Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Drogvaneundersökning 2014 En undersökning om bl.a. drogvanor bland ungdomar i skolår 7 och 9 i grundskolor och i år 2 i gymnasieskolor i Täby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Drogvaneundersökning 2014 En undersökning om bl.a. drogvanor bland ungdomar i skolår 7 och 9 i grundskolor och i år 2 i gymnasieskolor i Täby."— Presentationens avskrift:

1 Drogvaneundersökning 2014 En undersökning om bl.a. drogvanor bland ungdomar i skolår 7 och 9 i grundskolor och i år 2 i gymnasieskolor i Täby.

2 Metod Totalt omfattade undersökningen 15 skolor, varav 9 var grundskolor och 6 var gymnasieskolor. Antal elever undersökningen omfattade var stycken, fördelat på i grundskolan och 1063 i gymnasieskolan. Fältarbetet genomfördes under perioden 3-28 februari Undersökningen genomfördes via Internet där varje elev försågs med unika inloggningsuppgifter. Undersökningen besvarades under lektionstid. 2

3 Svarsfrekvens per årskurs TotaltAntal eleverAntal svarBortfall*Valida svar**Svarsfrekvens Totalt % Årskurs % Årskurs % Årskurs 2 gymnasiet % * Bortfall p g a oseriösa svar ** De valida svaren är baserade på urvalsinformationen och inte på vad eleverna själva svarat på frågorna om kön, ålder och årskurs. 3

4 Jämförelser mot tidigare mätningar 4

5 Röker du? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 337 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 276 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 385 Ja, ibland men inte varje dag Ja, varje dag

6 Hur får du tag i cigaretter? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 19 Årskurs 7 Pojkar: 8 Årskurs 9 Flickor: 42 Årskurs 9 Pojkar: 30 Årskurs 2 gy Flickor: 122 Årskurs 2 gy Pojkar: 104 Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ var möjliga

7 Brukar du se någon röka på skolgården? Andel elever per skolår 2012 och 2014 KLK, PLA Kerstin Stolt, augusti 20147

8 Har du rökt vattenpipa? Andel elever per skolår 2012 och 2014 KLK, PLA Kerstin Stolt, augusti 20148

9 Snusar du? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 337 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 276 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 385 Ja, ibland men inte varje dag Ja, varje dag

10 Dricker du alkohol? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 337 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 276 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 385 Ja, jag dricker 1-3 gånger varje månad Ja, jag dricker 4 gånger eller oftare varje månad Svarsalternativen gjordes om ingår även ”Ja, jag dricker mindre än en gång i månaden”

11 Föräldrars bjudvanor – smaka ur glaset Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 337 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 276 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 385

12 Föräldrars bjudvanor – bjuder på alkohol Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 337 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 276 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 385

13 Bjuder dina föräldrar dig på alkohol och hur ofta dricker du alkohol?

14 Andel elever som dricker alkohol minst 1 gång/månad efter föräldrarnas bjudvanor

15 Sniffar eller boffar du? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 337 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 276 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 385 Ja OBS! Frågan gjordes om 2012 till ”Sniffar eller boffar du?”. Tidigare frågades bara om man sniffade. OBS! Annan skala

16 Har du använt narkotika? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 335 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 274 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 383 Ja, 1-2 gånger Ja, 3 gånger eller fler

17 Andel (%) pojkar i år 2 på gymnasiet som använt cannabis/spice fördelat på icke-rökare och rökare

18 Andel (%) flickor i år 2 på gymnasiet som använt cannabis/spice fördelat på icke-rökare och rökare

19 Har du använt anabola steroider? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 334 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 275 Årskurs 2 gy Flickor: 359 Årskurs 2 gy Pojkar: 384 Ja, 1-2 gånger Ja, 3 gånger eller fler OBS! Annan skala

20 Andel elever som använder minst en drog (tobak, alkohol, sniffning/boffning, narkotika, anabola steroider)

21 Några bilder om klotter och andra normbrott…

22 Andel elever som klottrat, utveckling KLK, PLA Kerstin Stolt, augusti

23 Andel elever som utfört skadegörelse, utveckling KLK, PLA Kerstin Stolt, augusti

24 De vanligaste normöverträdelserna för elever i år 9 KLK, PLA Kerstin Stolt, augusti

25 Vem är klottraren? Klottrare finns i alla skolår och bland både pojkar och flickor. Andelen flickor som klottrar är konstant kring 2-3 % i alla skolår men ökar med ålder bland pojkar.

26 Klottrare använder droger i större utsträckning Klottrare använder fler droger, oftare och i större mängd än genomsnittet.

27 Klottrare använder narkotika i större utsträckning än icke-klottrare

28 Klottrare är gränsöverskridare 78 % av klottrarna har gjort andra gränsöverskridelser jämfört med 21 % bland de som inte klottrar


Ladda ner ppt "Drogvaneundersökning 2014 En undersökning om bl.a. drogvanor bland ungdomar i skolår 7 och 9 i grundskolor och i år 2 i gymnasieskolor i Täby."

Liknande presentationer


Google-annonser