Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Stockholmsenkäten 2014 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Stockholmsenkäten 2014 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet."— Presentationens avskrift:

1 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Stockholmsenkäten 2014 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet

2 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Elevundersökningens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över tid Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om normbrytande beteenden Underlag för forskning och utveckling samt att fördela resurser för förebyggande insatser Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet

3 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Undersökningens genomförande Enkät till grundskolans år 9 och gymnasiets år 2 Enkäten innehåller ca 350 frågor/delfrågor Besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert till klassläraren Besvarades under våren 2014 efter sportlovet 16 länskommuner genomför undersökningen tillsammans med Sollentuna

4 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Resultatredovisning I rapporten redovisas resultatet för elever i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet som bor i Sollentuna kommun. Resultatet redovisas genomgående nedbrutet på pojkar och flickor. I vissa frågor redovisas även resultatet i jämförelse med åren 2008, 2010 och 2012. Observera att diagrammen både redovisar index, procentandelar, ålder och alkoholmängd. Om inget annat anges är bas för beräkningarna alltid samtliga elever som besvarat respektive fråga. Index De index som presenteras i rapporten är beräkningar som baseras på en eller flera frågor i enkäten. Indexvärdet kan variera mellan 0 och 100 där 0 alltid står för lägsta möjliga värde och 100 för det högsta möjliga värdet på frågan. Observera att höga indexvärden både kan innebära någonting positivt eller negativt beroende på vad indexet mäter. Ett exempel är att ju högre indexvärde på god psykisk hälsa desto bättre medan ju högre indexvärde på låg konventionell moral desto sämre. Diagramrubrikernas formulering är vägledande vid tolkning av resultatet. Förändringar över tid OBS beakta vid tolkning av förändringar över tid att detta är en urvalsundersökning och att det finns en mindre slumpmässig variation kring undersökningsresultaten.

5 Socialkontoret Frågeområden Alkohol och droger Brottslighet och utsatthet för brott Psykisk hälsa Skola och fritid Urval av risk- och skyddsfaktorer

6 Socialkontoret Årskurs 9 Elever boende i Sollentuna årskurs 9

7 Socialkontoret Antal svarande elever per år i åk 9 År 2008Pojkar: 362 Flickor: 323 År 2010Pojkar: 340 Flickor: 347 År 2012Pojkar: 259 Flickor: 270 År 2014Pojkar: 278 Flickor: 302 Elever boende i Sollentuna årskurs 9

8 Socialkontoret Tobaksbruk Elever boende i Sollentuna årskurs 9

9 Socialkontoret Tobaksbruk – nyckeltal Elever boende i Sollentuna årskurs 9 %

10 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % Tobaksbruk – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 Röker dagligen eller ibland Snusar dagligen eller iblandAndel som inte använder tobak (cigaretter eller snus)

11 Socialkontoret Alkoholkonsumtion Elever boende i Sollentuna årskurs 9

12 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % Alkohol – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 Dricker inte alkohol Varit berusad under de senaste 4 veckorna samtliga) Hur gammal var du första gången du kände dig berusad Storkonsumerar minst en gång i månaden

13 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Alkoholkonsumtion årlig, cl 100% alkohol – medelvärde, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 cl

14 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Hur får du vanligen tag på alkohol, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 - POJKAR %

15 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Hur får du vanligen tag på alkohol, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 - FLICKOR %

16 Socialkontoret Narkotika Elever boende i Sollentuna årskurs 9

17 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % Narkotika – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 Någon gång använt narkotika Anv. narkotika minst 1 g senaste 4 veckorna (Bland samtliga) Narkotika - debutålder

18 Socialkontoret Skola Elever boende i Sollentuna årskurs 9

19 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Skolsituation Jag trivs bra i skolan Lärarna berömmer elever som gjort något bra i skolan Skolkat fyra eller fler dagar det här läsåret Fuskat på läxförhör eller prov det här läsåret %

20 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Index Skolsituation – nyckeltal

21 Socialkontoret Positiv uppmärksamhet Lärarna berömmer elever som gör något bra i skolan Skolan berättar för mina föräldrar om jag gjort något bra Mina lärare ger mig inget beröm om jag jobbat hårt Inflytande i skolan Vi elever är med och planerar vad vi ska göra i undervisningen Vi elever får vara med och bestämma över saker som är viktiga för oss Elevernas åsikter tas inte på allvar i den här skolan Tydliga förväntningar i skolan Jag vet vilka regler som gäller på den här skolan Lärarna förklarar vad vi får och inte får göra Vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad God anknytning Jag trivs bra i skolan Skolarbetet känns meningslöst Jag ser fram emot att gå på lektionerna Elever boende i Sollentuna årskurs 9

22 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % Kränkande behandling: elever som mobbats eller trakasserats i något avseende under läsåret Har mobbat eller trakasserat andra elever Mobbning – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014

23 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Index Riskfaktorer/sårbarhet – nyckeltal

24 Socialkontoret Fritid Elever boende i Sollentuna årskurs 9

25 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % Fritid Brukar vara på fritidsgård eller ”träffpunkt” Deltagande i organiserade fritidsaktiviteter utanför skolan

26 Socialkontoret Föräldrar Elever boende i Sollentuna årskurs 9

27 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Index Förhållande till föräldrar – index

28 Socialkontoret Frågor som indextalen baseras på Svag anknytning till föräldrar Om du har ett personligt problem, kan du be någon av dina föräldrar/vårdnadshavare om hjälp? Jag bryr mig om vad mina föräldrar säger Mina föräldrar är en förebild för mig Svag uppmärksamhet från föräldrar De ger mig beröm när jag gör något bra De brukar uppmuntra och stötta mig De märker när jag gör något bra Inkonsekventa föräldrar De hotar med bestraffning för något jag gjort men genomför det inte Jag vet inte hur de reagerar när jag gjort något de inte gillar Det humör de är på bestämmer hur de är mot mig Elever boende i Sollentuna årskurs 9

29 Socialkontoret Brott Elever boende i Sollentuna årskurs 9

30 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Begångna brott – nyckeltal %

31 Socialkontoret Problem av spelande Elever boende i Sollentuna årskurs 9

32 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Problem av spelande, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 Index

33 Socialkontoret Psykisk hälsa Elever boende i Sollentuna årskurs 9

34 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Psykisk hälsa Hur ofta tycker du att det är riktigt härligt att leva? Hur mycket skulle du vilja ändra på dig själv? Hur ofta tycker du att du inget duger till? % %

35 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Psykisk hälsa – index, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 Index

36 Socialkontoret Frågor som nyckeltalet psykisk hälsa baseras på Hur ofta har Du haft huvudvärk detta läsår? Hur ofta har Du dålig aptit? Hur ofta har Du under detta läsår haft ”nervös mage”(t.ex. magknip, magkramper, orolig mage, illamående, gaser, förstoppning eller diarré)?” Hur ofta har Du under detta läsår haft svårt att somna? Hur ofta har det hänt under detta läsår att Du sovit oroligt och vaknat under natten?” Elever boende i Sollentuna årskurs 9

37 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet Årskurs 2 i gymnasiet

38 Socialkontoret Antal svarande elever per år i åk 2 gymnasiet År 2008Pojkar: 280 Flickor: 241 År 2010Pojkar: 263 Flickor: 278 År 2012Pojkar: 213 Flickor: 251 År 2014Pojkar: 205 Flickor: 226 Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

39 Socialkontoret Tobaksbruk Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

40 Socialkontoret Tobaksbruk – nyckeltal % Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

41 Socialkontoret % Tobaksbruk – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 Röker dagligen eller ibland Snusar dagligen eller iblandAndel som inte använder tobak (cigaretter eller snus) Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

42 Socialkontoret Alkoholkonsumtion Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

43 Socialkontoret % Alkohol – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 Dricker inte alkohol Varit berusad under de senaste 4 veckorna samtliga) Hur gammal var du första gången du kände dig berusad Storkonsumerar minst en gång i månaden Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

44 Socialkontoret Alkoholkonsumtion årlig, cl 100% alkohol – medelvärde, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 cl Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

45 Socialkontoret Hur får du vanligen tag på alkohol, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 - POJKAR % Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

46 Socialkontoret Hur får du vanligen tag på alkohol, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 - FLICKOR % Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

47 Socialkontoret Narkotika Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

48 Socialkontoret % Narkotika – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 Någon gång använt narkotika Anv. narkotika minst 1 g senaste 4 veckorna (Bland samtliga) Narkotika - debutålder Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

49 Socialkontoret Skola Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

50 Socialkontoret Skolsituation Jag trivs bra i skolan Lärarna berömmer elever som gjort något bra i skolan Skolkat fyra eller fler dagar det här läsåret Fuskat på läxförhör eller prov det här läsåret % Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

51 Socialkontoret Index Skolsituation – nyckeltal Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

52 Socialkontoret Positiv uppmärksamhet Lärarna berömmer elever som gör något bra i skolan Skolan berättar för mina föräldrar om jag gjort något bra Mina lärare ger mig inget beröm om jag jobbat hårt Inflytande i skolan Vi elever är med och planerar vad vi ska göra i undervisningen Vi elever får vara med och bestämma över saker som är viktiga för oss Elevernas åsikter tas inte på allvar i den här skolan Tydliga förväntningar i skolan Jag vet vilka regler som gäller på den här skolan Lärarna förklarar vad vi får och inte får göra Vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad God anknytning Jag trivs bra i skolan Skolarbetet känns meningslöst Jag ser fram emot att gå på lektionerna Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

53 Socialkontoret % Kränkande behandling: elever som mobbats eller trakasserats i något avseende under läsåret Har mobbat eller trakasserat andra elever Mobbning – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

54 Socialkontoret Index Riskfaktorer/sårbarhet – nyckeltal Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

55 Socialkontoret Fritid Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

56 Socialkontoret % Fritid Brukar vara på fritidsgård eller ”träffpunkt” Deltagande i organiserade fritidsaktiviteter utanför skolan Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

57 Socialkontoret Föräldrar Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

58 Socialkontoret Index Förhållande till föräldrar – index Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

59 Socialkontoret Frågor som indextalen baseras på Svag anknytning till föräldrar Om du har ett personligt problem, kan du be någon av dina föräldrar/vårdnadshavare om hjälp? Jag bryr mig om vad mina föräldrar säger Mina föräldrar är en förebild för mig Svag uppmärksamhet från föräldrar De ger mig beröm när jag gör något bra De brukar uppmuntra och stötta mig De märker när jag gör något bra Inkonsekventa föräldrar De hotar med bestraffning för något jag gjort men genomför det inte Jag vet inte hur de reagerar när jag gjort något de inte gillar Det humör de är på bestämmer hur de är mot mig Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

60 Socialkontoret Brott Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

61 Socialkontoret Begångna brott – nyckeltal % Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

62 Socialkontoret Problem av spelande Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

63 Socialkontoret Problem av spelande, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 Index Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

64 Socialkontoret Psykisk hälsa Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

65 Socialkontoret Psykisk hälsa Hur ofta tycker du att det är riktigt härligt att leva? Hur mycket skulle du vilja ändra på dig själv? Hur ofta tycker du att du inget duger till? % % Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

66 Socialkontoret Psykisk hälsa – index, jämförelse mellan åren 2008, 2010, 2012 och 2014 Index Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet

67 Socialkontoret Frågor som nyckeltalet psykisk hälsa baseras på Hur ofta har Du haft huvudvärk detta läsår? Hur ofta har Du dålig aptit? Hur ofta har Du under detta läsår haft ”nervös mage”(t.ex. magknip, magkramper, orolig mage, illamående, gaser, förstoppning eller diarré)?” Hur ofta har Du under detta läsår haft svårt att somna? Hur ofta har det hänt under detta läsår att Du sovit oroligt och vaknat under natten?” Elever boende i Sollentuna årskurs 2 gymnasiet


Ladda ner ppt "Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Stockholmsenkäten 2014 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet."

Liknande presentationer


Google-annonser