Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt Annika Nordstrand, utredare Harald Segerstedt, verksamhetsstrateg Norrbottens läns landsting Riskbruk,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt Annika Nordstrand, utredare Harald Segerstedt, verksamhetsstrateg Norrbottens läns landsting Riskbruk,"— Presentationens avskrift:

1 Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt Annika Nordstrand, utredare Harald Segerstedt, verksamhetsstrateg Norrbottens läns landsting Riskbruk, missbruk och beroende – kunskap till praktik Nationell baskurs, Norrbotten den 18 augusti 2009

2 Upplägg  Sverige i ett europeiskt perspektiv - vuxna och ungdomar: Jämförelser och utveckling, användning, skador/ konsekvenser -Källor: CAN, SoRAD, STAD, FHI  Norrbotten och kommunerna - vuxna och ungdomar: Jämförelser och utveckling -Källor: FHI, ESPAD, CAN, Hälsosamtalsundersökningen

3

4 Sverige har l å g totalkonsumtion av alkohol i ett Europeiskt perspektiv (2006) Källa: SoRAD

5

6 Alkoholrelaterad slutenvård bland kvinnor – ökar i de flesta åldersgrupper Källa: SoRAD per 100 000 Notera ungdomarna

7 Alkoholrelaterad slutenvård bland män - vanligare än bland kvinnor per 100 000 Källa: SoRAD Notera skalan

8 Norrbotten: andel med riskabla alkoholvanor - stor skillnad mellan kommunerna, vissa över riket Källa: Hälsa på lika villkor? Norrbotten 2006

9 Norrbotten– alkohol i olika åldrar  Med undantag från unga och äldre män, ingen större skillnad vad gäller riskabla alkoholvanor jämfört med riket Källa: Hälsa på lika villkor? Norrbotten 2006

10 Summering – alkohol 1(2)  Betydande uppgång i alkoholkonsumtion 2000-2004, men sedan viss nedgång främst beroende på minskad införsel och smuggling – trenden med ökande alkoholkonsumtion bruten  Totalkonsumtion fortfarande på historiskt hög nivå, men låg i europeiskt perspektiv  Alkoholrelaterad dödlighet och sjuklighet upp främst bland kvinnor men fortfarande högre bland män  Norrbotten: -lägre andel med riskabla alkoholvanor än riket i övrigt, men vissa kommuner högre än riket -vanligare med riskabla alkoholvanor bland män än kvinnor

11 Druckit alk senaste 12 m Berusad senaste 12 m Rökt senaste 30 d Cannabis ngn gng Annan narkotika ngn gng Sniffat ngn gng Ej förskrivna sömn/Läkem ngn gng Blandat alk läkem Alkohol-mgd senaste berusn (Elever som fyller 16)

12

13 X : Flickor, åk9 Norrbotten X X X X X : Pojkar, åk9 Norrbotten

14 Elever i länet som dricker alkohol minst någon gång i månaden Källa: Hälsosamtalsundersökningen, Läsåret 2007/2008 Norrbotten - lika många eller färre än i Jämtland och Västernorrland

15

16 Elever i Norrbotten Dricker alkohol minst någon gång i månHar provat Antydan till positiv utveckling med minskad alkoholkonsumtion, oavsett kön Källa: Hälsosamtalsundersökningen, Läsåret 2008/2009

17 Exempel på risk- och skyddsfaktorer för alkoholproblem  Individ  Familj  Skola  Samhälle Biologiska/ genetiska faktorer Tidiga problembeteenden Positiva attityder till alkohol och droger Vänner som missbrukar Alienation och avståndstagande Samhörighet med familjen Regler och tillsyn Missbruk i familjen/ alkoholpositiva attityder Brist på ledarskap i familjen Familjekonflikter Samhörighet med skolan Akademiska misslyckanden Tillgänglighet till alkohol och droger Media Uttalad fattigdom Svaga band till grannskapet/ lokalsamhället Källa: Andréasson, Den svenska supen i det nya Europa

18 Summering alkohol 2(2) Svenska elever -dricker alkohol förhållandevis sällan, jämfört med Europa, men dricker relativt mycket när de dricker -En femtedel i gymnasiets andra år har råkat ut för olycka eller skadats pga alkohol -Mer än var fjärde gymnasieelev har haft oskyddat sex pga alkohol -Andelen som aldrig dricker alkohol i åk9 har ökat, men relativt oförändrad konsumtion i gymnasiet  Norrbotten -Flickorna dricker lika ofta som pojkarna på gymnasiet -tecken på minskande andel gymnasieelever som dricker minst någon gång i månaden, eller har provat -Liksom för vuxna, stor skillnad mellan kommunerna även för gymnasieelever

19 Sverige i Europa: Använt narkotika senaste 12 månaderna Källa: Befolkningsundersökningar/ SKL

20 Andel (%) som använt cannabis någon gång och under den senaste mån - 15–24-åringar i Sverige och i EU-15 Använt någon gång Använt senaste mån EU-15 SwedenEU-15 Sweden 200229 % 17 %11 % 4 % 200433 % 14 %11 % 3 % Källa: Eurobarometer, Young people and drugs, 2004 Ökat i EU-15 men minskat i Sverige

21 Narkotikarelaterade dödsfall och antal pat. inom slutenvården med narkotikarelaterade diagnoser 1987-2005 (riket) Källa: Socialstyrelsen

22 Andel som använt hasch eller marijuana på senare tid - Kvinnor: lägst andel i Norrbotten av norrlandslänen - Betydligt lägre andel i Norrbotten än i riket i övrigt Källa: Hälsa på lika villkor? Norrland 2006 (Norr-, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)

23

24 X X X : Flickor, resp pojkar, åk9 Norrbotten 2009 kommer nya data Norrbotten

25 Summering narkotika Svenska elever -ligger långt nere på europalistan vad gäller narkotikaerfarenhet (16 år) -Från att ha minskat sedan 2001, ökar nu andelen i nian som testat narkotika  Norrbotten Mindre vanligt än i riket i övrigt att ha -provat narkotika i årskurs 9 (år 2000, nya data kommer 2009)

26

27 Röker dagligen Källa: Hälsa på lika villkor? 2004-2007, Livsstilsrapport, FHI, 2008

28 Snusar dagligen Källa: Hälsa på lika villkor? 2004-2007, Livsstilsrapport, FHI, 2008

29 Elever i Norrbotten, gymnasiets första år Antydan till negativ utveckling med ökad andel rökare, särskilt flickor Källa: Hälsosamtalsundersökningen, Läsåret 2008/2009

30 Elever i Norrbotten, gymnasiets första år Källa: Hälsosamtalsundersökningen, Läsåret 2008/2009 Antydan till positiv utveckling med minskad andel som snusar

31 Vanligare i vissa grupper med:  Daglig rökning -Arbetslösa, arbetaryrken, ekonomiskt utsatta -Kort utbildning (även daglig snusning) -Män födda utanför Norden, kvinnor födda i övriga Norden -Funktionshindrade -Homo- och bisexuella  Riskabla alkoholvanor -Mellanlång utbildning, tjänstemannayrken på lägre nivå -Födda i Sverige eller övriga Norden -Unga kvinnor och män (16-24) -Funktionshindrade -Homo- och bisexuella  Använt cannabis senaste 12 månaderna -Män -Inga statistiskt säkerställda skillnader vg socioekonomi, men något vanligare vid låg inkomst, arbetslöshet, män födda i övriga Norden -Samband: diskriminering pga funktionshinder och olaglig droganvändning Källa: Hälsa på lika villkor? 2004-2007, Livsstilsrapport, FHI, 2008

32 Läs mer om folkhälsa på www.nll.se/folkhalsa


Ladda ner ppt "Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt Annika Nordstrand, utredare Harald Segerstedt, verksamhetsstrateg Norrbottens läns landsting Riskbruk,"

Liknande presentationer


Google-annonser