Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014. www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014 Syfte - Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014. www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014 Syfte - Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt."— Presentationens avskrift:

1 www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014

2 www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014 Syfte - Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och Skyddsfaktorer - Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om normbrytande beteenden - Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet - Pappersenkät i skolår 9 och gymnasiets skolår 2. - Självrapporterade beteenden - Datainsamling sker mellan sport och påsklov vartannat år - Förutom Upplands Väsby deltar 15 andra kommuner i Stockholms län - Upplands Väsby hade 2014 en svarsfrekvens på 85 % (497 svar av 585 möjliga). - Femte gången vi deltar - Resultaten presenteras för hemkommun

3 www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014- Tobak Andel som röker dagligen eller ibland Upplands Väsby har en större andel (24 %) tjejer i skolår 9 som röker dagligen eller ibland i jämförelse med övriga kommuner (16 %). Pojkarna i skolår 9 och eleverna i skolår 2 på gymnasiet ligger i snitt med övriga kommuner En tredjedel (34 %) av eleverna i skolår 9 och knappt hälften (46 %) av eleverna som är under 18 år i skolår 2 på gymnasiet köper cigaretter själva i butik eller kiosk. Ligger på samma nivå som 2012. Debutåldern för cigarettrökning ligger i skolår 9 på 12,4 år.

4 www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014- Tobak

5 www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014- Alkohol Andel som inte dricker alkohol

6 www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014- Alkohol Total årlig alkoholkonsumtion i cl100-procentig alkohol Medelvärde Storkonsumenter av alkohol Minskat pojkar skolår 9 från 17 % 2012 till 12 % 2014 Ökat flickor skolår 9 från 15 % 2012 till 18 % 2014 Minskat pojkar skolår 2 från 37 % 2012 till 25 % 2014 Minskat flickor skolår 2 från 39 % 2012 till 29 %2014 Andelen som uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar har minskat från 13 % 2012 till 10% 2014 i skolår 9 och från 49 % 2012 till 48% 2014 i skolår 2 på gymnasiet. Andelen som uppger att de blir bjudna på alkohol av sina föräldrar har minskat med undantag för flickor i skolår 9 där andelen ökat från 34 % till 37 % (alltifrån smaka ur glas till att få hela glas och ofta bli bjuden).

7 www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014- Alkohol

8 www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014- Narkotika Har du någon gång använt narkotika? 2014 är det lika många pojkar som flickor som någon gång använt narkotika både i skolår 9 och skolår 2

9 www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014- Narkotika Andel som uppger att de någon gång använt narkotika i jämförelse med övriga kommuner

10 www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014- Narkotika - Vanligast narkotikan bland ungdomar är cannabis (ca90 %) följt av Spice. - Bland de som någon gång använt narkotika så har andelen som uppger att de använt det 50 ggr eller mer ökat från 15% 2012 till 24 % 2014 i skolår 9. - Vanligaste sättet att få tag i narkotika är att bli bjuden av kamrater följt av köpt av kamrater och köpt av okänd.

11 www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014- Narkotika

12 www.upplandsvasby.se Sammanfattning över viktiga iakttagelser 2014 Positiva Andelen ungdomar som inte dricker alkohol ökar och alkoholkonsumtionen sjunker i alla grupper med undantag för flickor i skolår 9 Det är färre som uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar och de är färre med undantag för flickor i skolår 9 som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar Andelen pojkar både i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet som uppger att de någon gång använt narkotika har minskat Korstabellerna visar på att ett fortsatt intensivt arbetet riktat till föräldrarna behövs samt vikten av det tobaksförebyggande arbetet för att förebygga narkotikaanvändningen bland ungdomar

13 www.upplandsvasby.se Sammanfattning över viktiga iakttagelser 2014 Oroväckande Att en tredjedel i skolår 9 och nästan hälften av de som är under 18 år i gymnasiet uppger att de kan köpa cigaretter själva i butik eller kiosk Att andelen flickor både i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet som uppger att de någon gång använt narkotika har ökat och Upplands Väsby har en större andel flickor som någon gång använt narkotika i jämförelse med övriga kommuner. Att bland de elever i skolår 9 som uppger att de någon gång använt narkotika så har andelen som gjort det 50 ggr eller mer ökat

14 www.upplandsvasby.se Tack! Caroline Ankarström Preventionssamordnare Vikarie under föräldraledighet Mia Eriksson 0859097780 Mia.eriksson@upplandsvasby.se


Ladda ner ppt "Www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014. www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014 Syfte - Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt."

Liknande presentationer


Google-annonser