Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel Trender och förändringar  Ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder: Variationerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel Trender och förändringar  Ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder: Variationerna."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel Trender och förändringar  Ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder: Variationerna i amningsfrekvens är stora i länet och jämfört med riket ligger amningsfrekvensen lägre i Örebro län  Ungdomar med övervikt respektive fetma: Andel ungdomar med övervikt och fetma i Örebro län fortsätter att öka, framförallt bland pojkar

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

3

4 Förslag på åtgärder  Öka amningsfrekvensen t.ex. genom att inrikta stödet på det goda med närhets- och kroppskontakt mor och barn, att underlätta för barnet att knyta an till mamman

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Förslag till åtgärder  Ta fram policy och riktlinjer för att kvalitetssäkra kommunernas kostverksamhet. Främja goda matvanor i skola och förskola. Utveckla familjestödsarbetet för att främja goda mat- och rörelsevanor.  Processa Riskidrottsförbundets kostpolicy i länets idrottsföreningar. Samordna detta arbete med övrig folkbildning och länets kommuner.

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Trender och förändringar  Andelen dagligrökande elever och elever som röker då och då: Andelen dagligrökande flickor i länet skolår 9 har minskat från 10-7 procent medan andelen bland pojkar ökat från 6-8 procent jämfört åren 2005 och 2009  Dagligsnusare och snusande då och då: Andelen snusande pojkar har minskat i årskurs 9, 2009 från 14- 9 procent jämfört med 2005 och för flickor ökat något från 1- 2 procent  Rökvanor bland blivande mammor: Örebro län ligger över riket vad gäller rökande blivande mammor 8,8 procent riket 7,2 procent  Riskkonsumenter av alkohol bland elever: Riskkonsumtion ligger relativt konstant sedan 2005. Andelen riskkonsumenter skiljer sig mellan länets kommuner  Elever som varit berusade på alkohol minst två ggr per månad: Relativt konstanta siffror mellan åren 2005,2007 och 2009  Elever som någon gång använt narkotika: Andelen elever som använt narkotika varierar mellan länets kommuner  Andel elever som spelat om pengar: Vanligt att ungdomar spelar om pengar i årskurs nio och risk finns för ökat antal spelberoende

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Förslag till åtgärder  Arbeta med föräldrastöd och vuxenstöd för att stärka vuxna på de arenor där ungdomar befinner sig som fritidsgårdspersonal, förenings- ledare och frivilligsektor/ideburna organisationer

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

9 Förslag till åtgärder  Erbjud motiverande samtal/rökavvänjning till blivande och nyblivna föräldrar

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

11

12 Förslag till åtgärder  Öka samverkan mellan och inom myndigheter för att förebygga och främja arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Trender mål 11  Positiv länstrend åren 1996-2009 där majoriteten aldrig rökt, snusat eller använt narkotika. Även vad gäller alkohol är trenden positiv med en högre andel som ej druckit alkohol under vårterminen skolår 9 både bland pojkar och flickor. Värt att notera är att siffrorna för rökning och narkotika är vikande sedan 2007.  Det finns en grupp som har ett riskbeteende i relation till droger och det är en polarisering av alkoholbruk bland den unga befolkningen regionalt och nationellt.


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel Trender och förändringar  Ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder: Variationerna."

Liknande presentationer


Google-annonser