Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel Trender och förändringar Ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder: Variationerna i amningsfrekvens är stora.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel Trender och förändringar Ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder: Variationerna i amningsfrekvens är stora."— Presentationens avskrift:

1 Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel Trender och förändringar
Ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder: Variationerna i amningsfrekvens är stora i länet och jämfört med riket ligger amningsfrekvensen lägre i Örebro län Ungdomar med övervikt respektive fetma: Andel ungdomar med övervikt och fetma i Örebro län fortsätter att öka, framförallt bland pojkar

2

3

4 Förslag på åtgärder Öka amningsfrekvensen t.ex. genom att inrikta stödet på det goda med närhets- och kroppskontakt mor och barn, att underlätta för barnet att knyta an till mamman

5 Förslag till åtgärder Ta fram policy och riktlinjer för att kvalitetssäkra kommunernas kostverksamhet. Främja goda matvanor i skola och förskola. Utveckla familjestödsarbetet för att främja goda mat- och rörelsevanor. Processa Riskidrottsförbundets kostpolicy i länets idrottsföreningar. Samordna detta arbete med övrig folkbildning och länets kommuner.

6 Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Trender och förändringar Andelen dagligrökande elever och elever som röker då och då: Andelen dagligrökande flickor i länet skolår 9 har minskat från 10-7 procent medan andelen bland pojkar ökat från 6-8 procent jämfört åren 2005 och 2009 Dagligsnusare och snusande då och då: Andelen snusande pojkar har minskat i årskurs 9, 2009 från procent jämfört med 2005 och för flickor ökat något från 1- 2 procent Rökvanor bland blivande mammor: Örebro län ligger över riket vad gäller rökande blivande mammor 8,8 procent riket 7,2 procent Riskkonsumenter av alkohol bland elever: Riskkonsumtion ligger relativt konstant sedan Andelen riskkonsumenter skiljer sig mellan länets kommuner Elever som varit berusade på alkohol minst två ggr per månad: Relativt konstanta siffror mellan åren 2005,2007 och 2009 Elever som någon gång använt narkotika: Andelen elever som använt narkotika varierar mellan länets kommuner Andel elever som spelat om pengar: Vanligt att ungdomar spelar om pengar i årskurs nio och risk finns för ökat antal spelberoende

7 Förslag till åtgärder Arbeta med föräldrastöd och vuxenstöd för att stärka vuxna på de arenor där ungdomar befinner sig som fritidsgårdspersonal, förenings- ledare och frivilligsektor/ideburna organisationer

8

9 Förslag till åtgärder Erbjud motiverande samtal/rökavvänjning till blivande och nyblivna föräldrar

10

11

12 Förslag till åtgärder Öka samverkan mellan och inom myndigheter för att förebygga och främja arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa

13 Trender mål 11 Positiv länstrend åren där majoriteten aldrig rökt, snusat eller använt narkotika. Även vad gäller alkohol är trenden positiv med en högre andel som ej druckit alkohol under vårterminen skolår 9 både bland pojkar och flickor. Värt att notera är att siffrorna för rökning och narkotika är vikande sedan 2007. Det finns en grupp som har ett riskbeteende i relation till droger och det är en polarisering av alkoholbruk bland den unga befolkningen regionalt och nationellt.


Ladda ner ppt "Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel Trender och förändringar Ammade barn vid 4 och 6 månaders ålder: Variationerna i amningsfrekvens är stora."

Liknande presentationer


Google-annonser