Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevpresentation En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län Genomförd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevpresentation En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län Genomförd."— Presentationens avskrift:

1 Elevpresentation En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län Genomförd av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting

2 Vilka faktorer faktorer är det som påverkar hur lätt man har att lära sig nya saker? Vad är det som gör att man mår bra och har en bra hälsa? Vad är det som gör att man mår bra och har en bra hälsa?

3 Vad är det som påverkar?

4  Syftet med undersökning är att ta reda på hur ungdomar i hela Örebro län mår.  Cirka 10 000 enkäter har lämnats ut till alla elever i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet åren 2005, 2007, 2009, 2011 och 2014.  Vi har fått tillbaka nästan 8 000 svar varje gång, vilket innebär att åtta av tio elever har svarat. Visste du att?

5 Vad är det som påverkar? Livsvillkor Levnadsvanor Hälsa/ohälsa

6 Olika typer av hälsa! Social hälsa Fysisk hälsa Psykisk hälsa

7 LIVSVILLKOR etnicitet skola boende trygghet och sociala relationer föräldrarnas sysselsättning delaktighet och inflytande födelseland ålder kön

8 8 av 10 elever trivs i skolan. Elever i skolår 2 på gymnasiet är de som säger att de trivs allra bäst Skola 7 % av eleverna skolkar minst en gång i månaden. Det är vanligast med skolk på gymnasiet men det har blivit mycket mindre. 7 % av eleverna skolkar minst en gång i månaden. Det är vanligast med skolk på gymnasiet men det har blivit mycket mindre.

9 Skola 5 av 10 elever känner att de får vara med och påverka hur de ska arbeta på skolan. Elever i skolår 9 är de som minst känner att de kan vara med och påverka. Cirka 5 % upplever att de utsatts för upprepad diskriminering, kränkningar eller trakasserier av skolkamrater eller vuxna i skolan det senaste läsåret. Cirka 5 % upplever att de utsatts för upprepad diskriminering, kränkningar eller trakasserier av skolkamrater eller vuxna i skolan det senaste läsåret.

10 En stor del av din tid är du i skolan och att trivas i skolan är viktigt för att kunna må bra. Att känna sig trygg i skolan under dagen är en rättighet som alla har. Alla skolor ska ha en plan för likabehandlings- arbetet som alla känner till. Det är lika illa att bli kränkt av en jämnårig som av en vuxen. Diskutera utifrån livsvillkor Vad är viktigt för att du skall trivas och känna dig trygg i skolan? Hur påverkar pengar din hälsa? Vad och hur kan du vara med och påverka det som sker i skolan? Vad är viktigt för att du skall trivas och känna dig trygg i skolan? Hur påverkar pengar din hälsa? Vad och hur kan du vara med och påverka det som sker i skolan?

11 Vad kan du göra  Om du inte alls trivs i skolan bör du prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen. Din mentor eller rektor går också bra. Skolan är skyldig att hjälpa dig!  Om du känner dig mobbad eller illa behandlad prata med en vuxen som du har förtroende för. Rektor måste också få veta. Enligt skollagen måste skolan hjälpa dig!  Om du tycker att du blir eller har blivit kränkt, trakasserad eller diskriminerad kan du även vända dig till Barn- och elevombudet, www.skolinspektionen.se/BEO.

12 LEVNADSVANOR kost fritidsvanor sex & samlevnad tobak narkotika alkohol fysisk aktivitet

13 Matvanor 7 av 10 elever i 7:an och 6 av 10 elever i 9:an och gymnasiet äter frukost varje dag Pojkar i 7:an är de som oftast äter frukost varje dag De allra flesta har en normal vikt i förhållande till längden

14 Fysisk aktivitet 7 av 10 elever tränar minst två gånger i veckan på sin fritid Pojkar i skolår 7 är de som rör på sig allra mest Pojkar är mer fysiskt aktiva på sin fritid än flickor

15 Sex Cirka 4 % gjorde det fast de inte ville eller blev tvingade Var 5:e svarade att ”det bara blev så” Hälften av de som hade haft samlag för första gången uppgav att det var något som de verkligen ville. Hälften av de som hade haft samlag för första gången uppgav att det var något som de verkligen ville.

16 Fritid Yngre elever läser böcker för nöjes skull oftare än äldre elever Det vanligare bland flickor att ha en hobby, som till exempel att spela ett instrument, skriva musik, måla etc. Pojkar går oftare och tittar på idrott medan flickor går på musikarrangemang eller konserter Flickor går oftare på café, restaurang eller liknande än pojkar

17 Rökning och snusning Endast 3 av 100 elever röker i 7:an Det är vanligare att snusa bland pojkar, 14 % av pojkarna på gymnasiet snusar varje dag Det är vanligare att snusa bland pojkar, 14 % av pojkarna på gymnasiet snusar varje dag Det är färre och färre som börjar att röka Av de som röker är det vanligast bland flickor i gymnasiet

18 Alkohol och narkotika Fler och fler ungdomar väljer att helt avstå från alkohol. Nästan 6 av 10 elever i skolår 9 som säger nej till att dricka alkohol Det är mycket ovanligt att ha använt narkotika Åtta av tio elever tycker det är bra att narkotika är olagligt

19  Att äta en ordentlig frukost är viktigt. Efter en ordentlig frukost klarar du skolarbetet bättre.  Goda matvanor och fysisk aktivitet viktigt för att må bra. Minst en timme om dagen skall du röra på sig. Vilken betydelse har kulturen för vår hälsa? Vilken betydelse har datorn i ditt liv? Påverkar den hur du mår? Hur skall skolan kunna bidra till at vi rör på oss mer? Vilka är de viktigast motiven till att tacka nej om någon skulle bjuda på öl, vin eller sprit? Vilken betydelse har kulturen för vår hälsa? Vilken betydelse har datorn i ditt liv? Påverkar den hur du mår? Hur skall skolan kunna bidra till at vi rör på oss mer? Vilka är de viktigast motiven till att tacka nej om någon skulle bjuda på öl, vin eller sprit? Diskutera utifrån levnadsvanor

20 Vad kan du göra  Har du svårt att äta frukost kan ett alternativ vara att ta med sig en smörgås eller en frukt till skolan och äta den på rasten.  Rör på dig dagligen! Det kan vara att gå eller cykla till skolan/stan istället för att åka buss, eller ta trapporna istället för hissen. Har du frågor och funderingar om sexualitet och hälsa, kontakta ungdomsmottagningen där du bor eller läs mer på www.umo.se Har du frågor och funderingar om sexualitet och hälsa, kontakta ungdomsmottagningen där du bor eller läs mer på www.umo.se

21 lycka stress oro sömn vikt funktionsnedsättning HÄLSA kropp värk sjukdomar ha kontroll besvär längd

22 God hälsa Dålig hälsa Besvär Psykisk hälsa Hälsa & livskvalitet Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hänger ihop. Det skiljer sig exempelvis mellan hur personer med olika livsvillkor upplever sin hälsa.

23 Må bra Sjuk Frisk Må dåligt Verklig hälsa Verklig ohälsa Upplevd hälsa Upplevd ohälsa Hälsokorset

24 Hälsa och livskvalitet De allra flesta, 8 av 10, ser ljust på framtiden och uppger att de mår bra eller ganska bra Det är vanligare att pojkarna känner att de har kontroll. Även om de flesta flickor mår bra, uppger var 4:e flicka i 9:an och gymnasiets 2:a år att de ofta känner sig nedstämda. Knappt var 10:e pojke i samma ålder känner så

25 Diskussion Vi har frågat er hur ni mår. På detta sätt får vi en bra helhetsbild av er hälsa. Varför upplever många unga psykisk ohälsa? Vad är viktigast för att du ska må bra? Varför upplever många unga psykisk ohälsa? Vad är viktigast för att du ska må bra?

26 Vad kan du göra Prata med någon som du har förtroende för t ex skolsköterskan, skolpsykologen, en lärare eller ungdomsmottagningen. BRIS, Jourhavande kompis är andra du kan kontakta!  www.bris.se  www.umo.se  www.bo.se  www.orebroll.se/ung

27 När allt känns bra… Trivs ni bra i skolan Har bra kompisar Röker inte Känner ni att ni får vara med och påverka vad som görs i skolan Har någon att vara med på fritiden Dricker inte alkohol eller använder droger Känner ni att ni kan lita på vuxna, i skolan och i familjen Ser ljust på framtiden Motionerar på fritiden

28 Vad tycker ni är viktigast att vi arbetar vidare med utifrån resultaten? Vad är mest intressant för dig att fördjupa dig i? Vad är mest intressant för dig att fördjupa dig i? Fortsatt arbete

29 Slutligen… Ett stort tack till alla er som har besvarat enkäten! Med er hjälp har vi fått värdefull kunskap om hur ungdomar i Örebro län mår. Om du är nyfiken på fler resultat från undersökningen kan du gå in på: www.orebroll.se/livohalsaung www.orebroll.se/livohalsaung


Ladda ner ppt "Elevpresentation En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län Genomförd."

Liknande presentationer


Google-annonser