Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation till föräldrar En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation till föräldrar En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro."— Presentationens avskrift:

1 Presentation till föräldrar En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län Genomförd av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting.

2 Vilka faktorer faktorer är det som påverkar hur lätt man har att lära sig nya saker? Vad är det som gör att man mår bra och har en bra hälsa? Vad är det som gör att man mår bra och har en bra hälsa?

3 Vad är det som påverkar?

4  Syftet med undersökning är att ta reda på hur ungdomar i hela Örebro län mår.  Cirka 10 000 enkäter har lämnats ut till alla elever i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet åren 2005, 2007, 2009, 2011 och 2014.  Vi har fått tillbaka nästan 8 000 svar varje gång, vilket innebär att åtta av tio elever har svarat. Visste du att?

5 Vad är det som påverkar? Livsvillkor Levnadsvanor Hälsa/ohälsa

6 Olika typer av hälsa! Social hälsa Fysisk hälsa Psykisk hälsa

7 LIVSVILLKOR etnicitet skola boende trygghet och sociala relationer föräldrarnas sysselsättning delaktighet och inflytande födelseland ålder kön

8 8 av 10 elever trivs i skolan. Elever i skolår 2 på gymnasiet är de som säger att de trivs allra bäst Skola 7 procent av eleverna skolkar minst en gång i månaden. Det är vanligast med skolk på gymnasiet men det har blivit mycket mindre. 7 procent av eleverna skolkar minst en gång i månaden. Det är vanligast med skolk på gymnasiet men det har blivit mycket mindre.

9 Skola 5 av 10 elever känner att de får vara med och påverka hur de ska arbeta på skolan Elever i skolår 9 är de som minst känner att de kan vara med och påverka Cirka 5 % upplever att de utsatts för upprepad diskriminering, kränkningar eller trakasserier av skolkamrater eller vuxna i skolan det senaste läsåret. Cirka 5 % upplever att de utsatts för upprepad diskriminering, kränkningar eller trakasserier av skolkamrater eller vuxna i skolan det senaste läsåret.

10 Om relationen till sina föräldrar  9 av 10 elever tycker om att spendera tid med sina föräldrar.  6 % av eleverna känner inte tillit till sina föräldrar då det verkligen gäller.  Nästan 9av 10 elever upplever att deras föräldrar frågar dem om vad de tycker innan de tar beslut som påverkar dem.  Att få uppmärksamhet från föräldrarna när man gör något bra är vanligare bland elever i skolår 7.

11 Diskutera utifrån livsvillkor Vad tycker du är viktigt för att ditt barn skall trivas och känna sig trygg i skolan? Hur tycker du att ditt barn kan vara med och påverka det som sker i skolan? Hur kan du som förälder vara med och påverka det som sker i skolan? Vad tycker du är viktigt för att ditt barn skall trivas och känna sig trygg i skolan? Hur tycker du att ditt barn kan vara med och påverka det som sker i skolan? Hur kan du som förälder vara med och påverka det som sker i skolan?

12 LEVNADSVANOR kost fritidsvanor sex & samlevnad tobak narkotika alkohol fysisk aktivitet

13 Matvanor 7 av 10 elever i 7:an och 6 av 10 elever i 9:an och gymnasiet äter frukost varje dag Pojkar i 7:an är de som oftast äter frukost varje dag De allra flesta har en normal vikt i förhållande till längden

14 Fysisk aktivitet 7 av 10 elever tränar minst två gånger i veckan på sin fritid Pojkar i skolår 7 är de som rör på sig allra mest Pojkar är mer fysiskt aktiva på sin fritid än flickor

15 Sex Cirka 4 % gjorde det fast de inte ville eller blev tvingade Var 5:e svarade att ”det bara blev så” Hälften av de som hade haft samlag för första gången uppgav att det var något som de verkligen ville. Hälften av de som hade haft samlag för första gången uppgav att det var något som de verkligen ville.

16 Fritid Yngre elever läser böcker för nöjes skull oftare än äldre elever Det vanligare bland flickor att ha en hobby, som till exempel att spela ett instrument, skriva musik, måla etc. Pojkar går oftare och tittar på idrott medan flickor går på musikarrangemang eller konserter Flickor går oftare på café, restaurang eller liknande än pojkar

17 Rökning och snusning Endast 3 elever av 100 röker i 7:an Det är vanligare att snusa bland pojkar, 14 % av pojkarna på gymnasiet snusar varje dag Det är vanligare att snusa bland pojkar, 14 % av pojkarna på gymnasiet snusar varje dag Det är färre och färre som börjar röka Av de som röker är det vanligast bland flickor i gymnasiet

18 Alkohol och narkotika Fler och fler ungdomar väljer att helt avstå från alkohol. Nästan 6 av 10 elever i skolår 9 som säger nej till att dricka alkohol. Det är mycket ovanligt att ha använt narkotika. Åtta av tio elever tycker det är bra att narkotika är olagligt.

19 Hur kan du som förälder vara med och påverka dina barns levnadsvanor kring exempelvis:  fysisk aktivitet  mat  alkohol  sexualitet  fysisk aktivitet  mat  alkohol  sexualitet Diskutera utifrån levnadsvanor

20 Tips och frågor till dig som förälder  Har ditt barn svårt att äta frukost kan ett alternativ vara att uppmuntra ditt barn att ta med sig en smörgås eller en frukt till skolan. Hur brukar du göra?  Vi bör röra på oss dagligen! Det kan vara att gå eller cykla till skolan/ jobbet i stället för att åka buss, eller ta trapporna istället för hissen. Hur gör du själv?  Ett bra sätt att bevara sin hälsa är att aldrig börja röka eller dricka. Känner du dig orolig för ditt barns rök/alkoholbruk, kontakta gärna någon i skolans Barn-och elevhälsoteam. Hur pratar du med ditt barn om tobak och alkohol?  Har du frågor och funderingar om sexualitet och hälsa, kontakta gärna någon i skolans Barn-och elevhälsoteam eller ungdomsmottagningen Vilka frågor är aktuella i er familj?

21 lycka stress oro sömn vikt funktionsnedsättning HÄLSA kropp värk sjukdomar ha kontroll besvär längd

22 God hälsa Dålig hälsa Besvär Psykisk hälsa Hälsa & livskvalitet Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hänger ihop. Det skiljer sig exempelvis mellan hur personer med olika livsvillkor upplever sin hälsa.

23 Må bra Sjuk Frisk Må dåligt Verklig hälsa Verklig ohälsa Upplevd hälsa Upplevd ohälsa Hälsokorset

24 Hälsa och livskvalitet De allra flesta, 8 av 10, ser ljust på framtiden och uppger att de mår bra eller ganska bra Det är vanligare att pojkarna känner att de har kontroll. Även om de flesta flickor mår bra, uppger var 4:e flicka i 9:an och gymnasiets 2:a år att de ofta känner sig nedstämda. Knappt var 10:e pojke i samma ålder känner så

25 Diskussion Vad innebär god hälsa för dig? Vad är viktigast för att du ska må bra? Vad tror du är den största anledningen till att unga, och särskilt tjejer, upplever psykisk ohälsa? Vad kan du göra för att motverka psykisk ohälsa bland unga? Vad innebär god hälsa för dig? Vad är viktigast för att du ska må bra? Vad tror du är den största anledningen till att unga, och särskilt tjejer, upplever psykisk ohälsa? Vad kan du göra för att motverka psykisk ohälsa bland unga?

26 När allt känns bra… Trivs de bra i skolan Har bra kompisar Röker inte Känner de att de får vara med och påverka vad som görs i skolan Har någon att vara med på fritiden Dricker inte alkohol eller använder droger Känner de att de kan lita på vuxna, i skolan och i familjen Ser ljust på framtiden Motionerar på fritiden

27 Vad tycker du som förälder är det viktigaste att arbeta vidare med utifrån resultaten i Liv & Hälsa ung? Fortsatt arbete

28 Slutligen… Stort tack till er skola som möjliggjort undersökningen. Utan skolans hjälp hade vi inte fått denna värdefulla kunskap om hur våra ungdomar i Örebro län mår. Om du är nyfiken på fler resultat från undersökningen kan du gå in på: www.orebroll.se/livohalsaung www.orebroll.se/livohalsaung


Ladda ner ppt "Presentation till föräldrar En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser