Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Skolenkäten 2012 Elevundersökning i årskurs 9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Skolenkäten 2012 Elevundersökning i årskurs 9."— Presentationens avskrift:

1 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Skolenkäten 2012 Elevundersökning i årskurs 9

2 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Elevundersökningens syften •Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer •Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över tid •Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om normbrytande beteenden •Underlag för forskning och utveckling samt att fördela resurser för förebyggande insatser •Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet

3 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Undersökningens genomförande •Enkät till grundskolans år 9 och gymnasiets år 2 •Enkäten innehåller ca 350 frågor/delfrågor •Besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert till klassläraren •Besvarades under våren 2012 efter sportlovet •17 länskommuner genomför undersökningen tillsammans med Sollentuna

4 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Resultatredovisning I rapporten redovisas resultatet för elever i årskurs 9 som bor i Sollentuna kommun. Resultatet redovisas genomgående nedbrutet på pojkar och flickor. I vissa frågor redovisas även resultatet i jämförelse mellan åren 2008 och 2010. Observera att diagrammen både redovisar index, procentandelar, ålder och alkoholmängd. Om inget annat anges är bas för beräkningarna alltid samtliga elever som besvarat respektive fråga. Index De index som presenteras i rapporten är beräkningar som baseras på en eller flera frågor i enkäten. Indexvärdet kan variera mellan 0 och 100 där 0 alltid står för lägsta möjliga värde och 100 för det högsta möjliga värdet på frågan. Observera att höga indexvärden både kan innebära någonting positivt eller negativt beroende på vad indexet mäter. Ett exempel är att ju högre indexvärde på god psykisk hälsa desto bättre medan ju högre indexvärde på låg konventionell moral desto sämre. Diagramrubrikernas formulering är vägledande vid tolkning av resultatet. Förändringar över tid OBS beakta vid tolkning av förändringar över tid att detta är en urvalsundersökning och att det finns en mindre slumpmässig variation kring undersökningsresultaten.

5 Socialkontoret Frågeområden •Alkohol och droger •Brottslighet och utsatthet för brott •Psykisk hälsa •Skola och fritid •Urval av risk- och skyddsfaktorer

6 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Antal svarande elever per år i åk 9 År 2008Pojkar: 362 Flickor: 323 År 2010Pojkar: 338 Flickor: 346 År 2012Pojkar: 257 Flickor: 269

7 Socialkontoret Tobaksbruk

8 Socialkontoret Tobaksbruk – nyckeltal Elever boende i Sollentuna årskurs 9 %

9 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % Tobaksbruk – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012 Röker dagligen eller ibland Snusar dagligen eller iblandAndel som inte använder tobak (cigaretter eller snus)

10 Socialkontoret Alkoholkonsumtion

11 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % Alkohol – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012 Dricker inte alkoholVarit berusad under de senaste 4 veckorna (Bland samtliga) Hur gammal var du första gången du kände dig berusad Storkonsumerar minst en gång i månaden

12 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Alkoholkonsumtion årlig, cl 100% alkohol – medelvärde, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012 cl

13 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Hur får du vanligen tag på alkohol, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012 - POJKAR %

14 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Hur får du vanligen tag på alkohol, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012 - FLICKOR %

15 Socialkontoret Narkotika

16 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % Narkotika – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012 Någon gång använt narkotika Anv. narkotika minst 1 g senaste 4 veckorna (Bland samtliga) Narkotika - debutålder

17 Socialkontoret Skola

18 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Skolsituation Jag trivs bra i skolan Lärarna berömmer elever som gjort något bra i skolan Skolkat fyra eller fler dagar det här läsåret Fuskat på läxförhör eller prov det här läsåret Stämmer mkt/ganska bra Stämmer mkt/ganska dåligt %

19 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Index Skolsituation – nyckeltal

20 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % Skolsituation – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012 Positiv uppmärksamhet från lärare Grad av inflytande i skolanGod anknytning till skolan Tydliga förväntningar i skolan

21 Socialkontoret •Positiv uppmärksamhet •Lärarna berömmer elever som gör något bra i skolan •Skolan berättar för mina föräldrar om jag gjort något bra •Mina lärare ger mig inget beröm om jag jobbat hårt •Inflytande i skolan •Vi elever är med och planerar vad vi ska göra i undervisningen •Vi elever får vara med och bestämma över saker som är viktiga för oss •Elevernas åsikter tas inte på allvar i den här skolan •Tydliga förväntningar i skolan •Jag vet vilka regler som gäller på den här skolan •Lärarna förklarar vad vi får och inte får göra •Vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad •God anknytning •Jag trivs bra i skolan •Skolarbetet känns meningslöst •Jag ser fram emot att gå på lektionerna

22 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % Kränkande behandling: elever som mobbats eller trakasserats i något avseende under läsåret Har mobbat eller trakasserat andra elever Mobbning – nyckeltal, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012

23 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Index Riskfaktorer/sårbarhet – nyckeltal

24 Socialkontoret Fritid

25 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 % Fritid Brukar vara på fritidsgård eller ”träffpunkt” Deltagande i organiserade fritidsaktiviteter utanför skolan

26 Socialkontoret Föräldrar

27 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Index Förhållande till föräldrar – index

28 Socialkontoret Frågor som indextalen baseras på Svag anknytning till föräldrar •Om du har ett personligt problem, kan du be någon av dina föräldrar/vårdnadshavare om hjälp? •Jag bryr mig om vad mina föräldrar säger •Mina föräldrar är en förebild för mig Svag uppmärksamhet från föräldrar •De ger mig beröm när jag gör något bra •De brukar uppmuntra och stötta mig •De märker när jag gör något bra Inkonsekventa föräldrar •De hotar med bestraffning för något jag gjort men genomför det inte •Jag vet inte hur de reagerar när jag gjort något de inte gillar •Det humör de är på bestämmer hur de är mot mig

29 Socialkontoret Brott

30 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Begångna brott – nyckeltal %

31 Socialkontoret Problem av spelande

32 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Problem av spelande, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012 Index

33 Socialkontoret Psykisk hälsa

34 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Psykisk hälsa Hur ofta tycker du att det är riktigt härligt att leva? Hur mycket skulle du vilja ändra på dig själv? Hur ofta tycker du att du inget duger till? Väldigt/Ganska ofta Ngn enstaka ggr/Sällan Inte alls/Ganska lite Väldigt/Ganska mycket Nästa aldrig/Ngn gång Väldigt/Ganska ofta % %

35 Socialkontoret Elever boende i Sollentuna årskurs 9 Psykisk hälsa – index, jämförelse mellan åren 2008, 2010 och 2012 Index

36 Socialkontoret Frågor som nyckeltalet psykisk hälsa baseras på •Hur ofta har Du haft huvudvärk detta läsår? •Hur ofta har Du dålig aptit? •Hur ofta har Du under detta läsår haft ”nervös mage”(t.ex. magknip, magkramper, orolig mage, illamående, gaser, förstoppning eller diarré)?” •Hur ofta har Du under detta läsår haft svårt att somna? •Hur ofta har det hänt under detta läsår att Du sovit oroligt och vaknat under natten?”


Ladda ner ppt "Socialkontoret Elever boende i Sollentuna Skolenkäten 2012 Elevundersökning i årskurs 9."

Liknande presentationer


Google-annonser