Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Drogvaneundersökning 2014 En undersökning om bl.a. drogvanor bland ungdomar i skolår 7 och 9 i grundskolor och i år 2 i gymnasieskolor i Täby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Drogvaneundersökning 2014 En undersökning om bl.a. drogvanor bland ungdomar i skolår 7 och 9 i grundskolor och i år 2 i gymnasieskolor i Täby."— Presentationens avskrift:

1 Drogvaneundersökning 2014 En undersökning om bl.a. drogvanor bland ungdomar i skolår 7 och 9 i grundskolor och i år 2 i gymnasieskolor i Täby.

2 Metod Totalt omfattade undersökningen 15 skolor, varav 9 var grundskolor och 6 var gymnasieskolor. Antal elever undersökningen omfattade var 2 590 stycken, fördelat på 1 527 i grundskolan och 1063 i gymnasieskolan. Fältarbetet genomfördes under perioden 3-28 februari 2014. Undersökningen genomfördes via Internet där varje elev försågs med unika inloggningsuppgifter. Undersökningen besvarades under lektionstid. 2

3 Svarsfrekvens per årskurs TotaltAntal eleverAntal svarBortfall*Valida svar**Svarsfrekvens Totalt 2590198422196276% Årskurs 7 827673566881% Årskurs 9 700558954978% Årskurs 2 gymnasiet 1063753874570% * Bortfall p g a oseriösa svar ** De valida svaren är baserade på urvalsinformationen och inte på vad eleverna själva svarat på frågorna om kön, ålder och årskurs. 3

4 Jämförelser mot tidigare mätningar 4

5 Röker du? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 337 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 276 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 385 Ja, ibland men inte varje dag Ja, varje dag

6 Hur får du tag i cigaretter? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 19 Årskurs 7 Pojkar: 8 Årskurs 9 Flickor: 42 Årskurs 9 Pojkar: 30 Årskurs 2 gy Flickor: 122 Årskurs 2 gy Pojkar: 104 Figuren överstiger 100% då fler svarsalternativ var möjliga

7 Brukar du se någon röka på skolgården? Andel elever per skolår 2012 och 2014 KLK, PLA Kerstin Stolt, augusti 20147

8 Har du rökt vattenpipa? Andel elever per skolår 2012 och 2014 KLK, PLA Kerstin Stolt, augusti 20148

9 Snusar du? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 337 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 276 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 385 Ja, ibland men inte varje dag Ja, varje dag

10 Dricker du alkohol? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 337 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 276 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 385 Ja, jag dricker 1-3 gånger varje månad Ja, jag dricker 4 gånger eller oftare varje månad Svarsalternativen gjordes om 2012. 1996-2010 ingår även ”Ja, jag dricker mindre än en gång i månaden”

11 Föräldrars bjudvanor – smaka ur glaset Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 337 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 276 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 385

12 Föräldrars bjudvanor – bjuder på alkohol Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 337 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 276 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 385

13 Bjuder dina föräldrar dig på alkohol och hur ofta dricker du alkohol?

14 Andel elever som dricker alkohol minst 1 gång/månad efter föräldrarnas bjudvanor

15 Sniffar eller boffar du? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 337 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 276 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 385 Ja OBS! Frågan gjordes om 2012 till ”Sniffar eller boffar du?”. Tidigare frågades bara om man sniffade. OBS! Annan skala

16 Har du använt narkotika? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 335 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 274 Årskurs 2 gy Flickor: 360 Årskurs 2 gy Pojkar: 383 Ja, 1-2 gånger Ja, 3 gånger eller fler

17 Andel (%) pojkar i år 2 på gymnasiet som använt cannabis/spice fördelat på icke-rökare och rökare

18 Andel (%) flickor i år 2 på gymnasiet som använt cannabis/spice fördelat på icke-rökare och rökare

19 Har du använt anabola steroider? Baser 2014 Årskurs 7 Flickor: 331 Årskurs 7 Pojkar: 334 Årskurs 9 Flickor: 273 Årskurs 9 Pojkar: 275 Årskurs 2 gy Flickor: 359 Årskurs 2 gy Pojkar: 384 Ja, 1-2 gånger Ja, 3 gånger eller fler OBS! Annan skala

20 Andel elever som använder minst en drog (tobak, alkohol, sniffning/boffning, narkotika, anabola steroider)

21 Några bilder om klotter och andra normbrott…

22 Andel elever som klottrat, utveckling 2008-2014 KLK, PLA Kerstin Stolt, augusti 201422

23 Andel elever som utfört skadegörelse, utveckling 2008 - 2014 KLK, PLA Kerstin Stolt, augusti 201423

24 De vanligaste normöverträdelserna för elever i år 9 KLK, PLA Kerstin Stolt, augusti 201424

25 Vem är klottraren? Klottrare finns i alla skolår och bland både pojkar och flickor. Andelen flickor som klottrar är konstant kring 2-3 % i alla skolår men ökar med ålder bland pojkar.

26 Klottrare använder droger i större utsträckning Klottrare använder fler droger, oftare och i större mängd än genomsnittet.

27 Klottrare använder narkotika i större utsträckning än icke-klottrare

28 Klottrare är gränsöverskridare 78 % av klottrarna har gjort andra gränsöverskridelser jämfört med 21 % bland de som inte klottrar


Ladda ner ppt "Drogvaneundersökning 2014 En undersökning om bl.a. drogvanor bland ungdomar i skolår 7 och 9 i grundskolor och i år 2 i gymnasieskolor i Täby."

Liknande presentationer


Google-annonser