Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Länsresultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Länsresultat."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Länsresultat

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Folkhälsoundersökningar i Örebro län Liv & hälsa ung Åk 7, åk 9 & gymnasiet år 2 2005, 2007, 2009, 2011, 2014 Befolkningen 20-64 år 1993 199020002010 Liv & hälsa 18-79 år 2000 Liv & hälsa 18-84 år 2004 Liv & hälsa 18-84 år 2008 HLV+L&h modul 16-84 år 2012 Drogvanor Årskurs 9 1996, 1999, 2002 Enbart ÖLL Gemensamt inom CDUST FHI + CDUT Enbart ÖLL Samverkan CDUT Elevhälsoenkät 2014/15

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Exempel: hälsa, funktionsnedsättning, relationer, fritidsvanor, skola, alkohol, tobak, narkotika, matvanor, trygghet och utsatthet, framtidstro Undersökningen genomförs för femte gången 2005, 2007, 2009, 2011, 2014 7400 elever i sjuan, nian och tvåan på gymnasiet har svarat 80 % svarsfrekvens Alla 40 grundskolor och 23 av 24 gymnasieskolor i länet är med. Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Exempel: hälsa, funktionsnedsättning, relationer, fritidsvanor, skola, alkohol, tobak, narkotika, matvanor, trygghet och utsatthet, framtidstro Undersökningen genomförs för femte gången 2005, 2007, 2009, 2011, 2014 7400 elever i sjuan, nian och tvåan på gymnasiet har svarat 80 % svarsfrekvens Alla 40 grundskolor och 23 av 24 gymnasieskolor i länet är med. Vad är liv & hälsa ung? Margareta Lindén-Boström, epidemiolog Carina Persson, statistiker Elin Löfwenhamn, projektsamordnare

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Svarsfrekvens 2014 Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 Antal deltagande skolor: 40 grundskolor (alla) 23 gymnasieskolor (alla utom en) Antal deltagande skolor: 40 grundskolor (alla) 23 gymnasieskolor (alla utom en)

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Svarsfrekvenser 2005–2014 Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten lyckaorostress besvär värk längd sjukdomar sömn funktionsnedsättning HÄLSA kropp ha kontroll vikt

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som har mycket bra/bra hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som har mycket bra/bra hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som ofta/alltid känt sig nedstämda* * under de tre senaste månaderna Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som ofta/alltid känt sig nedstämda* * under de tre senaste månaderna Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som ofta/alltid känt sig ängsliga/oroliga* * under de tre senaste månaderna Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som ofta/alltid känt sig ängsliga/oroliga* * under de tre senaste månaderna Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som ofta/alltid känt sig stressade* * under de tre senaste månaderna Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som ofta/alltid känt sig ha kontroll* * under de tre senaste månaderna Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som ofta/alltid haft orolig sömn* * under de tre senaste månaderna Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som ofta/alltid haft huvudvärk* * under de tre senaste månaderna Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som ofta/alltid haft ont i magen* * under de tre senaste månaderna Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

18 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som ofta/alltid haft värk i axlar/skuldror/nacke* * under de tre senaste månaderna Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

19 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten HÄLSA Ni riktar bara in er på vanliga sjukdomar. Min hälsa har blivit dålig pga all stress i skolan. Det är höga krav på dagens ungdomar

20 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten dopning alkoholattityder tobakmatvanor fritid narkotika LEVNADSVANOR idrottkultur

21 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Rökvanor Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel som aldrig rökt – Skolår 9 Liv & hälsa ung i Örebro län 1996–2014 * År 2011 infördes ytterligare ett svarsalternativ ” Nej, men jag har prövat”

23 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Snusvanor Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

24 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel som aldrig snusat – Skolår 9 Liv & hälsa ung i Örebro län 1996–2014 * År 2011 infördes ytterligare ett svarsalternativ ” Nej, men jag har prövat”

25 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som är riskkonsumenter av alkohol* * beräknas utifrån tre frågor som ger ett index: hur ofta och hur mycket vid ett vanligt tillfälle samt hur ofta en större mängd dricks vid ett och samma tillfälle. Indexet kan anta värde 0–12. Kvinnor som har 5–12 poäng och män som har 6–12 poäng klassas som riskkonsumenter. Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

26 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som är riskkonsumenter av alkohol* * beräknas utifrån tre frågor som ger ett index: hur ofta och hur mycket vid ett vanligt tillfälle samt hur ofta en större mängd dricks vid ett och samma tillfälle. Indexet kan anta värde 0–12. Kvinnor som har 5–12 poäng och män som har 6–12 poäng klassas som riskkonsumenter. Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

27 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever i skolår 9 som minst en gång i månaden dricker… Folköl Liv & hälsa ung i Örebro län 1996–2014 Starköl VinSprit

28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som någon gång använt narkotika Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

29 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som någon gång använt narkotika * 2005-2009 var svarsalternativen ja/nej från 2011 var svarsalternativen nej/ja Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

30 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som tycker det är bra att narkotika är olagligt Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

31 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever i skolår 9 som någon gång haft möjlighet att pröva narkotika Liv & hälsa ung i Örebro län 1999–2014

32 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som tycker det är okey att använda hasch/marijuana Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

33 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever i skolår 9 som använt hasch/marijuana minst en gång Liv & hälsa ung i Örebro län 1999–2014

34 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som tränar mer än 30 minuter på fritiden minst 2 gånger per vecka Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

35 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som tränar mer än 30 minuter på fritiden minst 2 gånger per vecka Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

36 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som har övervikt eller fetma Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

37 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som har övervikt eller fetma Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

38 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten LEVNADSVANOR Jag avskyr rökning och snus så jag undviker sånt. Gör marijuana lagligt, jobbigt att smyga med överallt! Att röka på är inte min grej, men jag känner många vänner som röker på och det stör mig ganska mycket….Hoppas jag kan göra något åt saken. Droger såsom mar./hasch är inget fel på så länge man inte använder det för mycket (såsom alkohol). Borde bli lagligt fast med åldersgräns.

39 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten lektioner betyg skolk ämnen delaktighet lärare skolarbetekamrater kränkande behandling SKOLA arbetsro

40 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som trivs ganska/mycket bra i skolan Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

41 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som trivs ganska/mycket bra i skolan Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

42 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som skolkar minst 2 gånger per månad Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

43 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som skolkar minst 2 gånger per månad Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

44 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som har kamrater i skolan som vill vara med dem Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

45 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten SKOLA

46 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten utsatthettrygghet framtidstro TILL SIST…

47 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 Andel elever som alltid känner sig trygga på följande ställen

48 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Andel elever som ser ganska/mycket ljust på framtiden Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

49 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten TILL SIST…

50 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Mer information hittar du på: www.orebroll.se/livohalsaung www.orebroll.se/livohalsaung


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Länsresultat."

Liknande presentationer


Google-annonser