Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2."— Presentationens avskrift:

1 Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

2 Stockholmsenkätens syften  Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer  Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över tid  Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om normbrytande beteenden  Underlag för forskning och utveckling samt för att fördela resurser för förebyggande insatser  Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet

3 Undersökningens genomförande  Enkät till elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2  Enkäten innehåller ca 350 frågor inklusive delfrågor och beräknas ta en lektionstimme att besvara  Besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert till klassläraren  Genomfördes under våren 2012 efter sportlovet  18 kommuner i Stockholms län (inklusive Stockholms stad) genomförde undersökningen

4 Resultatredovisning Rapporten presenterar resultaten för ett urval av frågor om droger och spel. Resultaten presenteras redovisat per deltagande kommun i undersökningen år 2012 uppdelat på pojkar och flickor. Det är elevernas hemkommun som styr i vilken kommungrupp de redovisas. Uppgifterna som redovisas i diagrammen baseras på samtliga svarande elever om inget annat anges. Danderyds kommun har till skillnad från andra kommuner genomfört enkäten på webben. På grund av den skilda insamlingsmetoden exkluderas de därför ur totalerna. I diagrammen redovisas två totalstaplar. Den ena är samtliga elever i de deltagande kommunerna (Total inkl. Stockholm, exkl. Danderyd). Den andra är samtliga deltagande kommuner utom Stockholm (Total exkl. Stockholm och Danderyd). Frågor med filter får oftast lägre baser, om enstaka baser är <7 redovisas ej resultatet för den frågan.

5 Antal svarande i årskursen Årskurs 9, år 2012 PojkarFlickor Botkyrka362349 Danderyd143106 Ekerö114116 Haninge235320 Huddinge313366 Järfälla252293 Nacka381378 Norrtälje195182 Nykvarn43 46 Nynäshamn127128 Sigtuna191188 Sollentuna259270 Stockholm26932753 Sundbyberg9391 Södertälje280334 Upplands-Väsby154167 Vaxholm5042 Värmdö190224 Samtliga deltagande kommuner (tot i å k 9) 60756353

6 Tobaksbruk Årskurs 9, år 2012

7 Elever som röker (dagligen eller ibland) Årskurs 9, år 2012 %

8 Elever som snusar (dagligen eller ibland) Årskurs 9, år 2012 %

9 Elever som röker och/eller snusar (dagligen eller ibland) Årskurs 9, år 2012 %

10 Elever under 18 år som köper cigaretter eller snus själv i butik eller kiosk (bland dem som röker / snusar dagligen eller ibland) Årskurs 9, år 2012 % *För låg bas för att redovisa resultat ***

11 Elever som får röka eller snusa för sina föräldrar (bland dem som röker / snusar dagligen eller ibland) Årskurs 9, år 2012 % *För låg bas för att redovisa resultat ***

12 Alkoholkonsumtion Årskurs 9, år 2012

13 Elever som inte dricker alkohol Årskurs 9, år 2012 %

14 Elever som någon gång varit berusad Årskurs 9, år 2012 %

15 Elever som känt sig berusade under den senaste 4- veckors perioden Årskurs 9, år 2012 %

16 Total årlig alkoholkonsumtion omräknat i 100 procentig alkohol (cl) - medelvärde Årskurs 9, år 2012

17 Elever som storkonsumerar alkohol 1 gång i månaden eller oftare Årskurs 9, år 2012 %

18 Elever som köper folköl själv i affär (som dricker alkohol och är under 18 år) Årskurs 9, år 2012 %

19 Elever som druckit alkohol hemma eller hemma hos någon annan (var befann du dig då du senast drack alkohol?) Årskurs 9, år 2012 %

20 Elever som druckit alkohol utomhus på gatan, i en park eller annan öppen plats (var befann du dig då du senast drack alkohol?) Årskurs 9, år 2012 %

21 Elever som får alkohol av sina egna föräldrar med lov (Hur får du vanligen tag på alkohol?) Årskurs 9, år 2012 %

22 Elever som får alkohol från syskon (Hur får du vanligen tag på alkohol?) Årskurs 9, år 2012 %

23 Elever som får alkohol från kamrater eller kamraters syskon (Hur får du vanligen tag på alkohol?) Årskurs 9, år 2012 %

24 Elever som köper privatimporterad eller smugglad alkohol (Hur får du vanligen tag på alkohol?) Årskurs 9, år 2012 %

25 Elever som druckit hemtillverkad sprit ”hembränt” de senaste 12 månaderna Årskurs 9, år 2012 %

26 Narkotika Årskurs 9, år 2012

27 Elever som någon gång använt narkotika Årskurs 9, år 2012 %

28 Elever som någon gång använt narkotika under den senaste 4-veckors perioden Årskurs 9, år 2012 %

29 Elever som någon gång haft möjlighet att prova narkotika (av de som inte använt narkotika) Årskurs 9, år 2012 %

30 Elever som någon gång har sniffat Årskurs 9, år 2012 %

31 Spel Årskurs 9, år 2012

32 Elever som satsat pengar på spel eller köpt lotter de senaste 12 månaderna Årskurs 9, år 2012 %

33 Elever som satsat 200 kronor eller mer på spel de senaste 30 dagarna (bland de som spelat de senaste 12 månaderna) Årskurs 9, år 2012 % *För låg bas för att redovisa resultat **

34 Elever som upplevt problem av sitt spelande de senaste 12 månaderna (bland de som spelat senaste 12 månaderna) Årskurs 9, år 2012 % *För låg bas för att redovisa resultat **


Ladda ner ppt "Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2."

Liknande presentationer


Google-annonser