Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DROGER I DALARNA?. % Andelen alkoholkonsumenter i åk 9 och gy 2, 1971–2012 En mångårig trend har vänt – flera olika undersökningar visar att bruk av såväl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DROGER I DALARNA?. % Andelen alkoholkonsumenter i åk 9 och gy 2, 1971–2012 En mångårig trend har vänt – flera olika undersökningar visar att bruk av såväl."— Presentationens avskrift:

1 DROGER I DALARNA?

2 % Andelen alkoholkonsumenter i åk 9 och gy 2, 1971–2012 En mångårig trend har vänt – flera olika undersökningar visar att bruk av såväl alkohol som tobak minskar bland unga i Sverige ALKOHOL

3 …metodiskt föräldrastöd? …drogfria insatser i kommunerna? …ökad hälsomedvetenhet? …fler hälsofrämjande insatser? …mer effektiv samverkan? TROTS DEN POSITIVA TRENDEN… … har var sjunde flicka i gy2 varit full den senaste månaden … åk 9 ”bäst” i Europa på konsumtion av alkohol vid ett tillfälle … var åttonde 15-åring får alkohol av föräldrarna … var tredje 17-åring får alkohol av föräldrarna … är det en liten utsatt grupp som dricker och röker mer BEROR DET MINSKANDE ANVÄNDANDET AV ALKOHOL OCH TOBAK PÅ…

4 ANDEL ELEVER SOM KONSUMERAT ALKOHOL DE SENASTE 12 MÅNADERNA Pojkar åk 9 snitt 42 %, gy 2 snitt 79 % Flickor åk 9 snitt 57 %, gy 2 snitt 85 % Någon gång per månad el. oftare Gy 2 F/P = 36 %

5 % Andel elever åk 9 / gy 2 som någon gång använt narkotika, 71–12 LIFELINE PROJECT (ORG.) PROVAT NARKOTIKA RIKET 1971 - 2012

6 Lägst – Bosnien-Hercegovina Pojkar 6 % och flickor 3 % Sverige Pojkar 11 % och flickor 5 % Högst – Tjeckien Pojkar 47 % och flickor 37 % OBS – Frankrike (och USA) Pojkar och flickor 39 % Andelen niondeklassare som rökt cannabis senaste månaden CANNABIS I EUROPA

7 ANDEL ELEVER SOM ANVÄNT NARKOTIKA SENASTE 12 MÅN. Pojkar åk 9 snitt 5 %, gy 2 snitt 13 % Flickor åk 9 snitt 6 %, gy 2 snitt 14 % %

8 % Procent ANDEL RÖKARE RIKET åk 9 och gy 2 1971 - 2012 Provat vattenpipa 40 % åk 9 60 % gy 2

9 RÖKNING I EUROPA Lägst - Island Pojkar 9 % och flickor 10 % Medel - Sverige Pojkar 20 % och flickor 22 % Högst – Lettland Pojkar 45 % och flickor 42 % OBS. Finland Pojkar 33 % och flickor 35 % Länsstyrelsen Dalarna arbetar för Rökfria skolgårdar med NSG Andel i åk 9 som rökt tobak den senaste månaden

10 RÖKVANOR, ÅK 9

11 RÖKVANOR, GY 2

12 ANDT PÅ SCHEMAT Nationellt pilotprojekt Länsstyrelsen Dalarna - Borlänge kommun Tar fram lättillgängliga, tematiska skolmaterial och arbetssätt Kopplat till Lgr 11 – kan betygsättas efter nationella mål/kriterier Tillsammans med referensgrupp av forskare och experter SVIK - Samverkan mot Våld I Krognära miljöer Nationellt pilotprojekt Länsstyrelserna Dalarna - Gävleborg Minska våld/öka tryggheten i offentliga miljöer Kartlägga insatser och samverkan UTMANING Lättillgänglighet – förändrad attityd till droger – liberalisering?


Ladda ner ppt "DROGER I DALARNA?. % Andelen alkoholkonsumenter i åk 9 och gy 2, 1971–2012 En mångårig trend har vänt – flera olika undersökningar visar att bruk av såväl."

Liknande presentationer


Google-annonser