Ladda ner ppt "Rökfria skolgårdar - när når vi dit?"

Liknande presentationer


Google-annonser